ARTIKEL - läs fler artiklar
Den nya europeiska gröna given - European Green Deal

Den nya EU-kommissionen lägger för EU-parlamentet i en extraordinär plenarsession (11:e december 2019 14:00) fram ett antal förslag, European Green Deal, som omfattar såväl klimat som miljö och hälsa. Uppenbarligen har den nya kommissionen förstått att klimat, miljö och hälsa hänger ihop. Förhoppningen är att förslagen ska resultera i ett antal lagar som tvingar EU:s medlemsländer att inte bara ta itu med, utan också lösa problemen med klimatet, miljön och hälsan. Det är i alla fall en början att dessa sammanlänkade problem förs upp på agendan. EU-kommissionen kallar förslagen för en ny tillväxtstrategi - så lyssna och lär svenska politiker. Strategin är att sänka utsläppen samtidigt som jobb ska skapas och vår livskvalitet ska förbättras. Politiken ska genomsyras av dessa mål och gå som en grön tråd genom besluten - från transporter till beskattning, från livsmedel till lantbruk, från industri till infrastruktur. EU ska investera i ren energi och förbättra handeln med utsläppsrätter, men samtidigt gynna cirkulär ekonomi och skydda mångfald.

Lättillgänglig finansiering för företag och andra ska ställas till förfogande (förhoppningsvis är "andra" vi "vanligt folk" som vill investera i exempelvis solpaneler eller elbilar men inte har råd?). En europeisk investeringsplan ska sjösättas som med 1000 miljarder euros (10000 miljarder kronor) ska kunna stödja investeringar under de 10 närmaste åren. I mars 2020 ska den första europeiska klimatlagen föreslås (se upp - den ska gå igenom också) som ska lägga ut kursen framåt och göra den oåterkallelig. Klara regler ska visa vägen som möjliggör långsiktiga investeringar. Omvandlingen för hur vi ska producera och konsumera ska gynnas. EU ska se till att omvandlingen fungerar för alla. Nio av tio europeiska medborgare kräver avgörande klimatåtgärder.
 
"European Green Deal är vår respons på detta krav. Det är en giv utformad av Europa, för Europa, och ett bidrag till en bättre värld. Varje europé kan bli delaktig i denna omvandling" säger Ursula von der Leyen.
 
Ursula von der Leyen tillträdde som ny ordförande för den europeiska kommissionen 1 december 2019. Kommissionens uppgift är att arbeta för EU:s gemensamma bästa genom att föreslå och genomföra EU:s lagstiftning och politik. Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.
 
Om förslagen är tillräckliga för att i tid lösa klimatproblemen har redan diskuterats. Men diskussioner löser trots allt inte problemen. Så, politiker, det är förmodligen lika bra att sätta igång direkt. Såväl problemen med klimat som miljö och hälsa är akuta och blir inte mindre akuta för att ingenting görs. Det är dags att sluta lyssna på den delen av näringslivet och dess politiska lakajer som förnekar, förringar, fördröjer, hindrar och sår tvivel kring forskningen - bara för kortsiktig vinnings skull.

Processen fram till lagstiftning och detaljerna finns nog anledning att återkomma till.
 
Förslagen omfattar följande punkter:
Ett utkast - Kommunikation on the European Green Deal
Utforma ett antal djupt gående politiska övergångsbeslut
-      Genom lag ska klimatneutralitet uppnås 2050 och ambitionen för klimatet ska ökas för 2030
-      Ren, prisvärd och säker energi ska tillgängliggöras
-      Industrin ska göras hållbar genom cirkulär och klimatneutral ekonomi
-      Bygg och renovering ska göras på ett energi- och resurseffektiv sätt
-      Transporter på vägar, sjöledes och med flyg ska göras smart, säkert och med noll-utsläpp
-      Naturbaserade lösningar ska främjas så att ekosystem och mångfald skyddas och återställs
-      "Från jord till bord": ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem ska utformas
-      Anta en verktygslåda för alternativ till bekämpningsmedel
-      Vad frågor om EU-domstolens dom om nya förädlingstekniker riktigt kommer att innebära är ett stort frågetecken.
-      Reformera informationsreglerna för livsmedel för att förbättra informationen till konsumenterna
-      Åtgärder för att minska matspill och matavfall
-      Eliminera alla föroreningskällor
 
Integrera hållbarhet på alla sätt och med alla medel vi har till förfogande
-      En grön ed: "vålla ingen skada"
-      EU-kommission ska arbeta tillsammans med alla intressenter för att identifiera och rätta till all inkonsekvent lagstiftning som minskar effektiviteten i att genomföra Green Deal
-      Integrera finans och investering och tillförsäkra en rättvis övergång
-      Skicka rätt prissignaler genom rätt beskattnings- och subventioneringspolitik
-      Mobilisera forskning och gynna innovationer
-      Gynna utbildningspotential för att främja allmänhetens medverkan
-      Digitalisering som en drivkraft för starkare hållbarhet (kommentar: ?)
 
Byggandet av ett rättvisare samhälle: ett rättvist övergångsinitiativ
 
En europeiskt klimatpakt som involverar all intressenter
 
Ett nytt partnerskap mellan EU:s institutioner och med medlemsstaterna
 
Främja medborgarnas medverkan
 
Ansvarsfullt uppträdande och socialt ansvarstagande företag
 
Städer, landsbygd och de yttersta randområdena
 
EU som en global banbrytare
 
(inlagt 2019-12-11)
läs fler artiklar

Verkligheten bakom kärnkraften och fyra riksdagspartier

(inlagt: 2019-12-20)

Statsminister Löfvens svenska träflagga som en symbol för klimatomställningen

(inlagt: 2019-12-15)

Nyamko Sabuni! Glöm kärnkraft - tänk framåt

(inlagt: 2019-12-13)
Ebba Busch Thor och farmors jacka

(inlagt: 2019-12-10)
Jonas Sjöstedt - tänk om och kolbiten

(inlagt: 2019-12-08)
Jimmie Åkesson har ingen klimatpolitik - det är ju en så komplex fråga

(inlagt: 2019-12-03)
Vem läser IPCC:s rapporter - Miljöpartister?

(inlagt: 2019-11-28)
Ulf Kristersson åker tåg - när det är realistiskt och han slipper huttra

(inlagt: 2019-11-28)
Matematik och historiska erfarenheter saknas hos Centerpartiet

(inlagt: 2019-11-22)