ARTIKEL - läs fler artiklar
Monsanto, PCB och förorenaren betalar

1970 visar ett dokument från Monsanto att företaget visste att PCB var av hög giftighet. Förmodligen hade man vetat detta sedan lång tid tillbaka. Det tog 9 år för EPA, Environmental Protection Agency, ansvarig myndighet i USA, att förbjuda PCB. I minst 7 år tillverkade Monsanto PCB trots att man visste om den höga giftigheten. De goda vinsterna gick som vanligt före omtanke om miljö och människors hälsa.
 
Den 13:e mars 2015 öppnade staden San Diego, Kalifornien, en rättprocess mot Monsanto. Man hade funnit PCB inte bara i bottensediment utan i fisk, hummer och andra havslevande organismer i San Diegobukten.

I motsats till andra städer som använt sig av en federal lag, Superfund eller Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act från 1980 (CERCLA), har San Diego öppnat en rättsprocess direkt mot Monsanto. San Diego anklagar Monsanto för att orsakat olägenhet för boende och besökare som vill utnyttja San Diegobukten. Monsanto hävdar att man nu inte är samma bolag som tillverkade PCB. Det "nya" Monsanto är ett agrokemiskt bolag (som tillverkar diverse pesticider, d.v.s. giftiga ämnen som används i lantbruk, men som också misstänks vara både cancerogena och farliga på annat vis för miljö och människor). PCB, jämfört med pesticider, orsakar inte bara cancer utan är också ett gift som påverkar nervsystemet, reproduktionsförmåga, barns utveckling, immunsystem, skadar lever, ger hudirritation och är hormonstörande. Mycket som känns igen för pesticider.
 
Fram till 1979 beräknar man att 1.5 miljader ton PCB tillverkades. PCB är synnerligen långlivade organiska föreningar - i stort sätt onedbrytbara. 1997 fann man PCB i renar i Kanadas arkiska territorier som var 10 gånger högre än i de lavar renarna åt. Vargarna, som åt ren, hade 60 gånger högre halter än lavarna. PCB ackumuleras i näringskedjan och bryts inte ner, vilket betyder att det blir farligare och farligare för djuren.
 
PCB är också mobilt och beräknas finns utmed hela USA:s västkust förutom på alla andra ställen i världen.
 
Tidigare har olika städer i USA öppnat processer mot tillverkare av färg som innehåller bly. Svårigheten har varit att påvisa vem som tillverkat vad. I fallet PCB fanns det bara en tillverkare vid den tidpunkt San Diego hänvisar till, Monsanto, vilket anses underätta i en process. Monsanto hävdar, inte särskilt förvånande, att de inte är skuld till att ha förorenat. De menar att de sålt en användbar och laglig produkt, medan de som använt PCB är de skyldiga. Om Monsanto döms som skyldig innebär det beräknade kostnader på i storleksordningen 100-tals miljarder kronor. Men framför allt kan det bli en vägledande dom av stora konsekvenser för företag som tillverkat ämnen som visat sig vara föroreningar och som visar sig vara farliga för miljö och människors hälsa.
 
Men att bli av med PCB är dock en i det närmaste omöjlig uppgift. Det finns nästan överallt i vår miljö och är i stor sett inte nedbrytningsbart.

information:
- originalartikel

(inlagt 2015-03-26)
läs fler artiklar

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

(inlagt: 2016-01-30)

Europas pesticidberoende. Hur det industriella jordbruket skadar vår miljö

(inlagt: 2016-01-10)

Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)
Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
Insekticiden carbofuran - allt annat än enbart bekämpning av skadeinsekter i lantbruk

(inlagt: 2015-04-01)
Bekämpningsmedel och statistik

(inlagt: 2014-02-06)
Vad är agropoly?

(inlagt: 2014-01-27)
10 orsaker till att kemiska bekämpningsmedel inte har någon framtid

(inlagt: 2011-02-10)
En skrämmande framtid för våra barn i en giftfylld miljö - frågor till de politiska partierna

(inlagt: 2011-01-26)