ARTIKEL - läs fler artiklar
Anna Maria Corazza Bildt (m) vet inte vad hon pratar om

Det finns många vetenskapsmän, politiker och media som tror att GMO, genetiskt modifierade organismer, är lösningen på världens livsmedelsproblem. Det påstår sig Anna Maria Corazza Bildt (m) veta.
 
Det tål att påpeka att GM-grödor dominerar i endast 5 länder i världen: USA, Brasilien, Argentina, Canada och Indien. Endast 4 grödor utgör nästan alla GM-grödor, nämligen sojaböna, majs, bomull och canola (d.v.s canada oil low acid = raps). Den vanligaste genmodifieringen innebär herbicidtolerans eller insektsresistens. Användningen av GM-grödor har dock planat ut. Endast Brasilien utgör ett undantag.

En av dem som talar sig varm för GMO är Anna Maria Corazza Bildt (m). Men, hon vet inte vad hon talar om. Utan hämningar framhärdar hon i att lagstiftning om GMO bör bygga på vetenskap och inte på känslor. Hur tänkte hon då? Vad menar hon med känslor? Jo, alla - och hon menar säkert ALLA de - som inte stödjer GMO och en fri världsmarknad för GMO. Om det inte vore för att GMO är ett sådant allvarligt hot mot lantbruket skulle man betrakta Corazza Bildts uttalanden som skrattretande. Men det är inte skrattretande. Det är farligt, okunnigt och direkt felaktigt och måste läggas till kategorin desinformation (avsiktligt vilseledande information). När politiker är så okunniga, då är dom ett hot mot demokratin. Och om dom inte är okunniga då är dom ett ännu större hot.

Corazza Bildt påstår att det görs framsteg inom GMO-forskningen genom ännu obefintliga grödor som kräver mindre vatten och mindre gödningsmedel. Framstegen innefattar enligt Corazza Bildt även  sjukdoms- och parasitresistenta grödor. Och på köpet får man högre avkastning från varje m2 uppodlat land och på så sätt påstår Corazza Bildt kan man föda världens befolkning. Den som motverkar utveckling och användning är GM-grödor är oansvarig ur hälso-, miljö- och ekonomiperspektiv dundrar Corazza Bildt. Ord och inga visor.
 
Corazza Bildt tror tydligen att man med hjälp av genetisk modifiering kan odla växter med mindre vatten och samtidigt öka avkastningen. Att olika växtarter har olika tolerans mot vattenbrist, det har man vetat länge. Men priset för detta är minskad tillväxt eller ingen tillväxt alls. Torktoleranta GM-grödor har man "forskat" på länge, men de finns inte i produktion. Hitintills har kommersialiseringen av dessa grödor skjutits på framtiden - gång på gång eftersom de uppenbarligen inte fungerar.
 
Så, Corazza Bildt var finns dina torktoleranta grödor med ökad avkastning?
 
Ett annat exempel på utveckling av GM-grödor är det s.k. Golden Rice som ska lösa VitaminA-problemet. Tyvärr har detta projekt nu pågått i ca. 35 år utan tillfredsställande resultat. Kan detta ha tagit fokus från andra lösningar på VitaminA-problemet? I så fall är detta mycket beklagligt.

Och, Corazza Bildt, var är dina GM-grödor med minskat behov av gödningsmedel och högre avkastning? Jo, dom finns inte heller och kommer inte att finnas.
 
Man har länge diskuterat förädling av grödor med högre effektivitet att ta upp näringsämnen från jorden för att kunna minska behovet av gödselmedel. Men vad händer när en gröda effektiviserar upptagning av näringsämnen ur jorden? Jo, för varje säsong blir jorden allt mer dränerad på mineralnäringsämnen och en större och större brist uppstår, som ger sämre och sämre möjligheter för tillväxt och skörd. Ingen växt i världen kan växa utan mineralnäring. Växter tillväxer och utvecklas i takt med upptagningshastigheten av alla nödvändiga mineralämnen.
 
Corazza Bildt påstår att användningen av bekämpningsmedel kan minska med GM-grödor. Detta är en direkt lögn. Användningen har inte minskat i takt med GM-grödornas utbredning. Herbicidtoleranta GM-grödor, som dominerar marknaden av GM-grödor, betyder att man ska använda herbicider och detta gör man också. Detta är i sig ett hot mot hälsa och miljö.
 
Med ökningen av bekämpningsmedel har andelen ogräs som utvecklat resistens mot herbicider ökat (det finns för närvarande 238 herbicidresistenta ogräsarter registrerade i 65 länder). Problemen i USA är nu så stora att USDA (jordbruksdepartementet i USA) går ut med varningen att "The number of weed species becoming herbicide resistant is increasing at an alarming rate and other weed species are evolving to possibly become resistant." Men även i ex. Indien som odlar mycket av världens bomull är resistenta ogräs ett stort problem.

Herbicidresistenta ogräs medför att kemiföretagen i bekämpningsmedelsbranschen söker tillstånd för att få använda ännu tuffare bekämpningsmedel - däribland nu förbjudna ämnen. Och vad händer då? Blir man av med de resistenta ogräsarterna eller får man ännu fler och tuffare ogräs - och vad måste man göra då? Jo, ännu värre bekämpningsmedel. Detta är idag ett faktum som alla borde veta om - det är ett väl dokumenterat faktum!

Finns det resistenta ogräs i Sverige? Ja, tyvärr är det så. Ett antal arter är registrerade.

Corazza Bildt påstår att GM-grödor ökar avkastningen. Många inom den s.k. vetenskapen är eniga om att det inte finns några säkra data, som verifierar ökade skördar med GM-grödor.

Det är oansvarigt att förespråka användning av GM-grödor ur HÄLSO-, MILJÖ- och EKONOMIPERSPEKTIV. Det behövs ingen vetenskap för att registrera ökad bekämpningsmedelsanvändning. Det behövs inte vetenskap för att se utvecklingen av bekämpningsmedelsresistenta ogräs. Det behövs ingen vetenskap för att se utvecklingen av värre bekämpningsmedel. Kolla godkännandeansökningar till EPA (naturvårdsverket i USA)!

information:
- The rise of genetically modified crops, in two charts
- International Survey of Herbicide Resistant Weeds
- Herbicide resistant weed management
- Facts About Glyphosate- Resistant Weeds
- Herbicidresistans - jordbruk
- Nature - Case studies: A hard look at GM crops

(inlagt 2014-12-15)
läs fler artiklar

En skrämmande framtid för våra barn - 34 kandidater till EU-parlamentet får fråga om giftfri mat

(inlagt: 2014-04-26)

Fråga om giftfri mat till EU-kandidater

(inlagt: 2014-04-10)

Varför räcker det inte att EU förbjuder neonikotinoider i vissa kulturer?

(inlagt: 2013-12-08)
EU förbjuder äntligen farliga bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
EU lyfter fram bekämpningsmedlen som ett problem för att nå giftfri miljö

(inlagt: 2011-01-26)
Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)