ARTIKEL - läs fler artiklar
Jonas Sjöstedt - tänk om och kolbiten

I en intervju i Expressen, får man en inblick i hur vänsterledaren Jonas Sjöstedt tänker kring klimatproblemen.
 
Jonas Sjöstedt har varit på SSAB som framställer stål - och tänk om stål kan bli till stål utan kol. Nu kan man ju tolka "tänk om" på två sätt - dels att tänka om d.v.s. i nya banor - i klimatsmarta banor och - dels kan man tänka att om allt löser sig självt behöver politikerna inte fatta några avgörande beslut.
 
Precis som de andra partiledarna kan Jonas Sjöstedt erbjuda våldsamt mycket skattepengar till företagen som hela tiden klagar på att all omställning till klimatsmart är för dyrt. Företagen påstår inte sällan att de kan bli världsledande på den ena eller den andra klimatsmarta tekniken - en teknik som bara finns på önskelistan eftersom den är alldeles på tok för dyr att genomföras i verkligheten, som exempelvis stål utan kol. Men med en säck full med medborgarnas skattepengar kan företagen leka med vilka orealistiska lösningar som helst medan stimulanser till de medborgare som vill ställa om inte är lika generösa.

"Vi måste göra stål utan kol. Där kan Sverige bli världsledande" säger Jonas Sjöstedt. Men vet han vad som väntar med "ljusbågetekniken" - det som SSAB kallar HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology)? Jo, den kräver våldsamt mycket el och lagring av väte under tryck - i bergrum. Och, förutom detta kommer det att ta minst 40 år att utveckla.
 
"Vi måste ställa om bränslet i våra bilar." säger Jonas Sjöstedt men vet han till vad? - "Vi måste bygga ut järnvägen." - "Vi kan inte nyttja fossila bränslen som vi gjort." Nej, det är sant men det är just det som är problemet och inte lösningen - det vet de flesta vid det här laget. Så, var och vilka är besluten?
 
Jo, lite politikerlöften från Jonas Sjöstedt: Det blir ingen Arlandautbyggnad - det blir snabba, bekväma, bra tåg med lägre priser i stället. Jaha, hur ska detta beslutas - och vad menas med låga priser? Vidare säjer Jonas Sjöstedt: Tillväxt som sker på klimatets bekostnad är helt ohållbar. Den är värdelös. Vi måste få en ekonomisk utveckling utan fossilt innehåll. Jaha, men hur tänker ni politiker göra? Det är ett verkligt problem att utsläppen ökar när tillväxten är hög. Vi har inte lyckats bryta det sambandet än. Vi måste ha helt andra mål som går före den traditionella ekonomiska tillväxten. Okej, men vad? Vidare säjer Jonas Sjöstedt: Vi kommer att fortsätta flyga, men jag tror att vi kommer att flyga mer sällan och mer miljövänligt. Jaha, och om vi ska förstå rätt, betyder detta alltså elflyg och flygskatt? (Men, Jonas Sjöstedt, kommer elflyget att möjliggöra för de få som ska hälsa på släkten i andra delar av världen eller förverkliga sitt livs drömresa? Vi vanligt folk kommer inte att fortsätta göra detta för vi har aldrig haft de möjligheterna och kommer inte att få det i framtiden heller). Inrikesflyget ska, enligt Jonas Sjöstedt, ersättas med enklare, snabbare, billigare och bekvämare tåg som också ska ta oss ut i Europa. Jonas Sjöstedt vill bygga en fungerande, snabb järnväg från Malmö ända upp till Luleå - hela Sverige ska vara sammanbundet av järnvägar.
 
Nu tycker faktiskt Jonas Sjöstedt att personligt ansvar är utmärkt men det är politiska beslut som är den stora grejen. Vi, politiker, ska göra det enkelt för människor att göra rätt. Det enkla ligger kanske i rätt politiska beslut, som exempelvis att inte så många är delaktiga i att inrikesflyga (av oss vanliga medborgare alltså). Vi äter faktiskt inte avgörande mycket mindre kött - vi vanliga medborgare, som kanske Jonas Sjöstedt tror.
 
Livsmedelshandeln, Jonas Sjöstedt, tillhandahåller två sorters mat - billig mat och premiummat. Billig mat är importerat kött från djurindustrier med undermålig djurhållning (och inte minst överanvändning av antibiotika, som vi alla ser faran i) och importerade vegetabilier innehållande diverse bekämpningsmedelsrester (som gärna myndigheterna framför som ofarliga, trots forskning som visar på stora risker och kopplingar till neurologiska, hormonella och immunologiska störningar framförallt hos foster, barn och ungdomar). Premiumvarorna ger dagligvaruhandeln stora vinster och är de livsmedel som kallas ekologiska d.v.s. de odlas utan bekämpningsmedel, handelsgödsel och i fallet djurhållning utan antibiotika i tillväxtstimulerande syfte. Premiumvarorna borde vara tillgängliga även för de med mindre plånbok - Jonas Sjöstedt!
 
Väldigt många vill ha solceller - så många att man inte hinner med att sätta upp dem konstaterar Jonas Sjöstedt. Det är säkert så att många vill - men - har alla råd? Kanske kunde politiker, istället för att lova skattepengar till alla typer av företag, underlätta även för de med mindre plånbok att sätta upp solpaneler? Hur kan det vara att politiken ser som sin uppgift att se till att de människor som bor på landsbygden har råd med en bil som går på ett bränsle som inte förstör klimatet men inte se till att människor på andra ställen i landet kan sätta upp solpaneler, köpa elbil (om det nu är lösningen istället för att bygga ut en fungerande kollektivtrafik som inkluderar stimulerande åtgärder som fria resor). Jonas Sjöstedt, du tror mer på politiska beslut än att skambelägga människor som är i en livssituation där det är svårt att göra rätt val. Det är svårt för den enskilda människan att ansvara för klimatkrisens lösning. Det är och måste vara ni politiker. I den nya rapporten från Europeiska Miljöbyrån är detta tydligt.
 
Jonas Sjöstedt gör precis som andra beslutsfattare och partiledare, han räknar upp vad som behöver göras istället för att se till att det blir gjort - att fasa ut bensin och diesel d.v.s. fossila bränslen - att fler elbilar kommer att tillverkas och då kan vi som inte har råd med en ny köpa en på andrahandsmarknaden. Mest biogas ska tillverkas på landsbygden för där finns jordbruk och livsmedelsföretag - påstår Jonas Sjöstedt och vill att de på landsbygden ska kunna vara med och äga vindkraft och solenergi för så gör jordbrukare i Tyskland. Med rätt politik kan landsbygden bli en vinnare på omställningen. Det är mycket önsketänkande men vet Jonas Sjöstedt vad landsbygden ligger - är det allt utanför Stockholm?
 
Jonas Sjöstedt anser vidare att vi kan få större nederbördsmängder, andra växtzoner och skadeinsekter som vi måste hantera. Men värst blir det i länder som Bangladesh, Vietnam, Egypten eller Etiopien. Där blir det riktigt dramatiskt och då ska vi ge kraftiga klimatbistånd. Men, Jonas Sjöstedt är det inte lite försent då? 
 
Jonas Sjöstedt vill inte förbjuda någonting utan bara utkonkurrera alla klimatbovar. Han tror att man ska göra rätt val själv. Ändå föreslår han att nya bensin- och dieselbilar ska sluta säljas redan 2025. Men - liksom de andra partiledarna vill han däremot hjälpa de stackars privata näringslivet med fördelaktiga lån (långa löptider och låg ränta). De tycker ju uppenbarligen att det kostar för mycket att ställa om sin produktion.

HYBRIT - stål utan kol kräver skattepengar för att realiseras om 40 år


(inlagt 2019-12-08)
läs fler artiklar

Verkligheten bakom kärnkraften och fyra riksdagspartier

(inlagt: 2019-12-20)

Statsminister Löfvens svenska träflagga som en symbol för klimatomställningen

(inlagt: 2019-12-15)

Nyamko Sabuni! Glöm kärnkraft - tänk framåt

(inlagt: 2019-12-13)
Den nya europeiska gröna given - European Green Deal

(inlagt: 2019-12-11)
Ebba Busch Thor och farmors jacka

(inlagt: 2019-12-10)
Jimmie Åkesson har ingen klimatpolitik - det är ju en så komplex fråga

(inlagt: 2019-12-03)
Vem läser IPCC:s rapporter - Miljöpartister?

(inlagt: 2019-11-28)
Ulf Kristersson åker tåg - när det är realistiskt och han slipper huttra

(inlagt: 2019-11-28)
Matematik och historiska erfarenheter saknas hos Centerpartiet

(inlagt: 2019-11-22)