ARTIKEL - läs fler artiklar
Uppmaning till media

Giftfritt innebär att hälsan, naturen och klimatet fungerar

Tankesmedjan Giftfritt vill sprida vetenskaplig kunskap om de globala kriserna - på giftfritt.se


Bakgrund
Mänskligheten står inför hotet av en klimatkatastrof och en ekosystemkollaps. Varken regeringar eller företag kommer att initiera några beslutsamma åtgärder eftersom det hotar deras egna kortsiktiga intressen av ekonomisk vinst eller att bli återvalda.
 
Naturen som vi alla lever av och som innefattar den mångfald, som ger avgörande ekosystemfunktioner och tjänster, hotas över hela världen.
 
Mänskliga aktiviteter hotar fler arter med utrotning än någonsin förut. Globalt försvinner också den lokalt odlade mångfalden, som utvecklats under tusentals år för lokala förhållanden. Denna förlust av genetisk mångfald innebär en allvarlig risk för global livsmedelssäkerhet genom minskad motståndskraft mot skadedjur, sjukdomar och klimatförändringar.
 
När krisen eskalerar kan ingen längre förneka eller vända sig bort från klimatkatastrofen och arternas utrotande. Media måste rapportera bättre om vad som händer i miljön, vilket betyder att hotet mot natur, hälsa och klimat måste prioriteras. I denna kritiska tid för vår planet och för arterna på jorden, måste media informera betydligt bättre om dessa hot, deras konsekvenser och lösningar baserat på vetenskapliga fakta och inte på politisk väljarstrategi eller näringslivets affärsintressen.
 
Vi uppmanar därför all media att noga ta del av de vetenskapliga rapporterna och att sprida kunskaper och fakta till läsarna/lyssnarna/tittarna.
 
Problembeskrivning
Produktivitetsparadoxen i jordbruket innebär att ju mer produktionen ökar och ju billigare maten blir desto mer ökar billiga kalorier som ger ökade problem med fetma och hälsa samtidigt som matsvinnet ökar. Jordbrukets kostnader för klimat, miljö och hälsa är externaliserade, d.v.s. överförda på oss medborgare, och visar sig därmed inte på matpriset. Den totala negativa kostnaden för vårt livsmedelssystem tenderar att vara större än hela värdet av jordbruksproduktionen.
- https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/article/paradox-of-productivity-agricultural-productivity-promotes-food-system-inefficiency/4D5924AF2AD829EC1719F52B73529CE4
Fetma och övervikt - https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
Kött och djurfoder - https://www.globalagriculture.org/report-topics/meat-and-animal-feed.html
Agroekologi för hållbart jordbruk ­- http://www.db.zs-intern.de/uploads/1562187473-HLPE2019AgroecologicalSummary.pdf
Agriculture at a crossroads - https://www.globalagriculture.org/report-topics/meat-and-animal-feed.html
Global rapport om biodiversitet och ekosystemtjänster - https://www.ipbes.net/
Det verkliga priset för den billiga och ohälsosamma maten - https://www.thersa.org/action-and-research/rsa-projects/public-services-and-communities-folder/food-farming-and-countryside-commission
 
Nödvändiga förändringar
- Stoppa skogsskövlingen och återplantera skogar!
- Stoppa det kemiskt inriktade industrijordbruket och gå över till ett giftfritt ekologiskt jordbruk!
- Med hjälp av djuprotade baljväxter och kompostering kan mullhalten öka i alla odlade jordar och "låsa in" koldioxid!
- Stoppa subsidier till kemiskt jordbruk!
- Minska köttkonsumtion från djur som föds upp med livsmedel som kan konsumeras direkt av människor!
- Minska produktionen av sockerbetor och sockerrör för bättre hälsa!
- En ökad mångfald kommer att minska sårbarheten i alla jordbrukssystem mot extrema väder samtidigt som motståndskraften ökar. Dagens monokulturer är kraftigt exponerade och sårbara både för förändringar i klimatet och för skadegörare.
- Den sedan tiotusentals år framtagna och omfattande diversiteten hos de odlade växterna är lösningen på klimathotet!
 
Med vänliga hälsningar
Agr. Dr. Hans Larsson och Agr. Dr. Olof Hellgren
pensionerade forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet
Giftfritt.segiftfritt.se


(inlagt 2019-07-22)
läs fler artiklar

Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)

Biologisk mångfald - en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig företagsvärld?

(inlagt: 2021-10-17)

Medias ansvar att prioritera information om klimat/natur/hälsokrisen

(inlagt: 2019-07-30)
Giftfritt innebär att hälsa, natur och klimat fungerar

(inlagt: 2019-07-25)
Producera, köpa, använda = kris - en enkel ekvation?

(inlagt: 2019-05-30)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)
Elexporten från Sverige till Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen

(inlagt: 2023-01-27)