ARTIKEL - läs fler artiklar
Resistenta superogräs ökar användningen av bekämpningsmedel

Introduktionen av genetisk modifierade herbicidtoleranta grödor har skapat en hemsk situation i USA - när ogräsen blir herbicidresistenta tvingas bönderna på sina megagårdar(>10000acre) att ösa på ännu mer kemiska ogräsmedel

Genetiskt modifierad majs, sojabönor och bomull står nu för merparten av arealen av dessa grödor. US Department of Agriculture har beräknat pesticidanvändningen i GMOgrödor jämfört med konventionella grödor. Resultaten visar att bönderna använde 318 miljoner pound mer bekämpningsmedel till GMOgrödor över de 13 senaste åren. Skillnaden representerar en ökning av 0.25 pound för varje acre som sås med GMOgröda. GMOgrödor driver upp pesticidanvändningen i en snabbt accelererande takt. Under 2008 behövde varje acre med GMOgröda 26% mer pesticider än konventionella grödor. Rapporten förutser att trenden kommer att fortsätta som ett resultat av snabbt ökande glyfosatresistenta grödor.

information:
- Organic center
- Organic center
- Pesticide action network
- Rodaleinstitutet

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Hur kan industriell kyckling vara så billig?

(inlagt: 2016-05-16)

Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)

Ät ekologiskt kött eller ät inte kött alls

(inlagt: 2015-11-23)
Sju av tio grisfabriker i Danmark drabbade av antibiotikaresistenta bakterier

(inlagt: 2014-12-22)
Antimikrobiell resistans - ett katastrofalt slut för antibiotikan i världen?

(inlagt: 2014-12-19)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)