ARTIKEL - läs fler artiklar
Vad är neonikotenoider?

På mindre än 20 år har neonikotinoider blivit de mest använda insekticiderna med en världsmarknadsandel på 25%.

För pollinerare i jordbrukslandskapet har detta medfört en katastrof.

Dessa pesticider efterliknar acetylkolintransmittorerna och är höggradigt giftiga för insekter. Deras systemiska verkningssätt i växten medför att de finns i pollen och nektar. Deras stora användning, persistens i  jord och vatten och potential för att tas upp av efterföljande grödor och vilda växter gör att neonikotinoider är biologiskt tillgängliga i subletala koncentrationer för pollinerare under en stor del av året.

Detta resulterar i att man ofta hittar neonikotenoider i bikupor. Neonikotenoider resulterar i en rad besvärliga subletala effekter i bikupor och humlebon vilka påverkar samhället genom påverkan på födoinhämtning, larvutveckling, minne och inlärning, skador på centrala nervsystemet, mottaglighet för sjukdomar, hygien i kupan osv.

Neonikotinoider visar en giftighet som förstärks av andra jordbrukskemikalier och förstärker synergistiskt infektioner som Nosema vilka tillsammans kan orsaka sammanbrot av samhället - Colony collapse disorder. Troligen påverkar de alla pollinerare på samma sätt. Produktionen av neonikotenoider ökar ständigt. Om uthålligheten på pollinatörenas ekosystem skall upprätthållas måste neonikotenoiderna förbjudas.

pdf-fil: neonikotinoider

information:
- Environmental sustainability

(inlagt 2013-12-08)
läs fler artiklar

Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)

Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)

Honung

(inlagt: 2021-10-07)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Men insekter och småkryp då?

(inlagt: 2021-09-28)
Över hela världen dör bina i alarmerande takt - nu vidtar USA åtgärder

(inlagt: 2015-06-05)
När nektar och pollinering blir en dödsfälla för bina

(inlagt: 2015-06-02)
Pesticider och honungsbin - state of the science

(inlagt: 2013-12-16)