ARTIKEL - läs fler artiklar
Över hela världen dör bina i alarmerande takt - nu vidtar USA åtgärder

I början på maj i år, 2015, meddelade Jordbruksdepartementet i USA, att bin hos biodlare hade minskat under 2014 i extremt hög omfattning. Förlusterna av bisamhällen hos biodlare var över 40% - från april 2014 till april 2015. Från 2013 till 2014 beräknades förlusterna av bin vara nära 35%.
 
Om världens bin dör kan problemet uttryckas som - inga bin - inga människor. Men varför dör bina? De dör av bekämpningsmedel. Den gemensamma nämnaren över hela världen är bekämpningsmedel.

Äntligen har USA:s naturvårdsverk, EPA (Environemtal Protection Agency), fattat problemets orsaker och dess omfattning. Nu vill man införa bekämpningsmedelsfria zoner, även om det "bara" är för kommersiella biodlingar. Detta betyder att inom dessa områden kommer förbud att gälla för de flesta insekticider (insektsgifter), inklusive s.k. neonikotinoider, men också vissa herbicider (ogräsgifter). Förbudet kommer att gälla 76 aktiva substanser. Förbudet kommer dock endast att gälla temporärt för att skydda bisamhällen, som är avgörande för livsmedelsproduktion, d.v.s. grödor som kräver pollinering för att ge avkastning. Läget anses så kritiskt att produktionen hotas eftersom bina dör med en alarmerande hastighet.
 
När ska Sverige och EU vakna och fatta vilken katastrof som närmar sig om vi inte förbjuder insekticider. (För s.k. neonikotinoider gäller endast ett temporärt förbud inom EU och bekämpningsmedelsindustrin ligger på hårt för att häva förbudet).
 
Som vanligt skriker de företag som tillverkar och säljer insekticider, däribland europeiska Bayer och Syngenta, att bina inte dör av deras bekämpningsmedel. Vem hade trott något annat om dessa företag? Att mänskligheten förlorar om bina dör bekymrar inte dessa företag, där vinst går före allt annat. Men - tester har visat att mindre än 11 mikrogram av aktiva substanser är synnerligen giftiga för bin. (Man kan tillägga att detta har inte varit särskilt svårt att visa - man undrar varför det inte har gjorts förut?)
 
Men tilläggas bör att det framförs kritik mot att ingenting görs för att förbjuda behandling av fröer (s.k. betning) med insektsgifter - s.k. neonikotinoider. Behandling av fröer har en långtidsverkande effekt vilket innebär att bekämpningsmedlen finns kvar och drabbar bin och andra pollinerare.

information:
- Reuters: U.S. EPA proposing temporary pesticide-free zones for honeybees
- EPA: Proposal to Protect Bees from Acutely Toxic Pesticides
- EPA: actions to protect pollinators

(inlagt 2015-06-05)
läs fler artiklar

Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)

Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)

Honung

(inlagt: 2021-10-07)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Men insekter och småkryp då?

(inlagt: 2021-09-28)
När nektar och pollinering blir en dödsfälla för bina

(inlagt: 2015-06-02)
Pesticider och honungsbin - state of the science

(inlagt: 2013-12-16)
Vad är neonikotenoider?

(inlagt: 2013-12-08)