ARTIKEL - läs fler artiklar
En skrämmande framtid för våra barn - 34 kandidater till EU-parlamentet får fråga om giftfri mat

Tankesmedjan Giftfritt, som arbetar för en giftfri miljö, frågade 34 kandidater till EU-parlamentet hur de kommer att ta itu med bekämpningsmedelsresterna i vår mat och i vår miljö om de blir valda.Vår fråga: Vi vill veta hur du kommer att arbeta för giftfri mat om du kommer in i EU-parlamentet?

När Sverige skulle gå med i EU betonades att Sverige låg långt framme i miljöfrågor och att vi hade förbjudit många hälso- och miljöfarliga bekämpningsmedel före andra länder. I dag ser vi resultatet, tidigare förbjudna medel sprutas åter på våra åkrar. Ett exempel är stråförkortningsmedel som förbjöds på 1980-talet men där regeringsrätten 2010 upphäver regeringens och kemikalieinspektionens förbud med hänvisning till EU:s frihandel. Idag har alla svenskar stråförkortningsmedel i urinen. Är det så att Sveriges representanter i EU-parlamentet inte är tillräckligt kunniga eller inte har den politiska viljan att förbättra framtiden för våra barn?Bryssel är en plats med 15000 lobbyister som har pengar och tid att påverka EU-parlamentariker. Det är därför viktigt att parlamentarikerna är väl pålästa och de inser att de representerar de människor som har valt dem. Ett rimligt krav på en EU-kandidat är att man under en valkampanj skall kunna svara på en fråga i ett centralt ämne. Det är därför förvånande att så få kandidater svarat personligt på vår fråga. Det flesta svaren är undertecknade av någon annan och för de socialdemokratiska kandidaterna svarar partiet. Det gör att du som väljare med intresse för barnens framtida hälsa bara har ett fåtal alternativ att välja bland. Enligt svaren på vår fråga kan du bara rösta på Max Andersson, Bodil Ceballos och Linda Snecker. Dessa tre har undertecknat svaret själva. Ytterligare fyra har svarat att de kommer att jobba med frågan men de har inte undertecknat svaret själva: Isabella Lövin, Aleksander Gabelic, Peter Eriksson och Malin Björk.Valmanifesten från alla partier är förvånansvärt tunna när det gäller giftfri mat.Att bekämpningsmedel är hormonstörande, cancerframkallande, fosterskadande och medverkande till många välfärdssjukdomar trodde vi det rådde vetenskaplig enighet om. Dock har båda moderaterna svarat att ?Idag finns ingen entydig forskning kring huruvida ekologiska livsmedel är hälsosammare än konventionellt producerade livsmedel?. Ekologisk odling är emellertid den enda odlingsform som utesluter kemiska bekämpningsmedel och gör att konsumenten kan undvika hälsorisken som bekämpningsmedelrester i maten utgör.Använd svaren för att rösta fram kandidater som tänker jobba med denna ödesdigra fråga. Utnyttja möjligheten att kryssa, för att välja någon av dessa kandidater.

pdf-fil: hela sammanställningen

- kandidatlistan

(inlagt 2014-04-26)
läs fler artiklar

Anna Maria Corazza Bildt (m) vet inte vad hon pratar om

(inlagt: 2014-12-15)

Fråga om giftfri mat till EU-kandidater

(inlagt: 2014-04-10)

Varför räcker det inte att EU förbjuder neonikotinoider i vissa kulturer?

(inlagt: 2013-12-08)
EU förbjuder äntligen farliga bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
EU lyfter fram bekämpningsmedlen som ett problem för att nå giftfri miljö

(inlagt: 2011-01-26)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)