ARTIKEL - läs fler artiklar
Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Fetma, autism, fosterskador, genetiska mutationer, infertilitet, cancer och påverkan på intelligens är andra hälsoeffekter. Hormonstörande pesticider är ett enormt hälsoproblem i Europa. Nästan alla människor har hormonstörande ämnen i kroppen. Att ämnena kan verka som hormonstörande innebär att de är aktiva i koncentrationer som hormoner dvs långt under den nivå där de kan vara toxiska. Kostnaderna i Europa på vår hälsa av hormonstörande ämnen uppgår till mellan 157-270 miljarder EURO.


En vetenskaplig rapport har föreslagit kriterier för hormonstörande pesticider och enligt dessa skulle 31 pesticider förbjudas på grund av hög risk för människors hälsa. Istället för att besluta om kriterierna valde kommissionen att dölja rapporten efter påtryckningar från industrin om att man måste studera påverkan på kemiindustrin innan man kommer med ett beslut .

EU-kommissionen skulle kommit med kriterier för bedömning av hormonstörande ämnen i december 2013. Sverige anmälde kommissionen till Europadomstolen 2014 och i december 2015 gav EU-domstolen Sverige rätt. EU-domstolen säger att kommissionen inte har presenterat kriterier för hormonstörande ämnen trots att det var en tydlig och ovillkorlig uppgift. Det är väldigt ovanligt att enskilda länder får rätt när man anmäler EU-kommissionen. Det är första gången som kommissionen dömts för inaktivitet. Det måste innebära att frågan bedömts som väldigt viktig för att skydda människors hälsa i EU. Kommissionen hänvisar till att man måste studera effekterna på företagen innan man förbjuder hormonstörande pesticider. Man har dolt dokument som skulle klassat 31 viktiga pesticider som hormonstörande.

I Kemikalieinspektionens arbete för en giftfri vardag fokuseras  bland annat på att fasa ut användningen av hormonstörande ämnen. EU-kriterier för hormonstörande ämnen är viktiga för att man ska kunna säkerställa ett högt skydd för hälsa och miljö, säger KEMI:s generaldirektör.

Endocrine Society har gjort utvärderingen av kostnader för hormonstörande ämnen på Europas befolkning. Kostnaderna består dels av direkta kostnader i sjukvård och medicinska behandlingar dels av indirekta kostnader som arbetsfrånvaro och produktivitetsminskningar. De mest problematiska ämnena är pesticider som fosforföreningar. De står för uppskattningsvis 120 miljarder Euro av totalt 157 miljarder Euro. 157 miljarder är emellertid den lägre nivån i uppskattningen. Kostnaderna kan totalt uppgå till så mycket som 270 miljarder Euro per år. Även om det skulle uppkomma vissa kostnader för jordbruket om man förbjöd de hormonstörande pesticiderna så kommer de aldrig upp i samma nivåer som hälsokostnaderna.

information:
- Clinical endocrinology
- Endocrine reviews
- The Guardian
- Kemikalieinspektionen

(inlagt 2016-01-30)
läs fler artiklar

Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

(inlagt: 2016-01-10)

Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)

Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

(inlagt: 2015-04-01)
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

(inlagt: 2015-03-26)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
Vad är agropoly?

(inlagt: 2014-01-27)
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid

(inlagt: 2011-02-10)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)