ARTIKEL - läs fler artiklar
EU lyfter fram bekämpningsmedlen som ett problem för att nå giftfri miljö

Inom EU har sju prioriterade miljöproblem lyfts fram i samband med att det 6:e miljöhandlingsprogrammet antogs. Ett av dessa är riskerna med bekämpningsmedel. Nu ska gemensamma riktlinjer tas fram för att minska riskerna.

EU-kommissionen lämnade 2002 sina förslag i rapporten "Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel".Kommissionen ger följande förslag i sin rapport:? Alla medlemsländer ska ta fram nationella handlingsprogram. De ska bland annat beskriva hur särskilt känsliga områden ska skyddas samt tekniska förbättringar av spridnings- och skyddsutrustning.? Det ska bli en ökad kontroll av användning och spridning.? Substitutionsprincipen ska införas i gällande regelverk. Principen innebär att farliga medel ska ersättas med mindre farliga.? Odlingsformer med begränsad eller ingen användning av bekämpningsmedel ska främjas.? Regelbunden rapportering.? Stödprogram för att bli av med gamla bekämpningsmedel i kandidatländerna ska tas fram.? Internationell samverkan, dvs. att införa konventioner som till exempel POPs (Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants).Se hela förslaget på Miljödirektoratets webbplats.

information:
- KEMI

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Anna Maria Corazza Bildt (m) vet inte vad hon pratar om

(inlagt: 2014-12-15)

En skrämmande framtid för våra barn - 34 kandidater till EU-parlamentet får fråga om giftfri mat

(inlagt: 2014-04-26)

Fråga om giftfri mat till EU-kandidater

(inlagt: 2014-04-10)
Varför räcker det inte att EU förbjuder neonikotinoider i vissa kulturer?

(inlagt: 2013-12-08)
EU förbjuder äntligen farliga bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)