ARTIKEL - läs fler artiklar
Sojaodlingen med GMOsorter i sydamerika skapar enorma problem för miljö och människor

EU importerar ca 37 miljoner ton soja årligen, huvudsakligen från Sydamerika. 90% är GMO-soja. Den används i djurindustrin, mest till svin, kycklingar och höns. Delvis exporteras sedan animaliska produkter från EU med subventioner. Ytan för att odla denna soja uppgår till ca 15 miljoner hektar. Sojan odlas efter omvandling av tropisk regnskog eller savann till åkermark. Detta innebär höga externa kostnader eftersom jordens mest artrika ekosystem försvinner, koldioxidsläppen ökar, pesticidförbrukningen har exploderat med stora risker för människor och förorening av luft, jord och vatten, ursprungsbefolkningen drivs undan och lider av undernäring, mänskliga rättigheter för arbetare och lokala samhällen negligeras.

Importen av GMO-soja till EU klassas enligt definition som nykolonialism. De gamla kolonialmakterna utnyttjar kolonierna för sin egen ekonomi, medan kolonierna tar alla negativa konsekvenser för miljö och människor.Koldioxidskulden från regnskogsmark i brasilianska Amazonas är 737 ton CO2/ha, från trädbevuxen savann i Brasilien 165 ton CO2/ha och från öppen savann 85 ton CO2/ha. Om sojaoljan används som biobränsle tar det 319 år att återbetala koldioxidskulden från nedhuggen regnskog (Möllersten 2008).Ursprungsbefolkningar, bönders organisationer och lokala samhällen protesterar i Sydamerika. I Paraguay publicerades en deklaration 2006 från ett 50tal organisationer. Ett citat från deklarationen:? Who will take responsibility for the environmental pollution caused by approximately 20 million litres of chemicals dumped on Paraguay this year? The destruction of streams, rivers, springs and wetlands? The eviction of almost a hundred thousand small farmers from their homes and fields? The assassination of more than one hundred peasant leaders? The forced relocation and ethnocide of Indigenous Peoples and communities? The charges pressed against more than 2,000 small farmers for their legitimate resistance to this predatory system? Large scale soy monocultures are NOT possible without this litany of adverse impacts.?

information:
- Toxic soy
- Action for solidarity,environment,equality and diversity
- Naturskyddsföreningen
- Naturvårdsverket

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

GMO, Golden Rice och Vitamin A-brist

(inlagt: 2016-07-08)

GMO är död, leve markörassisterad förädling?

(inlagt: 2015-02-02)

Har GMO med hållbar utveckling att göra?

(inlagt: 2014-09-24)
Hur går gmo till?

(inlagt: 2014-01-09)
Den otäcka sanningen bakom Torbjörn Fagerströms mirakelgrödor (GMO-grödor resistenta mot bekämpningsmedel)

(inlagt: 2013-11-20)
Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)
Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)