ARTIKEL - läs fler artiklar
Varför räcker det inte att EU förbjuder neonikotinoider i vissa kulturer?

EU förbjuder tre neonikotenoider imidakloprid, tiametoxam och klotianidin under två år från den första December 2013. Insekticiderna finner man i dussintals produkter som Cruiser, Gaucho, Poncho och Cheyenne. Sedan många år misstänks substanserna för att orsaka bidöd och att minska populationerna av alla vilda pollinerare. Beslutet medför inte att de försvinner från miljön.

EUkommissionen har beslutat att förbjuda deras användning under två år som betningsmedel i fyra stora grödor. Majs som behandlas till 80%, raps som behandlas till 60%, solrosor som behandlas till 60% och bomull. De har också förbjudits som granulat och sprutmedel i ett 50tal andra grödor.

Utsäde med neonikotioidbetning produceras fortsatt i Frankrike. Utsädet exporteras till länder som Ukraina, Afrika och Sydamerika. De är också tillåtna i ett 100tal andra grödor där de enligt EUkommissionen inte kommer i kontakt med bin dvs 1 miljon ha vete och korn, sockerbetor, grönsaker och växthusgrödor.

Dessa kulturer utgör en risk för bina eftersom substanserna ackumuleras i jorden och bara mycket långsamt bryts ner. Substanserna kan därför absorberas av grödor som kommer efter vete och korn i tillräckliga mängder för att vara skadliga för bin.

Förbudstiden på två år är således mindre än tiden som de finns kvar i jorden. Imidakloprid fanns i 97% av jordprover från fält där den bara utnyttjats som betningsmedel i majs. Flera studier visar på att neonikotinoiderna finns i vilda blommor runt fälten.

information:
- Le Monde

(inlagt 2013-12-08)
läs fler artiklar

Anna Maria Corazza Bildt (m) vet inte vad hon pratar om

(inlagt: 2014-12-15)

En skrämmande framtid för våra barn - 34 kandidater till EU-parlamentet får fråga om giftfri mat

(inlagt: 2014-04-26)

Fråga om giftfri mat till EU-kandidater

(inlagt: 2014-04-10)
EU förbjuder äntligen farliga bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
EU lyfter fram bekämpningsmedlen som ett problem för att nå giftfri miljö

(inlagt: 2011-01-26)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)