ARTIKEL - läs fler artiklar
Biologisk mångfald - en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig företagsvärld?

Business for Nature är en organisation som består av över 1000 företag runt om i världen och tillsammans med ett antal ideella organisationer uppmanas politiker att fatta beslut så att företag kan investera, innovera och byta affärsinriktning för att rädda världens biologiska mångfald och skapa en hållbar utveckling.
 
WBCSD är överorganisation till Business for Nature. WBCSD betyder World Business Council for Sustainable Development. WBCSD består av över 200 stora globala företag - ex. Basf, Bayer, Du Pont,  Syngenta (för att nämna några av världens största tillverkare av bekämpningsmedel) samt BMW, BP, Chevron, Shell, Daimler (för att nämna några företag i olje- och bilindustrin). WBCSD vill ta sig an tre utmaningar - klimatkrisen, miljöförstörelsen och den ökande ojämlikheten i världen.

Men företagen ställer villkor för att bli klimat- och miljövänliga.


Från the Guardian 2021-10-11.
Eva Zabey, företrädare för en organisation som kallar sig Business for Nature, säger till the Guardian: "Vi vet att miljön kommer att bli en huvudpunkt i Glasgow, så detta är vårt tillfälle att höja den politiska ambitionen. Det som kommer att hända med Parisavtalet är att när det väl finns en politisk ambition kommer detta att ge företagen säkerhet i att investera, innovera och byta affärsmodell."
 
Business for Nature ställer följande villkor i ett upprop, "Call to Action urging governments to adopt policies now to reverse nature loss by 2030". Villkoren innebär att om politiska företrädare vill att företagen skyndsamt ska öka innovation och verksamhet, investeringar och ändra affärsmodeller mot en miljövänlig och klimatanpassat hållbar värld så måste de (1) ta med miljön i beslutfattandet, (2) eliminera och omdirigera subventioner, (3) rikta all finansiella flöden mot en miljövänlig värld och (4) tillförsäkra att produktion och konsumtion är inom ekologiska förutsättningar. Detta ska politikerna göra genom att anta ambitiösa och verkningsfulla mål som kan ge klara regler för alla aktörer.
 
Företagen inom Business for Nature säger sig stå redo att arbeta tillsammans med politiska beslutfattare i alla länder mot en miljöpositiv värld och bidra till implementering av FN:s the Post-2020 Global Biodiversity Framework när det väl har antagits.
 
Man konkluderar att alla och envar - inkluderande företagen - kommer att delta i vår generations viktigaste kapplöpning - att leverera en jämlik, miljöpositiv,  nollutsläppsvärld.
 
Business for Nature konstaterar om Förenta Nationernas miljöprogram, The draft Post-2020 Global Biodiversity Framework, saknar ambitionen och de detaljerade planer som krävs för att genomföra vad som skyndsamt krävs.
 
Men vad vill då egentligen företagen och därmed sådana organisationer som Business for Nature och World Business Council for Sustainable Development? Vill dom ha förbudslagar eller vad?
 
Det som står i uppropet från Business for Nature är nog vad IEA (international energy agency) formulerar tydligt i sin World Energy Outlook 2021 rapport: "Regeringarna behöver intensifiera sina stöd inom teknologiska nyckelområden".  IEA ger t.o.m. exempel vilka dessa områden är - avancerade batterier, bränslen med lågt kolinnehåll, ny teknik för vätgasproduktion och direkt koldioxidinfångande från luft.
 
Allt detta betyder att företagen vill att vi skattebetalare, via stödåtgärder och subventioner, ska stå för investerings- och innovationskostnader samt för ändrade affärsmodeller. Om vi inte gör detta är företagen inte beredda att ta risken att ändra sina affärsmodeller eller ta kostnaderna för innovationer och investeringar. I den privata företagsvärlden råder åsikten att bidrag till arbetslösa, sjuka och hemlösa leder till lättsinne och bristfälligt ansvarstagande. Men vad är då bidrag till företagsvärlden? Varför är företagsvärlden inte villig att ta ekonomiska risker själva längre? Varför förstår inte företagen i Business for Nature vad som måste göras - de som faktiskt påstår sig vilja stoppa klimatkrisen, miljöförstöringen och den växande ojämlikheten? De bör ju faktiskt veta orsaken till de pågående kriserna.
 
Som exempel: Bekämpningsmedelsföretagen (4 av världens största ingår i Business for Nature) har alltså inte redan förstått att deras verksamhet är en av de mest kraftfulla miljöförstörarna. Bekämpningsmedel är gift som förstör - de selekterar inte i den biologiska mångfalden - de förstör den biologiska mångfalden. Ibland motverkar de t.o.m. sitt eget syfte genom att stimulera utvecklingen av toleranta och resistenta skadegörare som har stor möjlighet att rubba den redan utsatta ekologiska balansen. 
 
Logiken kan tyckas halta något i näringslivets resonemang. Ska företagen alltså vänta på att världens politiker fattar beslut om lagar som förbjuder företagens nuvarande inriktning och att först då kommer företagen att genomföra investeringar, innovationer och nya affärsinriktningar. Vore det inte bättre att starta redan nu. Bekämpningsmedelsföretagen borde veta att nuvarande affärsmodell måste fasas ut - snabbt. Vet man inte vad man måste satsa på imorgon som är skonsamt mot miljön och därmed det vi kallar vår natur? Vet inte alla branscher som står för stora utsläpp av växthusgaser att detta inte kan fortgå utan måste stoppas i alla led omedelbart? Måste alla innovationer utgå från förbud? Eller vet företagen att världens politiker inte kommer att kunna (1) enas och (2) stifta för världen enhetliga lagar som förbjuder alla verksamheter som inte gynnar ett önskat klimat eller en önskvärd miljö eller jämlikhet (hur nu den ska se ut?). Deadly embrace kallas det när två eller flera parter som kopplas samman binder upp varandra utan att komma loss. Medan ingen gör något kommer klimatet och miljön att skena vidare mot okända destinationer.  
 
Så kära företagsledare - börja vår generations viktigaste kapplöpning att leverera en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig värld - NU!
 
/Olof Hellgren


(inlagt 2021-10-17)
läs fler artiklar

Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)

Medias ansvar att prioritera information om klimat/natur/hälsokrisen

(inlagt: 2019-07-30)

Giftfritt innebär att hälsa, natur och klimat fungerar

(inlagt: 2019-07-25)
Uppmaning till media

(inlagt: 2019-07-22)
Producera, köpa, använda = kris - en enkel ekvation?

(inlagt: 2019-05-30)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)
Elexporten från Sverige till Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen

(inlagt: 2023-01-27)