ARTIKEL - läs fler artiklar
När nektar och pollinering blir en dödsfälla för bina

Vi människor har skapat en dödsfälla för bin, humlor och blomflugor. Dödsfällan heter bekämpningsmedel - bekämpningsmedel som används i blommande lantbruksgrödor, som exempelvis raps. Dessa bekämpningsmedel sprider sig i hela växten - ända upp i blommans nektar. När skadedjuren, som är insekter, får i sig giftet så ska de dö. Detta är meningen. När bin, humlor och blomflugor "dricker" nektar är det inte förvånande att de också blir förgiftade. Om de inte dör direkt, så sätts deras motståndskraft mot sjukdomar och umbäranden ner. Ingen ska bli förvånad om detta bidrar till att honungsbisamhällen över hela världen dör - hela bisamhällen. Gemensamt för alla dessa bisamhällen är att lantbruket använder bekämpningsmedel. Men även vilda bin, humlor och blomflugor dör. Problemet är bara att vi inte har samma koll på de vilda pollinerarna.

Pollinering betyder att pollen flyttas från ståndare till pistill så att frön kan produceras. Så förökas många växter. Utan denna förökning dör alltså dessa växtarter ut och kvar blir mossor, ormbunkar och fräken.
 
Hos många växter är det insekter (bin, humlor, blomflugor m.fl.) som flyttar pollen från ståndare till pistill. Men varför skulle insekter besvära sig med att hjälpa växter att flytta pollen? Svaret är mat - nektar, som blomman erbjuder insekterna.
 
Insekter som använder nektar, är beroende av att det finns blommor med nektar, likväl som blommor med nektar är beroende av insekter för att producera frön för att arten ska kunna fortleva.
 
Det är här dödsfällan kommer in. Blommornas nektar innehåller nervgift från bekämpningsmedel.
 
Kan vi hitta ett botemedel för bina? Ska vi vänta på att bin, humlor och blomflugor blir resistenta mot bekämpningsmedlens nervgifter? Knappast troligt att den dagen kommer, snarare att människan sätter ännu ett ekologiskt fotavtryck, som trampar ihjäl ett helt system av växtförökning på jorden.
 
Vi kan inte rädda bin, humlor och blomflugor genom att bygga "hotell" i våra trädgårdar. Vi kan möjligtvis temporärt gynna oss själva och vår egen trädgårdsodling av bär och frukt. Men, vi stoppar inte händelseförloppet om vi inte pratar klartext och slutar handla livsmedel som använt gifter för sin produktion.
 
Vi diskuterar gärna säkra gränsvärden i livsmedel - farligt eller ofarligt. Men dessa gränsvärden gäller inte insekterna. Tyvärr är likheten mellan skadegörare och pollinerare som individer alldeles för liten för skydda pollinerarna.
 
Tänk om alla konsumenter funderade på detta nästa gång de handlar billig mat. Billig mat, jovisst, men priset som denna mat lämnar efter sig är väldigt högt. Det är alla vi konsumenter som bestämmer. Vänta inte på marknaden eller lagstiftarna. Dom ändrar inget så länge det finns en marknad att tjäna pengar på. Men, det är konsumenten som bestämmer över marknaden. Det finns ingen att skylla på.

information:
- The Guardian: Vad dödar bina?

(inlagt 2015-06-02)
läs fler artiklar

Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)

Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)

Honung

(inlagt: 2021-10-07)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Men insekter och småkryp då?

(inlagt: 2021-09-28)
Över hela världen dör bina i alarmerande takt - nu vidtar USA åtgärder

(inlagt: 2015-06-05)
Pesticider och honungsbin - state of the science

(inlagt: 2013-12-16)
Vad är neonikotenoider?

(inlagt: 2013-12-08)