ARTIKEL - läs fler artiklar
GMO, Golden Rice och Vitamin A-brist

I media har genetiskt modifierat ris, Golden Rice, framförts som en lösning på näringsbristen Vitamin A i världen - men är det så? Eller är det bara cynisk propaganda för att rättfärdiga de stora, globala kemiföretagens GM-grödor?
 
Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att 250 miljoner barn under 6 år lider av vitamin A-brist. Av dessa beräknas 250 000 till 500 000 bli blinda och hälften dör inom ett år. Vitamin A-brist är ett stort folkhälsoproblem främst i Afrika och Sydostasien och slår hårdast mot små barn och havande kvinnor i låglöneländerna. Det finns flera lösningar på detta fattigdomsproblem vars dödlighet drabbar 2% av barn under 6 år. Följdsjukdomar som mässling kan vaccineras bort. Tillräcklig daglig tillgång på vitamin A-rik mat med grönsaker och frukt som innehåller betakaroten är en lösning. En annan påstådd lösning som tyvärr kommit alltför mycket i fokus är en genetiskt modifierad rissort, Golden Rice. Golden Rice är tänkt att producera betakaroten (betakaroten omvandlas i djur och människor till Vitamin A). Rissorten är patenterad och ägs av det globala jätteföretaget Syngenta. Syngenta har garanterat att rissorten ska distribueras till lantbrukare som tjänar mindre än 10 000  dollar per år och då till samma pris som lokala rissorter. Efter 24 års utvecklingsarbete är sorten ännu inte färdig för odling.
 
Dock är den bästa lösningen på vitamin A-brist och andra näringsbrister, att komma till rätta med de bakomliggande orsakerna, d.v.s. "end hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture" (Förenta Nationerna, UN). Golden Rice löser inte världens fattigdomsproblem och därmed livsmedelsrelaterade problem. Om inte livsmedelsfördelning redan gjort det, varför skulle utdelning av Golden Rice då göra det?

Greenpeace är en av de organisationer som motsätter sig GM-grödor (genetiskt modifierade lantbruksgrödor) som lösningen på problemet med hunger i världen. GM-grödor skapar inte livsmedelssäkerhet och inte heller  ett uthålligt lantbruk. Fördelning av jordbruksmark, vatten och billigt utsäde till småjordbruk gör det!
 
"Greenpeace agerar som klimatförnekarna" lyder en rubrik i Expressen. Gröna aktivister påminner om de som förnekar klimatförändringarna påstår Expressen och dundrar vidare att de inte kan blunda för ett 100-tal nobelpristagare, som förordar GM-grödor och då speciellt det som kallas Golden Rice. Nu har tyvärr Expressen liksom Nobelpristagarna inte läst på riktigt, men sådan är ju journalistiken idag - sensation, sensation. Och, den techno-fix av hälso- och hungerproblem i världen, som vetenskapen tydligen tror på, är nog också något av ett illusionsnummer. Greenpeace, och andra av Expressen kallade aktivister, är inte skuld till att Golden Rice ännu efter 24 år inte har lyckats med vad som utlovats.
 
Golden Rice är ett projekt som startade för 24 år sedan. Intentionerna var att "skapa" en rissort som skulle hjälpa mot VAD, Vitamin A Disease/Vitamin A-brist , som barn i den icke industrialiserade världen drabbas av - den delen av världen som är så fattig att det inte finns ordentligt med mat för dagen. Enligt WHO, Världshälsoorganisationen, blir 250 000 till 500 000 barn blinda varje år till följd av brist på vitamin A. Hälften av alla dessa barn dör inom ett år. Detta är givetvis ett oacceptabelt lidande och en tragisk konsekvens av hur ojämlik världen är. WHO:s förslag till lösning är att ge mödrar möjlighet till att amma sina barn eftersom bröstmjölken innehåller vitamin A och att detta givetvis kräver att det varaktigt finns vitamin A-rik mat. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan barn som redan drabbats ges höga doser av vitamin A som en enkel och billig lösning. Det har givit anmärkningsvärt goda resultat. En annan lösning, för högriskgrupper, som man med framgång prövat i ex. Guatemala, är socker, som underhåller vitamin A-tillståndet.
 
WHO förslår att småskalig trädgårdsodling av frukt och grönsaker, som ger vitamin A, är en enkel, billig och långsiktig lösning, som borde vara lätt att genomföra. Genom enkla och billiga åtgärder kan och har faktiskt situationen kunnat förbättras avsevärt.
 
Man kan ju undra vad projektet med Golden Rice hitintills under 24 år har kostat - bl.a. med pengar från Bill Gates? Golden Rice är dock ännu inte godkänt som gröda och har ännu inte kunnat leva upp till de förväntningar man haft. Det testodlas fortfarande men ger dålig skörd och hur det kommer att fungera som källa till vitamin A vet man inte riktigt. Under den tid som utvecklingen skett på IRRI, Internation Rice Research Institute, på Filippinerna, där vitamin A-brist varit ett stort problem, har man med framgång prövat andra billiga åtgärder. Svårigheten är att hjälpa människor på avlägsna platser där hjälpen har svårt att nå. Där är nog ändå inte Golden Rice en lösning.
 
Expressen skriver att: "När SVT Vetenskap frågade runt bland landets lantbruksforskare svarade en majoritet att GMO kommer att behövas för att mätta en allt större världsbefolkning (SVT 17/4-2014). I dagarna tog även 107 Nobelpristagare ställning för genmodifierade grödor och kritiserade Greenpeace för att blunda för vad forskningen egentligen säger om GMO och framför allt Golden Rice." Hur tänkte man då? Vet man överhuvudtaget var GM-grödor odlas mest och hur utvecklingen ser ut? Vet man vilka egenskaper de GM-grödor som är godkända främst utvecklats med? Vet man vad utsäde från dessa GM-grödor kostar fattiga lantbrukare i den icke industrialiserade världen? Vet man vad de få, mycket få, företag som äger GM-grödorna egentligen säljer? Vet man varifrån de forskare man frågat får sina forskningsanslag?
 
"När världsbefolkningen växer kommer gentekniken att spela en allt viktigare roll." påstår kategoriskt Expressen. Man påstår också att GM-grödor ger ett mer miljövänligt jordbruk och behövs för att bekämpa hunger och näringsbrist. Hundra Nobelpristagare säger ju att gentekniken är nödvändig. För vem undrar man? För de som äter mycket kött - där odling av foder upptar 40% av världens åkerareal? För de som kör på bränsle från energigrödor (förnyelsebar energi) - som upptar en icke oväsentlig del av världens åkerareal? För det industrilantbruk som slösar med världens vattenresurser? För det industrilantbruk, som genom intensivodling gör öken av världens åkermark i hög takt? För de företag som tjänar otroliga pengar på patenterat utsäde och bekämpningsmedel? För de som äter 5-6 gånger mer än vad man behöver? För de som slänger 30-40% av maten?
 
Sanningen är den att merparten av GM-grödorna är "försedda" med motståndskraft mot företagens egna bekämpningsmedel eller producerar gift mot skadeinsekter. Att detta skulle minska behovet av bekämpningsmedel och göra GM-grödor mer miljövänliga är inte sant. Utredningar visar att det är tvärt om, vilket man kanske inte ska vara förvånad över - en ökad försäljning av  bekämpningsmedel  gynnar ju företagen.
 
Golden Rice ger fortfarande ingen skörd alls för behövande småbrukare eftersom det fortfarande är på utvecklingsstadium. Detta är inte Greenpeace eller andra aktivisters fel. Expressen kanske ska öppna ögonen tillsammans med vetenskapens snillen.
 
Appendix:
Vitamin A utvecklas hos djur och människor från växternas karotenoider, bl.a. från betakaroten. Det behövs ca. 12 μg betakaroten (provitamin A) för att omvandlas till 1 μg retinol (en typ av vitamin A). Spädbarn behöver ca. 300 μg vitamin A per dag och barn upp till 6 år behöver ca. 350. Ammande mödrar behöver ca. 1100 och gravida ca. 800 - Livsmedelsverket.
 
Retinolinnehåll, μg per gram, ungefärliga värden, (motsvarar μg betakaroten):
Fisk ca. 0.5-6 (6-72)
Lever 75-130 (900-1560)
Smör 6 (72)
Grädde 3 (36)
Ägg 2 (24)
Mjölk 0.3 (3.6)
 
Betakaroteninnehåll, μg per gram, ungefärliga värden, (motsvarar μg retinol):
Golden Rice: 15 (från 1.3 upp till 35) (1.25)

Sötpotatis: 115 (9.6)
Kokt morot: 80 (6.7)
Pumpa: 70 (5.8)
Kokt spenat: 60 (5)
Sallad: 50 (4.2)
Nätmelon: 20 (1.7)
Papaya: 10 (0.8)
M.fl. grönsaker och frukter

information:
- SVT: Nobelpristagare attackerar Greenpeace
- Disembedding grain
- Golden Rice: Bringing a Superfood Down to Earth
- Sant eller falsk om Golden Rice?
- Golden Rice and Intellectual Property
- Genetically Modified Crops Declined in 2015

(inlagt 2016-07-08)
läs fler artiklar

GMO är död, leve markörassisterad förädling?

(inlagt: 2015-02-02)

Har GMO med hållbar utveckling att göra?

(inlagt: 2014-09-24)

Hur går gmo till?

(inlagt: 2014-01-09)
Den otäcka sanningen bakom Torbjörn Fagerströms mirakelgrödor (GMO-grödor resistenta mot bekämpningsmedel)

(inlagt: 2013-11-20)
Sojaodlingen med GMOsorter i sydamerika skapar enorma problem för miljö och människor

(inlagt: 2011-01-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)