ARTIKEL - läs fler artiklar
Giftet i samhället

"Patriotism är när kärleken till ditt eget folk kommer främst, nationalism är när hatet till andra folk kommer främst" - Charles de Gaulle.

Hat är en djup motvilja, oftast mot någon eller något som uppfattas som ett hot eller en ond kraft. Hat är en passion där grunden är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål. Hatet yttrar sig i ett varaktigt begär att skada detta. Hatet är ett gift och orden fungerar som ett långsamt gift.

Vad kan kallas gift?
Det börjar med att en ledare eller chefsideolog kallar människor, som tillhör en viss ras eller en religion för gift. På så sätt markerar man en fiende, som det är tillåtet att bekämpa med alla medel. Nazismen med sitt hat mot judar och många andra grupper använde ordet gift för att piska upp hatet och utföra ett folkmord. Att vi idag hör ordet gift i den svenska riksdagen riktat mot andra människogrupper är häpnadsväckande.

Kan människor vara gift? Alla människor har lika värde och rättigheter och är inte gift.

Är invandrare gift? Invandrare är människor och inte gift.

Är religioner gift? Vi har religionsfrihet så religioner är inte gift.

Vem sprider gift i Sverige?
När Richard Jomshof, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ordförande i riksdagens justitieutskott,  onyanserat kallar islamismen för ett gift från talarstolen i riksdagen piskar han upp hatet mot islam. Om man byter ut judarna mot islam i nazisternas konspirationsteori så ser man var SD kommer ifrån. Islam vill ta över världen. Islam förstör Sverige. Så framförs islam av Sverigedemokraterna.

Judarna vill ta över världen. Konspirationsteorin om att judar vill ha ett världsherravälde, alltså styra hela världen, lever kvar än i dag. Myten började spridas redan på medeltiden och blev allt mer etablerad i och med den växande nationalismen i början av 1900-talet.
Judarna förstör Tyskland. På 1930-talet kom nazisterna till makten i Tyskland. De anklagade judarna för att ligga bakom allt som var dåligt i Tyskland och världen. Systematiskt började Hitler att deportera judar ut från Europa. Men våldet och hatet trappades upp allt eftersom andra världskriget pågick och miljontals judar i Europa mördades. När kriget var över hade omkring sex miljoner judar mist livet i ett av historiens värsta folkmord.

SD kom in snabbt i den borgerliga värmen.
Efter att M, KD och L förklarat SD för rumsrena har SD:s främlingsfientlighet och nationalism slagit ut i full blom, och regeringen svarar med tystnad. SD behöver inte längre oroa sig för att bli åthutade (Dalademokraten).
 
SD:s nazirötter är värre än vi vetat
Gustaf Ekström, frivillig SS-soldat 1941-1943, är bara en av många i den brokiga skara av före detta skinnskallar, aktivister från nazistiska Nordiska rikspartiet och fascistiska Nysvenska rörelsen som var med och bildade Sverigedemokraterna.
 
Det går en rak linje från nazisterna i tredje riket till Sveriges, enligt opinionsmätningarna, näst största parti - en linje av människor och av deras idéer.
 
"Det är när ondskan klär sig i kostym och lägger sig till med lånad vokabulär, som den är riktigt farlig. Att bli insläppt och bli tagen i hand är ondskans högsta önskan, ty väl inne och accepterad, kan den sprida sig som en smittsam epidemi." Så skrev förintelseöverlevaren Emerich Roth i ett öppet brev till Anna Kinberg Batra efter att hon bjudit in till samarbete med SD.
 
Jomshofs muslimnoja kommer bara att bli värre
Anpassning sker långsamt men inte nödvändigtvis i det fördolda. Den börjar ofta i språket.
 
"Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå", skrev den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer.
 
Genom att förändra vad som kunde sägas flyttade det tyska nazistpartiet successivt gränsen för vad som kunde göras.
 
I veckan avslöjade TV4:as Kalla fakta hur Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson genom ett slags bulvanupplägg drivit en stiftelse som publicerar högerextrema konspirationsteorier om muslimer. Insamlingsstiftelsen är på pappret oberoende från partiet men TV4 har hittat belägg för att den haft lokaler gratis från SD och även fått finansiering därifrån. "Det är ett klassiskt högerextremt budskap. Texten bygger på två konspirationsteorier. Den ena är konspirationsteorin om ett folkutbyte. Och den andra är konspirationsteorin om den djupa staten", säger Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Konspirationsteorin om "folkutbyte" är idén att svenska folket, och andra västerländska folk, håller på att bytas ut mot muslimer. Detta "folkutbyte" drivs fram av en dold elit. En tanke som hämtats i rakt nedstigande led från nazisternas föreställning om den "judiska konspirationen" som styr i det fördolda. I sin nuvarande form är idéerna om "folkutbytet" formulerade av den franske nationalisten Renaud Camus. Både Anders Behring Brevik, som mördade 77 människor i Oslo och på Utøya, och Brenton Terrant, som sköt 51 personer vid två moskéer i Christchurch på Nya Zeeland, var djupt påverkade av dem. Det är alltså ingen liten eld SD leker med.
 
SD har återtagit sin ideologiska huvudfråga från skinnskalletiden.
SD-höjdaren Jomshof, och alltså numera ordförande i riksdagens justitieutskott (!), medverkade i TV4:as program. Plötsligt deklarerade han att svenskarna på grund av islamisering var på väg att bli en minoritet i sitt eget land och att detta antydningsvis berodde på lömska bakomliggande krafter. Detta är oerhört påstående. "Jomshof hade lika gärna kunnat ställa sig upp, heila och vråla om den judiska faran", skriver Jan Guillou.
 
En problematisk fråga får sin slutgiltiga lösning i Polen
För extremhögern är lösningen enkel, judarna är ett främmande element och de ska ut. Vart spelar ingen roll, bara de försvinner. Som hjälp på traven tar man till trakasserier, våld och bojkott.

Den "civiliserade" högern, liksom de politiska mittenkrafterna, vill inte sparka ut judarna, däremot anses det nödvändigt att på ena eller andra sättet "integrera" dem. De måste börja klä sig som folk, sluta tala sin rotvälska och lära sig polska istället - det här är Polen! - de måste upphöra med sina barbariska sedvänjor, som att tvinga gifta kvinnor att bära peruk, sluta isolera sig och hålla ihop, och helst skaffa riktiga jobb.

Högern ansåg att de också borde avsvära sig sin primitiva religion och konvertera - en sann polack är en katolik - medan de mer liberala kunde till nöds acceptera att de förblev mosaiska bekännare.

I mellankrigstidens Polen finns andra minoritetsgrupper, omkring en tredjedel av landets befolkning utgörs av etniska icke-polacker, ukrainarna är den största minoriteten med minst fem miljoner människor, sedan finns det framför allt vitryssar och tyskar. Också de utsätts för diskriminering, trakasserier och poloniseringssträvanden enligt Gregor Flakierski, författare och journalist
 
Ansvarig statsminister för den blåbruna sörjan
Ulf Kristersson lovade att han "aldrig, aldrig skulle gå med på något samröre med SD".
Kristersson, vår nuvarande statsminister, gav inför förra valrörelsen, Hédi Fried, förintelseöverlevare, löftet att hålla Sverigedemokraterna utanför makten. Vad sa den tillträdande statsministern Ulf Kristersson i riksdagen i november eller vad menade han? Sade han, "vi vill splittra inte ena?" Folkräkning, angiveri, utrensning, integrering och bokbål - känns det igen? Det blir svårt att komma ur den blåbruna sörjan. När kommer den nuvarande regeringen med stöd från SD att deklarera - "hatet mot judar är ett gift som Löfven ansvarar för?"
 
Hatet mot judar är ett gift i vårt samhälle. Antisemitiska hatbrott och incidenter blir vanligare, både i Sverige och i övriga världen. Det är skrämmande och kräver att vi agerar. "Varje form av rasism ska bekämpas" sade 2021 Stefan Löfven, dåvarande statsminister (S),
Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister (MP), Anna Ekström, utbildningsminister (S) och Amanda Lind, kultur- och demokratiminister (MP).
 
Det är hatet mot oliktänkande människor som är giftet i samhället.
 
Tankesmedjan Giftfritt.se granskar inte bara de kemiska gifterna utan också när gifterna sprider sig i samhället i form av hat, lögner, korruption, maktmissbruk och vinstmaximering på skattebetalarnas bekostnad.

Hans Larsson och Olof Hellgren

Särskild debatt 14 mars 2023 - Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner - Richard Jomshof (51:56 in på debatten)
JAN GUILLOU: Politisk dövhet har drabbat högern (aftonbladet.se)
SD kom in snabbt i den borgerliga värmen - Dala-Demokraten (dalademokraten.se)
Flamman | En problematisk fråga får sin slutgiltiga lösning
Richard Jomshofs muslimnoja kommer bara bli värre (aftonbladet.se)
LEDARE: SD:s nazirötter är värre än vi vetat (aftonbladet.se)
Hédi Fried-kampanj mot M-ledaren: "Enormt svek" | SvD
Regeringen: Hatet mot judar är ett gift i vårt samhälle - Dagen


pdf-fil: giftet i samhället(inlagt 2023-04-20)
läs fler artiklar

Biologisk mångfald - en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig företagsvärld?

(inlagt: 2021-10-17)

Medias ansvar att prioritera information om klimat/natur/hälsokrisen

(inlagt: 2019-07-30)

Giftfritt innebär att hälsa, natur och klimat fungerar

(inlagt: 2019-07-25)
Uppmaning till media

(inlagt: 2019-07-22)
Producera, köpa, använda = kris - en enkel ekvation?

(inlagt: 2019-05-30)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)
Elexporten från Sverige till Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen

(inlagt: 2023-01-27)