ARTIKEL - läs fler artiklar
Dow Chemical vill "städa upp" efter Monsanto med nya GMO-grödor och med giftigare ogräsbekämpning

Protecting what´s important är Dow Chemicals nya slogan. Bilden föreställer en pappa med ett barn på sina axlar i ett grönskande majsfält. Men det är inte barnet som ska skyddas om någon nu trodde det - det är majsodlingens avkastning. Den ska skyddas med ännu starkare gift än Roundup och med ännu tåligare GMO-gröda.

Monsanto har sedan 1990-talet behärskat GMO- och bekämpningsmedelsmarknaden med sina RoundupReady-grödor. Grödorna har genetiskt modifierats för att tåla ogräsbekämpningsmedlet Roundup bestående av giftet Glyfosat. Verkligheten har nu kommit ifatt överanvändningen av Roundup-glyfosat. Denna överanvändning av Roundup har resulterat i ogräs som likt grödorna är tåliga mot giftet glyfosat. Roundup börjar alltså bli verkningslöst och ogräset svårbekämpat.

Nu träder Dow Chemicals, en annan kemijätte, in på arenan med en herbicid som man kallar Enlist Duo. Man har helt enkelt blandat Glyfosat med ett okänt antal ingredienser plus 2,4-Diklorfenoxiättiksyra. Det senare även kallat 2,4-D. Känns namnet igen? Kanske Hormoslyr känns igen? Kanske Agent Orange känns igen? Agent Orange användes av amerikanska armén under Vietnamkriget och tillverkades av två bekanta företag - Monsanto och Dow Chemicals. Kanske BT-kemi i Teckomatorp också känns igen? I Sverige är 2,4-D förbjudet att använda tillsammans med andra fenoxisyror. Förutom påverkan på blod, lever och njurar hos djur och människor är 2,4-D känt för att vara mycket giftigt för bin. Bisamhällen över hela världen är redan mycket utsatta. Att ytterligare utsätta bisamhällena vore en global katastrof för många växters fortplantning då pollinering uteblir. Detta är ett reellt hot inte bara mot lantbruket utan mot miljön överhuvudtaget.

Dow Chemicals presenterar sitt koncept som Enlist Weed Control System. Här ingår genetiskt modifierat utsäde, som man kallar Enlist corn (majs), Enlist soybeans (soja) och Enlist E3 soybean. Man kommer även att kunna inkludera Enlist cotton. Dessa GMO-grödor tål det mycket giftiga bekämpningsmedlet Enlist Duo. Sedan kan man ju undra vad som skiljer Enlist soybean och Enlist E3 soybean? Jo, Enlist E3 soybean tål högre tillförsel av Enlist Duo. Nu hoppas Dow Chemicals att kunna ta över Monsantos globala dominans på kombinationen Utsäde-Bekämpningsmedel. Man väntar givetvis på enorma försäljningsframgångar. Konsekvenserna av gifteskaleringen tar inte Dow Chemicals ansvar för. Det gör inte heller lantbruket. De får invånarna och konsumenterna i olika länder göra.

Men varför behövs då kraftigare bekämpningsmedel mot ogräs? Därför att ogräset har utvecklat motståndskraft mot Roundup-Glyfosat p.g.a. överanvändning.

Vad kommer att hända? (1) Givetvis kommer ännu motståndskraftigare ogräs, som är motståndskraftigt mot ännu giftigare bekämpningsmedel, att utvecklas och spridas, (2) Akuta förgiftningar hos djur och natur kommer att öka och (3) långsiktiga effekter av hormonstörningar kommer att öka.

Vägen för lantbruket att öka sin lönsamhet med mer och giftigare bekämpningsmedel kommer att bli oöverskådligt kostsam för samhället. Dow Chemicals påstår att Enlist Weed Control System kommer att hjälpa odlare att möta behoven idag och imorgon. Det är klokt sagt. Idag behövs kraftfullare ogräsgifter för att bekämpa motståndskraftiga ogräs. Dessa ogräsgifter behövs imorgon också men snart är också dessa överspelade. Ska lantbruket då tillåtas använda ännu giftigare bekämpningsmedel för ännu motståndskraftigare ogräs? När tar vägen slut?

EPA (US environmental protection agency) planerar att komma med ett beslut angående ogräsgiftet i höst 2014. USDA (US department for agriculture) har godkänt Dow Chemicals GMO-grödor Enlist corn och Enlist soybean. Canada har redan godkänt både giftet och grödorna. Detta betyder att dessa grödor kan vara ute till försäljning redan för odlingssäsongen 2015. Det brådskar tydligen. Problemet med motståndskraftigt ogräs är uppenbarligen värre än man vill erkänna.

När vi tittar på bilden, som visar fadern med barnet på axlarna i majsfältet, ser vi barnet. Men det gör inte Dow Chemicals. Vi tycker det är en synnerligen cynisk illustration av Dow Chemicals. Att grödans avkastning går före barnets hälsa och framtid är ingen bra framtid.

information:
- Dow Chemicals - Enlist Duo
- Naturvårdsstyrelsen i USA om Enlist Duo
- Om kanadensiskt godkännande
- Dow Chemicals i Kanada om Enlist Duo
- Om 2,4-D
- Sojaodlare i USA om Enlist

(inlagt 2014-09-25)
läs fler artiklar

Glyfosat en ofarlig herbicid?

(inlagt: 2016-01-01)

Sri Lanka förbjuder glyfosat-herbiciden Roundup för att undvika njurskador

(inlagt: 2014-05-15)

Honungens historia och framtid

(inlagt: 2021-12-05)
Honungsbiets fortplantning och könsdifferentiering - en fråga om hemlig diet

(inlagt: 2021-11-29)
Bin och pollen

(inlagt: 2021-10-04)
Pollinering och bin

(inlagt: 2021-10-01)
Men insekter och småkryp då?

(inlagt: 2021-09-28)
Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)
Insekter eller elefanter eller människa - vilka försvinner först?

(inlagt: 2019-11-27)