ARTIKEL - läs fler artiklar
Men insekter och småkryp då?

Mycket pengar läggs på att rädda korallrev, tigrar, elefanter och orangutanger. Men hela naturen behöver räddas från människan och konstigt nog för människan. Hur har något så ologiskt kunnat hända?

Ska vi ha vargar i Sverige - eller björnar, älgar, hjortar, vildsvin? Ja, så länge de inte inkräktar på våra ekonomiska intressen som får, renar, grödor, jakthundar och trädgårdar. Ska vi ha bin och fjärilar och andra pollinatörer? Ja, så länge de inte stör jordbrukets behov av växtskyddsmedel - och kanske inte minst tillverkarnas intäkter - och kanske vårt behov av billig mat. Finns det andra bättre sätt att odla "mat" än att använda växtskyddsmedel (tidigare kallat bekämpningsmedel - eller - på fint språk pesticider)? Ja, men då blir väl maten dyrare? Och, som det framförs av ett fåtal företrädare för den s.k. vetenskapen från de areella näringarnas högborg SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) - då kommer inte världens växande befolkning att kunna mättas - precis som om så görs idag.
 
Som en viktig parentes kan dock nämnas att dessa företrädare har dålig koll på hur och vad som odlas i världen. För klimatets skull kommer stora arealer att odlas för produktion av biobränsle och eftersom detta inte är mat kan stora mängder växtskyddsmedel användas. För alla sockersugna kommer odling av sockerbetor och sockerrör att uppta stora jordbruksarealer. Socker kan dock knappast föda jorden befolkning snarare skada. För alla köttsugna kommer fortsatt mycket stora arealer användas för köttproduktion. Detta är ett synnerligen ineffektivt sätt att producera mat. För alla som önskar billig mat är jordförstöring en följd av det industriella lantbrukets produktionsmetoder i världen. Varje år blir stora åkerarealer oanvändbar öken. Varje år förbrukas sötvattentäkter som inte kan återställas. Varje år förgiftas stora antal pollinatörer av stora mängder växtskyddsmedel. Om dessa insekter, som bin och fjärilar, utrotas för att maten ska vara billig, blir naturen svår att rädda. Är det så här vi vill att vetenskapen ska hjälpa oss? När vetenskapliga företrädare för SLU påstår att ekologisk produktion av mat inte är bra hur tänker man då?
 
Det går att ställa följande fråga: kan man lita på ekologisk mat? En bättre fråga är kanske: kan man lita på det icke ekologiska, industriella, lantbruket? Ja, man kan lita på att de använder växtskyddsmedel så länge de får. Följdfrågan blir: skadar denna användning av växtskyddsmedel natur och miljö? Ja, det kan vi lita på. Man kan förmodligen också lita på att användning av växtskyddsmedel påverkar vår hälsa.

/Olof Hellgren
 
Earth: muted
 
Bidöden i Sichuan - ?Jag sa till tolken: gå undan för fan?(Sydsvenskan om Earth:muted)
 
The insect apocalypse: ?Our world will grind to a halt without them? (The Guardian)
 
The playbook for poisoning the earth (The Intercept)
 
Oldest evidence of modern bees found in Argentina (National Geographic)
 
Save bees and farmers ECI(inlagt 2021-09-28)
läs fler artiklar

Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)

Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)

Honung

(inlagt: 2021-10-07)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Över hela världen dör bina i alarmerande takt - nu vidtar USA åtgärder

(inlagt: 2015-06-05)
När nektar och pollinering blir en dödsfälla för bina

(inlagt: 2015-06-02)
Pesticider och honungsbin - state of the science

(inlagt: 2013-12-16)
Vad är neonikotenoider?

(inlagt: 2013-12-08)