ARTIKEL - läs fler artiklar
Vad är agropoly?

En handfull företag kontrollerar världens livsmedelsproduktion i Jättarnas kamp

Världens population ökar och med den konsumtionen av mat. Däremot ökar inte antalet livsmedelsföretag.

Stora företag köper upp mindre och ökar sina marknadsandelar och sin makt. Företagen kan diktera priser, avtal, villkor och politik. Mycket av vad vi konsumerar i norr produceras billigt i söder. Vinsterna görs av ett fåtal företag, företrädesvis från norr.

De stora förlorarna är plantagearbetare och småbrukare i söder, eftersom de är de svagaste länkarna i värdekedjan. Hunger är utbredd i denna del av befolkningen och fler och fler ekosystem bryts ner och förstörs.

Ökad koncentration på ett fåtal år
1996 hade de 10 största utsädesföretagen en marknadsandel av mindre än 30%. Idag kontrollerar de tre största 50 % av marknaden. Utsäde blir dyrare med färre sorter tillgängliga.

De tre största marknadsledarna är också pesticidproducenter.

Den viktiga kontrollen över kedjan
Bönder pressas av företagen, de betalas låga priser för sina produkter som soja, vete och majs och höga priser för utsäde, pesticider, energi, handelsgödsel och djurfoder. De höga livsmedelspriserna 2008 resulterade i höga vinster för företagen och inte för bönderna som måste bära alla risker.

Vem vinner?Vietnamesiska bönder som producerar Pangasiusfisk i sina dammar får 1 dollar per kilo fisk och fisken kostar sedan 10 dollar för konsumenter i norr. Efter att ha dragit bort produktionskostnaden blir inkomsten 10 cent per kilo.

Bönderna bär hela risken för produktionen som sjukdomar och väderproblem och har dessutom skulder för sin produktion.

Att kontrollera kedjan
Förutom horisontell integration där ett företag kontrollerar en stor del av marknaden är företagens strategi till vertikal integration genom att processa produkten och att sälja inputs. Detta är inte för att fördela risker utan för att kontrollera värdekedjan och få tillgång till billigt råmaterial.

Värdekedjor istället för cirkulering av näring och energi
Vad som brukades produceras på gården som en del i en cirkulerande ekonomi som utsäde, ungdjur, foder och gödsel är nu en global industriell värdekedja för livsmedel och bränsle med negativa konsekvenser för jord, vatten, klimat, djurskydd och hälsa.

Lobby istället för konkurrens
Påverkan från livsmedelsföretagen på politiken ökar. Tusentals lobbyister tillgodoser företagens intressen. Lobbyisterna jobbar ofta i statliga institutioner. De lobbar ofta lyckosamt för företagens intressen när de gäller livsmedelsstandard, godkännandet av pesticider, GMO-grödor, handelsavtal eller offentlig forskning.

Världshandeln bestämmer priserna
85% av all mat konsumeras i närheten av där den produceras. Icke desto mindre har världshandeln ett orimligt stort inflytande på priserna. På aktiemarknaden kan samma parti av majs eller soja köpas och säljas spekulativt flera gånger och därmed öka priset för konsumenten.

pdf-fil: Agropoly - a handful of corporations control world food production

- Berne declaration

(inlagt 2014-01-27)
läs fler artiklar

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

(inlagt: 2016-01-30)

Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

(inlagt: 2016-01-10)

Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)
Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

(inlagt: 2015-04-01)
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

(inlagt: 2015-03-26)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid

(inlagt: 2011-02-10)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)