ARTIKEL - läs fler artiklar
Fråga om giftfri mat till EU-kandidater

Tankesmedjan Giftfritt arbetar för en giftfri miljö och vi vill veta hur ni som valkandidat kommer att ta itu med bekämpningsmedelsresterna i vår mat och i vår miljö.

Vi vill veta hur du kommer att arbeta för giftfri mat om du kommer in i EU-parlamentet?

BAKGRUND
EU:s gemensamma jordbrukspolitik: för vår mat, landsbygd och miljö
Genom århundradena har jordbruket format vår skiftande miljö med dess varierande landskap.
Landsbygden är hem for en mängd olika vilda djur och växter. Denna biologiska mångfald är oumbärlig for landsbygdens hållbara utveckling. Bönderna förvaltar landsbygden och levererar kollektiva nyttigheter som gynnar hela samhället. Den viktigaste är att de sköter och vårdar marken, landskapet och den biologiska mångfalden. Det här är tjänster som marknaden inte betalar för. Som ersättning får bönderna därför inkomststöd av EU. För att undvika negativa bieffekter av vissa jordbruksmetoder uppmuntrar EU bönderna att arbeta på ett hållbart och miljövänligt sätt. Bönderna står i själva verket inför en dubbel utmaning: att producera livsmedel och samtidigt skydda naturen och bevara den biologiska mångfalden. Ett miljömassigt hållbart jordbruk, som använder naturens resurser med omsorg, är grunden för vår livsmedelsproduktion och livskvalitet - både nu och i framtiden.
Eftersom den tidigare jordbrukspolitiken ledde till livsmedelsöverskott har inriktningen ändrats. Nu ska politiken hjälpa bönderna att
- odla på ett sätt som minskar utsläppen av växthusgaser,
- använda miljövänliga jordbruksmetoder,
- uppfylla normer för folkhälsa, miljö och djurskydd,
- producera och marknadsföra sin regions livsmedelsspecialiteter,
- utnyttja skogar och skogsmark mer produktivt,
- utveckla nya användningsområden för jordbruksprodukter inom t.ex. kosmetika, läkemedel och hantverk.
EU:s forskningsmedel går till att utveckla nya driftssystem så att bönderna kan hantera utmaningar som klimatförändringarna och det ökande trycket på naturresurserna. I framtiden måste de producera mer med mindre insatser. Tanken är att bönderna ska få hjälp att bli ekonomiskt konkurrenskraftiga och tillämpa miljömässigt hållbara metoder.
EU stöder därför
- specialiserad produktion, t.ex. ekologiskt jordbruk,
Förutom tillståndssystemet för växtskyddsprodukter har kommissionen antagit en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel för att minska riskerna för människors hälsa och miljön av användningen av bekämpningsmedel. Den huvudsakliga målsättningen med denna strategi är
a) att minimera hälso- och miljöriskerna vid användning av bekämpningsmedel,
b) att bättre kontrollera användning och spridning av bekämpningsmedel,
c) att minska halterna av skadliga verksamma ämnen, särskilt genom att de farligaste
ämnena ersätts med säkrare (även kemikaliefria) alternativ,
d) att stödja odling med liten eller ingen användning av bekämpningsmedel, bland annat genom att öka användarnas medvetenhet och främja användning av regler för god praxis och stödja diskussioner om eventuell tillämpning av finansiella styrmedel.


Alltså ska EU arbeta för att
- eliminera bekämpningsmedelsrester i mat
- miljömålen giftfri miljö och giftfri mat uppnås
- bekämpningsmedel som är det enda exemplet på att gift avsiktligt tillsätts maten måste bort
- allt fler av våra folksjukdomar som kan kopplas till effekter av bekämpningsmedel: ADHD hos barn, fetma, diabetes, cancer, Parkinson, Alzheimer måste förebyggas genom att förbjuda bekämpningsmedel i jordbruket.
- speciellt skydda barn och foster som är otroligt känsliga för små rester av bekämpningsmedel, där många av bekämpningsmedlen är hormonstörande.
- barn går över till ekologisk mat så att bekämpningsmedlen försvinner ur kroppen vilket sker på bara några veckor.
- hindra fortsatt försäljning av bekämpningsmedel - som tyvärr istället för att minska, globalt ökar drastiskt - en ökning under 2013 med 10% och till ett värde av 59 miljarder dollar.
- hindra olaglig försäljning i Europa som troligen är minst 25%. Nya medlemsstater i Europa, som Polen och Rumänien, står för den snabbaste ökningen, vilket beror på EU:s stöd till kemiskt jordbruk, vilket strider mot EU:s intentioner.
- analyserna av bekämpningsmedelsrester ökas, istället för som nu minskas, vilket lett till en minimal risk att upptäckas när man använder otillåtna medel. Det hittas 360 aktiva substanser i den europeiska maten och många livsmedel har multipla rester med upp till 20 olika bekämpningsmedel.
Sveriges analyser har minskat från 7000 till 1500 efter EU-inträdet.
- förbjuda stråförkortningsmedel vilket tillåts i Sverige i all spannmål efter att regeringsrätten hänvisat till EU:s frihandel. Nu har alla svenskar stråförkortningsmedel i urinen.
- betydligt förbättra kontroll och statistik över medlemsländernas pesticidanvändning. Idag går statistiken tillbaka till 2008, d.v.s. är 5-6 år gammal. Exempelvis är Italien ett av de länder som använder mest bekämpningsmedel men har minst rester i maten enligt sina egna analyser. Anledningen är förmodligen att deras analyslaboratorier inte är certifierade. Tittar man på analyser som görs i Tyskland har Italien mycket höga resthalter.

Krav för att nå målet med giftfri mat:
- 100 % ekologisk mat till barn och havande kvinnor.
- Produktansvar för besprutad mat, innebärande analys av producenten innan livsmedlet kommer ut på marknaden.
- Jordbruksstöd endast till ekologisk produktion.
- Bättre kontroll på medlemsländerna med snabb redovisning av statistik och analyser, med resultat inom ett halvår.
- Stopp för olaglig försäljning av bekämpningsmedel . Kan uppnås om man inför ett produktansvar.
- Arbeta för att förbjuda kemiska bekämpningsmedel.

Den senaste i raden av publikationer:
Boken "Makt Plast Gift & Våra barn" skriven av före detta generaldirektören för Kemikalieinspektionen Ethel Forsberg kom ut i februari, 2014.
Rådet från henne är att alltid köpa ekologiskt och miljömärkt mat och dryck till barn.

Sir Albert Howard, 1873-1947, skriver i sin bok "The Soil and Health - a study of organic agriculture" publicerad 1947, följande "If fruit trees need to be drenched with poison sprays before they can produce a crop, what is the effect of such fruit on the health and well-being of the people who have to consume it? We know these practices kill the bees and also the earthworms."


(inlagt 2014-04-10)
läs fler artiklar

Anna Maria Corazza Bildt (m) vet inte vad hon pratar om

(inlagt: 2014-12-15)

En skrämmande framtid för våra barn - 34 kandidater till EU-parlamentet får fråga om giftfri mat

(inlagt: 2014-04-26)

Varför räcker det inte att EU förbjuder neonikotinoider i vissa kulturer?

(inlagt: 2013-12-08)
EU förbjuder äntligen farliga bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
EU lyfter fram bekämpningsmedlen som ett problem för att nå giftfri miljö

(inlagt: 2011-01-26)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)