ARTIKEL - läs fler artiklar
Antimikrobiell resistans - ett katastrofalt slut för antibiotikan i världen?

I många år har antibiotika används i djuruppfödning, inte bara mot sjukdomar eller i förebyggande sjukdomssyfte, utan även som tillväxtbefrämjande. Detta har varit en del i den globala överanvändning av antibiotika, som vi idag med förskräckelse kan se följderna av - antibiotikaresistens. Antimikrobiell resistens har blivit ett reellt hot mot vår hälsa. All användning av antibiotika måste minskas. Det inkluderar givetvis även djuruppfödning.
 
I en brittisk regeringsrapport från 2014 skriver man bland annat: Vi vill också minska användningen av antibiotika i djuruppfödning i reella siffror under de närmaste 4 åren. Branschen har lovat att uppfylla den strategi som ställs upp. Man vill att strategin följs av samtliga EU-länder.
 
Den strategi som djuruppfödning måste följa innebär först och främst att användningen av antibiotika som tillväxtbefrämjande måste upphöra i alla länder. Det andra kravet är att hålla friska djur - först då kan förskrivning av läkemedel minskas kraftigt. Hur ska arbetet för friskare djur bedrivas?
 
Ja, den strategin som måste följas liknar mer och mer de sätt på vilket ekologisk djurhållning går till. Om inte antibiotikaanvändningen minskas radikalt står vi människor inför en katastrof - är vi verkligen villiga att ta den risken för billigare kött och mjölkprodukter? Ekologisk djurhållning är sannerligen inget flum. Det är en realitet om vi ska fortsätta att ha den infektionssäkerhet vi är vana vid. Och det gäller inte bara Sverige utan i högsta grad de djurfabriker som vuxit upp i USA och på andra ställen i världen där tiotusentals djur hålls på en mycket begränsad yta med onaturligt foder och livsfarlig gödselhantering.

Antibiotikaresistans idag - 2014

Jim O´Neill, ordförande för strategi mot antimikrobiell resistans, AMR(Antimicrobial Resistance Strategy), säjer: "Medicinresistenta infektioner dödar redan flera hundratusen människor globalt och 2050 kan denna siffra vara upp i 10 miljoner människor. De ekonomiska konsekvenserna kommer också att vara synnerligen påtagliga med en världsekonomi, som kommer att kunna drabbas med upp mot 1 000 000 000 000 kronor 2050 om vi inte gör något"
 
"Om vi misslyckas att agera, kommer vi att uppleva ett nästan otänkbart scenario där inte längre antibiotika fungerar och vi kastas tillbaka in i en medicinsk mörk tidsålder." - David Cameron premiärminister i Storbritannien.
 
Detta visste man 2007
Användningen av antimikrobiella preparat i djuruppfödning har motiverats med fördelar som ökad djurhälsa, högre produktion och i vissa fall reduktion av patogener i livsmedel. Användningen av antibiotika i djuruppfödning, särskilt för att befrämja tillväxt, har visat sig bidra till förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier som påverkar människor. Olika länder har agerat eller överväger att införa restriktioner eller förbud för vissa typer av antibiotika i djuruppfödning. I vissa fall tycks förbud mot att använda antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte ha minskat förekomsten av resistenta bakterier. Ökad sjuklighet och död, särskilt hos ungdjur, har som konsekvens av minskad användning för att befrämja tillväxt, istället resulterat i ökad användning i förebyggande sjukdomssyfte. De antibiotika som då använts är tyvärr av den typen som används för människor. Det är helt klart att användning av antibiotika med tiden kommer att öka andelen resistenta bakterier, däribland människliga sjukdomsbakterier. 2007 ansågs det viktigt att de överväganden som djuruppfödare, experter på djurhälsa, sjukhälsovården och regeringsmyndigheter gjorde för att skapa effektiva strategier i kontroll av antibiotika var vetenskapsbaserad. Risker, fördelar och genomförbarhet skulle vara väl genomtänkta så att både människor och djurs hälsa kunde upprätthållas samtidigt som riskerna för antibiotikaresistenta bakterier begränsades.
 
Detta vet vi idag - 2014
Den skadliga effekten av antimikrobiell resistens (antimicrobial resistance, AMR) är redan påtaglig i världen. Antimikrobiell resistens skördar redan 50 000 liv årligen i bara Europa och USA. Flera hundratusentals fler dör över hela världen. Tyvärr finns det inga säkra siffror.
 
Exempelvis, orsakar methicillinresistenta bakterier (MRSA) av typen Staphylococcus aureus mer än 10% infektioner i 15 europeiska länder. I flera av dessa länder är resistensfrekvensen nära 50%. (European Centre for Disease Prevention and Control Antimicrobial Resistance Interactive Database (EARS-NET) data for 2013).  
 
The Lancet, Volume 384, No. 9961, p2173, 27 December 2014: Antimicrobial resistance: in terms politicians understandinformation:
- The Lancet, Volume 384, No. 9961
- Antibiotic resistance in bacteria associated with food animals
- Krisinformation: antibiotikaresistans
- MRSA-smitta från gris till människa har förekommit i Danmark men är ovanligt i Sverige
- Aftonbladet: Experterna varnar: tiotusentals riskerar att dö
- Blodförgiftning orsakad av svin-MRSA

(inlagt 2014-12-19)
läs fler artiklar

Hur kan industriell kyckling vara så billig?

(inlagt: 2016-05-16)

Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)

Ät ekologiskt kött eller ät inte kött alls

(inlagt: 2015-11-23)
Sju av tio grisfabriker i Danmark drabbade av antibiotikaresistenta bakterier

(inlagt: 2014-12-22)
Resistenta superogräs ökar användningen av bekämpningsmedel

(inlagt: 2011-01-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)