ARTIKEL - läs fler artiklar
Sju av tio grisfabriker i Danmark drabbade av antibiotikaresistenta bakterier

I 139 grisbesättningar av 205 har man i Danmark funnit resistenta bakterier - MRSA. Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) är resistenta (motståndskraftiga) mot vanliga penicilliner och penicillinliknande antibiotika. Gula stafylokocker kan orsaka en mängd olika infektioner från infekterade hudsår till lunginflammation och blodförgiftning. Resistenta gula stafylokocker innebär att svårare infektioner, som vi lärt oss behandla med antibiotika, inte längre går att behandla. Gula stafylokocker finns i näsan, i svalget och i andra slemhinnor hos många människor och ger vid vissa tillfällen infektioner.

Fyra personer i Danmark har dött av MRSA-infektion från gris mellan åren 2012 och fram till i år - 2014. MRSA från gris har också förekommit i Sverige. 54 fall med dessa MRSA-typer har rapporterats i Sverige sedan 2006. En person i Sverige har dött av blodförgiftning orsakad av MRSA från gris.

Smittspridning mellan människa och djur är främst kopplad till gris men det har också konstaterats smitta från nötkreatur till människa samt från mjölk till människa. För att undvika att smittas av MRSA, när man handskas med kött, är hygien viktigt - tvätta händerna, inga sår på händerna och inte peta näsan - om nu köttet skulle vara infekterat.

I Danmark är frågan om MRSA mycket aktuell efter den snabba utvecklingen av MRSA-bakterier i grisbesättningar. Den danske livsmedelsministern Dan Jørgensen (S) säjer till nyhetsbyrån Ritzau att: "Antibiotika är den stora syndaren när det gäller att skapa resistenta bakterier i stallarna." Och så här säjer professor Hans Jørn Kolmos, mikrobiologi på Syddansk Universitet, till Landbrug & Fødevare: "Mindre användning av antibiotika ska hjälpa till att stoppa den snabba spridningen av den resistenta bakterien MRSA. Just nu är upp emot 70% av danska grisbesättningar smittade med resistenta stafylokocker." Henrik Westh, chef för MRSA Videncenter på Hvidovre Hospital, och Kristian Møller, Institutdirektør på DTU Veterinærinstituttet menar, att grisuppfödarna borde ha satt upp ett högre mål än de 10% minskning som man nu satt upp. Men livsmedelsminister Dan Jørgensen (S) vill inte diskutera om målet är för lågt satt. Han säjer att: "Det är bra att lantbruket själv sätter mål för att minska antibiotikaanvändningen. Om en minskning med 10% 2020 är rätt målsättning, det kan jag inte värdera på stående fot." Dan Jørgensen hänvisar till sin egen tillsatta expertgrupp som snart ska komma med rekommendationer. Efter att rapporten är offentliggjord kan vi diskutera hur vi bäst hanterar MRSA framöver. 2014 har 1124 nya fall av MRSA från gris rapporterats hos människor i Danmark.

Men hur ser siffrorna egentligen ut? Professor Jens Peter Nielsen vid Köpenhamns Universitet avdelningen för produktion och hälsa, specialist på grisars sjukdomar rapporterar i en föreläsning i folketinget att - 2012 var andelen MRSA-smittade grisar på slakteri 77%. I Tyskland visar Nielsen på 92% för konventionella besättningar och 26% för ekologiska. I Holland skulle siffran vara 70%, medan i Belgien, Spanien och Italien skulle siffran förmodligen vara närmare 100%. MRSA är mycket smittsamt mellan grisar. Ju större besättningar ju större är risken för smitta och det finns många sätt för smitta att överföras. Hur kan man minska MRSA-spridningen? Minska besättningarna av djur, hygien, minimera antibiotikaanvändning och avel för att eliminera spridning hos smågrisar. Kort sagt friska djur och minimerad antibiotika. Detta ser ut som ekologisk djurhållning eller vad ska man kalla det?

information:
- tv2 nyheter i Danmark
- Scientific American: smitta ko till människa
- The Guardian: smitta ko till människa
- The Telegraph: MRSA i komjölk

(inlagt 2014-12-22)
läs fler artiklar

Hur kan industriell kyckling vara så billig?

(inlagt: 2016-05-16)

Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)

Ät ekologiskt kött eller ät inte kött alls

(inlagt: 2015-11-23)
Antimikrobiell resistans - ett katastrofalt slut för antibiotikan i världen?

(inlagt: 2014-12-19)
Resistenta superogräs ökar användningen av bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)