ARTIKEL - läs fler artiklar
Den otäcka sanningen bakom Torbjörn Fagerströms mirakelgrödor (GMO-grödor resistenta mot bekämpningsmedel)

Torbjörn Fagerström, f.d. professor i teoretisk ekologi, påstår att det europeiska folkhushållet kastar 25 miljarder i sjön varje år genom att till exempel inte använda herbicidtolerant raps och sockerbeta. Han skriver att - "Europa står vid sidan av när resten av världen anammar tekniken för GM-grödor (gentekniskt förädlade grödor). Det är en framtidsinriktad, lönsam och miljövänlig teknik som enligt vetenskapen är ofarlig bortom allt rimligt tvivel." Han ljuger när han påstår att odlingstekniken med gmo-grödor resistenta mot ogräsmedel är framtidsinriktad, lönsam och miljövänlig. Överanvändning av ogräsmedlet Roundup (med glyfosat som aktiv substans och ägt av Monsanto) har i USA och andra länder redan resulterat i ett flertal svårbekämpade glyfosatresistenta ogräs. Att bekämpa dessa ger inte någon lönsamhet. Överanvändning av glyfosat är inte miljövänligt, särskilt inte om nya mycket farligare ogräsbekämpningsmedel måste användas mot de resistenta ogräsen. Kontentan är att framtiden ser dyster ut. Lönsamheten kommer inte att bestå särskilt länge. Miljövänlig är sannerligen inte Roundup.

Torbjörn Fagerström, f.d. professor i teoretisk ekologi, har uppenbarligen arbetat med den förenklade teoretiska verklighet där inga onödiga hinder tycks råda. Det han grov tycks ha missat i denna teoretiska bästa av världar är den verkliga, grymma och föränderliga helhet som världen utgör. Den som karaktäriseras av föränderlighet i tid och i rum. Fagerström framför, enligt media, att GMO-grödor är resistenta mot ogräsmedel med den aktiva substansen glyfosat och att odling av dessa grödor bara ger avsevärda ekonomiska fördelar och saknar risker. Det vanligast ogräsmedlet med glyfosat som aktiv substans heter Roundup. De GMO-grödor som är kopplade till Roundup kallas Roundup-ready-grödor och utgör minst 90% av alla kommersiellt förekommande GMO-grödor . De har en enda genetiskt modifierad egenskap. De tål ogräsmedlet Roundup. Detta innebär att man har sprutat och sprutar så mycket Roundup som möjligt för att bli av med allt ogräs. Drömmen är att GMO-grödan ska stå opåverkad och växa så det knakar. Roundup-ready-grödan är alltså resistent mot giftet Roundup. De Roundup resistenta grödorna och bekämpningsmedlet Roundup ägs av den världsomspännande koncernen Monsanto. De vill naturligtvis tjäna så stora pengar som möjligt. Detta företag precis som andra stora och små företag bryr sig inte om de långsiktiga riskerna och följderna utan bara profiten. Roundup framförs som ett mirakelmedel och Roundup-ready-grödorna som mirakelväxter. Men, den som har hört talas om penicillinresistenta sjukdomsbakterier förstår faran i överanvändning av olika mirakelmedel. Så frågan är - Finns det idag andra växter än GMO-grödan som på egen hand utvecklat resistens. Svaret är tyvärr ja. Ogräs finns redan som utvecklat resistens och de är mycket tåliga (se länkar eller googla på "roundup resistant super weed"). Torbjörn Fagerström tror på människans överlägsenhet över naturen. Tyvärr har han fel och konsekvenserna med resistenta ogräs är ett gissel långt värre än nuvarande ogräs.Förutom de uppenbara riskerna med resistenta ogräs mot den aktiva substansen finns risker med övriga ämnen i bekämpningsmedlet. Tyvärr är det så att endast den aktiva substansen måste dokumenteras och redovisas. Övriga substanser som finns i bekämpningsmedel, av olika orsakar, betraktas som företagshemlighet och behöver inte redovisas. Därmed kan riskerna med andra ämnen inte undersökas och redovisas. I bekämpningsmedel finns ex. ämnen som ska öka upptagningsförmågan av den aktiva substansen. Det kan alltså vara stor skillnad på den aktiva substansens dokumenterade risker och bekämpningsmedlets. Detta är tyvärr inte allmänt känt. Cancerogena eller akut toxiska ämnen kan alltså förekomma i bekämpningsmedlet utan att det finns redovisat någonstans.Riskerna med att kombinera olika bekämpningsmedel, vilket allmänt förekommer, är sällan eller aldrig undersökt. Detta gäller även glyfosat.Det bärande argumentet hos Torbjörn Fagerström tycks utsprunget ur en omfattande festkväll. Glyfosat och glyfosatresistenta-GMO-grödor skulle enligt honom öppna vägen för odling av energigrödor på lantbruksmark. Lantbrukets intäkter skulle för Europa öka med flera miljarder. Att på detta vis öppna vägen för både GMO-grödor och energigrödor i ett enda svep är ju häpnadsväckande. Kommer vi att bli lika häpna när användningen av ogräsmedel ökar drastiskt? Kommer vi att bli lika häpna när monopolliknande utsädesföretag tar över marknaden med ökade livsmedels- och biobränslepriser? Vi kommer i alla fall att häpna över de ogräs som utvecklat resistens mot glyfosat.

information:
- dn debatt
- resistent ogräs 1
- resistent ogräs 2
- resistent ogräs 3

(inlagt 2013-11-20)
läs fler artiklar

GMO, Golden Rice och Vitamin A-brist

(inlagt: 2016-07-08)

GMO är död, leve markörassisterad förädling?

(inlagt: 2015-02-02)

Har GMO med hållbar utveckling att göra?

(inlagt: 2014-09-24)
Hur går gmo till?

(inlagt: 2014-01-09)
Sojaodlingen med GMOsorter i sydamerika skapar enorma problem för miljö och människor

(inlagt: 2011-01-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)