ARTIKEL - läs fler artiklar
Ekologisk kost minskar risken för cancer

Fastän ekologisk kost innehåller mindre pesticidrester än konventionell mat så är det få studier som har undersökt  sambandet mellan ekologisk kost och cancer. I en stor fransk studie har 69000 konsumenter redovisat sin konsumtion av ekologiska varor över 7 år  samtidigt som förekomsten  av nya fall av cancer har diagnosticerats. Konsumenter med en högre frekvens av ekologisk kost hade en reducerad risk för bröstcancer och lymfom. Att rekommendera ekologisk kost kan vara en lovande preventiv strategi mot cancer i befolkningen.

NutriNet-Santé-studien är en web-baserad studie i Frankrike av sambandet mellan näring och hälsa. Studien började 2009 och deltagare rekryteras och genomför frågeformulär på en websida. Deltagarna redovisar sin ekologiska konsumtion av 16 olika varugrupper (frukt, grönsaker, sojaprodukter, mjölkprodukter, kött, fisk, ägg, spannmål, baljväxter, bröd, mjöl, matolja, kaffe, te, vin, kex, choklad, socker, marmelad, färdigmat).

Konsumtionsmönstret av ekologiska varor redovisas enligt 8 olika mönster: 1 vanligen, 2 tillfälligt, 3 aldrig - för dyrt, 4 aldrig - produkt finns inte, 5 aldrig - jag är inte intresserad, 6 aldrig - jag undviker ekologiskt, 7 aldrig - ingen speciell orsak samt 8 vet inte. Poäng gavs för de två första mönstren: 2 poäng för vanligen och 1 poäng för tillfälligt.

Dessutom studerades näringsintaget under 3 x 24 timmars perioder.

Under uppföljningen hade 1340 personer insjuknat i cancer - vanligast var bröstcancer och prostatacancer.

I gruppen med högst intag av ekologiska produkter fanns en minskad förekomst av bröstcancer och lymfom. Lymfom är klassad som en yrkessjukdom i Frankrike för dem som arbetat och haft kontakt med pesticider.

Studien är den första som utvärderar cancerriskens samband med kosten där detaljerad information om exponeringen används.

Förklaringen till minskad cancerrisk är en minskad exponering av pesticidrester i maten - något som påvisats i andra studier genom analys av pesticidutsöndring i urinen.

Det är viktigt med fortsatta studier av kroniska effekter från låga doser av pesticider och potentiella cocktaileffekter, d.v.s. kombinationer av pesticider, på populationsnivå.


pdf-fil: jamainternal_Baudry_2018_oi_180070.pdf(inlagt 2018-10-28)
läs fler artiklar

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

(inlagt: 2017-02-16)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

(inlagt: 2016-06-22)

Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

(inlagt: 2015-05-28)
Pesticider i ditt dagliga bröd

(inlagt: 2014-11-13)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

(inlagt: 2011-01-26)
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

(inlagt: 2010-12-10)