ARTIKEL - läs fler artiklar
Coop rustar för att öka försäljningen av ekologisk mat

Om produktionen av ekologiska livsmedel ska öka krävs ett ökat antal konsumenter som väljer ekologiska livsmedel. För att välja ekologisk mat krävs övertygande argument som når fram till ett ökat antal konsumenter. Övertygande argument är giftfria livsmedel från en giftfri produktion. Det innebär växtodling utan bekämpningsmedel så att både människors och miljöns hälsa främjas. Det innebär också köttproduktion utan överanvändning av mediciner eller för djuren onaturligt foder så att även detta främjar människors och miljöns hälsa.

Men det krävs också en prissättning som inte avskräcker de konsumenter från att köpa ekologisk mat. I hela detta arbete har givetvis dagligvaruhandeln en avgörande betydelse. Majoriteten av konsumenter handlar trots allt sina livsmedel i någon av dagligvarukedjornas butiker. Här rustar nu Coop för att återta en ledande position för ekologiska livsmedel.

Men politikerna har det övergripande samhällsansvaret så att en omfattande omställning av lantbruk till ekologisk produktion möjliggörs. Det tar nämligen tid och kostar stora pengar för att denna omställning ska kunna genomföras. Utan realistiska omställningsstöd kommer få lantbruk att bli ekologiska - tyvärr.

I dettas perspektiv lovar Coop att lyfta fram och sänka priset på allt fler ekologiska varor. Coop har satt ett mål att 20 procent av all mat Coop säljer ska vara ekologisk år 2020. Det är egentligen ett dystert, men tyvärr realistiskt mål, som betyder att om 6 år är 80 procent av maten icke-ekologisk. Dessutom måste ökningen mötas med importerade ekologiska livsmedel. Det kan dock gå betydligt snabbare om politikerna möjliggör snabbare omställning till ekologiskt lantbruk samtidigt som ALLA dagligvarukedjor ökar antalet ekologiska varor med vettiga priser.

Louise König, hållbarhetschef på Coop, säger - "Vi har sänkt priset och breddat utbudet på en mängd ekologiska varor och ser en tydlig trend att fler vill konsumera ekologiskt. Men Sverige behöver politisk vilja och initiativ för att öka tillgången på ekologiska livsmedel. Därför har vi skapat sajten Ekolöftet. Där samlar vi partiernas vallöften om ekologisk mat så att våra kunder, och andra, får en klar bild av riksdagspolitikernas ambitioner och mål inför valet i höst"

Den stora stötestenen ÄR omställningskostnaderna, som är för höga för att en bred omställning av lantbruk ska ske inom överskådlig tid. Det krävs politisk vilja och politiska beslut om tillräckligt stora stöd som möjliggör denna omställning. För att ökad försäljning av ekologiska livsmedel ska vara möjlig, krävs att antalet ekologiska lantbruk också ökar. Men det tar, som sagt var, tid och det är dyrt. Det räcker inte med alla fina ord från politikerna om man inte också möjliggör den utveckling man pratar sig varm om. Gör något vettigt med våra skattepengar! I giftfri mat och miljö ligger en avsevärda kostnadsbesparingar - i inte minst hälsa.

information:
- Coops pressmeddelande 2014-05-12
- Ekolöftet
- Intressant information

(inlagt 2014-05-13)
läs fler artiklar

Ekologiskt mat för den fattige är överlevnad - för den rike premiummat

(inlagt: 2015-11-13)

STÖD världens viktigaste utmaning - vår existens - naturen

(inlagt: 2015-06-21)

Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 1

(inlagt: 2015-05-28)
Varför skulle ekologisk odling i Sverige ge mindre skördar?

(inlagt: 2014-11-09)
Dagligvaruhandeln satsar ekologiskt - men hur hittar man eko-varorna?

(inlagt: 2014-10-21)
Vet du varför du äter ekologiskt?

(inlagt: 2014-09-29)
Kommentarer till Coops ekolöfte: De svenska politiska partierna dribblar som vanligt med begreppen

(inlagt: 2014-05-15)
Agroekologi som lösningen och varför industriellt jordbruk inte längre är livsdugligt

(inlagt: 2013-12-11)
Det egentliga problemet med ekologiska livsmedel, del 2

(inlagt: 2011-01-26)