ARTIKEL - läs fler artiklar
Kommentarer till Coops ekolöfte: De svenska politiska partierna dribblar som vanligt med begreppen

Coop har lanserat en kampanj för ekologiska livsmedel som även innehåller en förfrågan om partiernas ekolöften. Coop frågar helt enkelt partierna vad de vill göra för att stimulera produktionen och konsumtionen av ekologisk mat i Sverige. Coop - ekolöftet

Centerpartiets ekolöfte: Centerpartiet dribblar fram ett ekolöfte utan boll. Ekobollen blev i alla fall kvar vid avsparkspunkten medan centerpartiet dribblar vidare med de vanliga konventionella bollarna. Det är inte lätt för ett gammalt bondeförbund att göra alla bönder till lags - om man vill vara kvar i riksdagen.

Moderaternas ekolöfte
: Moderaterna dribblar med EU-pengar, som om de bestämt EU:s nya fördelningsprincip. Det sker en omläggning av EU:s jordbruksstöd från areal till landsbygd. Men moderaterna har inte riktigt börjat dribbla över huvudtaget än. Dom står och tittar på dom två bollarna - den ekologiska eller konventionella bollen - och tycker det är svårt att välja. Därför vill dom värna vår svenska livsmedelsproduktion - hur nu det hade med saken att göra - det är ju inget val. De påstår att denna produktion ger mångfald, vilket den inte gör, och ekonomisk tillväxt, vilket den inte heller gör. Fråga bönderna. Alltså - inget löfte - ingen fart åt något håll. Stå still - det är bra som det är, medan EU satsar pengar på landsbygden, vilket är bra.

Miljöpartiet har inga svårigheter att välja boll eller riktning. Deras väg är 100% ekologiskt även om farten inte är så hög - men det är ju många motspelare i vägen som måste passeras. Dom vill också satsa på att lära upp flera att hantera den ekologiska bollen. Det ska vara dyrare att förgifta maten med kemiska bekämpningsmedel. Dom vill tydligt och klart att de ekologiska livsmedlen ska produceras i Sverige, vilket kräver ekologisk odling - vilket skulle bevisas.

Socialdemokraterna
gillar ekologiskt men nöjer sig med att "sätta mål", "följa upp", "stimulera" och "stödja". Har man kommit ut på planen eller är man i omklädningsrummet?

Vänsterpartiet
vill öka anslagen till ekologiskt jordbruk, vilket bör vara liktydigt med omställningsbidrag bl.a. Också vänsterpartiet, precis som centerpartiet, har en prioritetsordning, men lite annorlunda - ekologisk först, sedan närproducerad och djuretisk (djuretisk följer av ekologisk djurhållning). Här spelar man framåt.

Sverigedemokraterna
vill minska bekämpningsmedelsanvändningen (precis som alla andra). Man får förmoda att de med teknikutveckling menar maskiner för ogräsbekämpning i stället för kemiska ogräsbekämpningsmedel, herbicider. Dom vill blicka framåt och anser sig ha mycket att lära innan dom börjar göra något. Ändå tror dom sig veta att svensk konventionell odling håller en mycket hög standard i ett internationellt perspektiv - vad det nu betyder för den ekologiska aspekten? Man får tolka det som att sverigedemokraterna vill lära sig spelet och reglerna innan dom ger sig ut på planen och innan man väljer vem man ska spela med - och mot.

Kristdemokraterna sticker fram sin lilla fot bakom de stora moderaterna (läs moderaternas ekolöfte). Men, kristdemokraterna har fattat noll. Omställning av lantbruk från konventionellt till ekologisk är ett samhällsansvar. Det medför förlorad tid och stora kostnader. Och hur har kristdemokraterna tänkt sej att det ska vara konsumenterna som avgör detta. Jo, kristdemokraterna har kommit till introduktion i nationalekonomi - stor efterfrågan ger lägre priser - liten efterfrågan ger höga priser. Men om ännu fler av oss väljer ekologiskt måste ännu mer importeras vilket knappast gynnar svensk lantbruk. Och så ska vi komma ihåg, säger kristdemokraterna, - att svenska icke-ekologiska livsmedel påverkar miljön mindre än importerade ekologiska varor. Men då tycker jag kristdemokraterna ska komma ihåg - importerade ekologiska varor innehåller inga gifter men det lämnar konventionellt lantbruk efter sig både i miljön och i maten. Ska ni vara med och spela så ska ni åtminstone veta vad det är för spel det gäller och vilka regler som gäller - kom ihåg det!

Folkpartiet
är inga ekoförespråkare. Det rimmar illa med deras förespråkande för genetiskt modifierade grödor (lyssna till Marit Paulsen). Men just nu har Coop satt folkpartiet på pottan. Folkpartiet kan inte erkänna att det dom skriver om djurhållning är allt igenom ekologiskt kravbaserad djurhållning. Folkpartiet vill ställa höga krav på den konventionella produktionen, vilket ju bör innebära övergång till ekologiskt lantbruk. Och om folkpartiet insisterar, genom politiska beslut, på att det konventionella jordbruket ska minska sin miljöbelastning, då talar vi ekologisk odling. Ekologisk odling förgiftar varken miljö eller människa. Bra folkpartiet - när sätter ni igång att spela? Ni är ju trots allt på rätt planhalva.


(inlagt 2014-05-15)
läs fler artiklar

Ekologiskt mat för den fattige är överlevnad - för den rike premiummat

(inlagt: 2015-11-13)

STÖD världens viktigaste utmaning - vår existens - naturen

(inlagt: 2015-06-21)

Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 1

(inlagt: 2015-05-28)
Varför skulle ekologisk odling i Sverige ge mindre skördar?

(inlagt: 2014-11-09)
Dagligvaruhandeln satsar ekologiskt - men hur hittar man eko-varorna?

(inlagt: 2014-10-21)
Vet du varför du äter ekologiskt?

(inlagt: 2014-09-29)
Coop rustar för att öka försäljningen av ekologisk mat

(inlagt: 2014-05-13)
Agroekologi som lösningen och varför industriellt jordbruk inte längre är livsdugligt

(inlagt: 2013-12-11)
Det egentliga problemet med ekologiska livsmedel, del 2

(inlagt: 2011-01-26)