Tankesmedjan Giftfritt

ska informera om faror som rör vårt dricksvatten, luften vi andas och våra livsmedel - alla typer av frågor som berör det viktigaste vi har - det vi andas, det vi dricker och det vi äter.


Dödsskallesymbolen finns på många av de bekämpningsmedel, som det hittas rester från i vår mat. Egentligen borde alla bekämpningsmedel klassas med dödskallesymbol. Bekämpningsmedel är gift som tillsätts maten avsiktligt!

GIFTFRITT publicerar ARTIKLAR, FRÅGOR och SVAR om GIFTFRI MILJÖ, GIFTFRITT VATTEN och GIFTFRI MAT

Giftfritt.se är det meningen att du ska hitta information om sådant som handlar om vår miljö - en giftfri miljö .

Giftfritt.se är strukturerat så att:
- Under kort om ... hittar du kortfattad information.
- Under artiklar hittar du de senaste artiklarna.
- Under handla eko hittar du lite information att handla ekologiskt.
- Under giftfritt.se? är det du läser här med lite om vår idé.
- Du kan göra sökning genom att skriva in ord eller enkla meningar (inom parantes) och klicka sök .
- Menyer/områden hittar du under listan OMRÅDE.
- Du kan ställa frågor som vi försöker hjälpa dig med att få svar på. Skicka med email (se nere på sidan).

Vi som arbetar på Tankesmedjan Giftfritt är:
Hans Larsson, agr. Dr., med lång erfarenhet av vetenskapligt arbete inom odling och växtskydd vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet)
Olof Hellgren, agr. Dr., med lång erfarenhet av vetenskapligt arbete inom grundläggande växtforskning vid SLU (Sveriges Lantbrukuniversitet)

Har du frågor eller synpunkter så kan vi nås på info@giftfritt.se