ARTIKEL - läs fler artiklar
EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

I slutet på oktober 2016 presenterade EFSA resultatet av kontrollen av bekämpningsmedelsrester i livsmedel under 2014. Sammanfattningen lyder: "97% av livsmedelsproverna är fria från pesticidrester eller innehåller spår under de legala gränserna. Detta är i linje med föregående år och visar att EU fortsätter att skydda konsumenterna genom att kontrollera resthalter av pesticider i maten." Om man går igenom rapporten från de enskilda länderna ser man en annan verklighet.

Tittar man på de enskilda ländernas rapporter framgår det sällan hur många medel man har sökt efter eller hur många medel man har hittat. Det är bara ett land som liksom tidigare år skiljer ut sig och öppet redovisar hur man analyserat och det är Tyskland. Tyskland ensamt analyserar dessutom ungefär en fjärdedel av alla prover i EU ca 20000 av 83000 prover. Vi väljer därför att presentera resultaten från Tyskland som ett exempel på pesticidförekomsten i EUs livsmedel.

Det finns ungefär 1000 pesticider i omlopp i världen. EU har förbjudit många, från ca 700 godkända 1994 finns ca 400 kvar. Alla pesticider som någon gång varit registrerade i världen fortsätter emellertid att användas i länder som inte förbjudit dem och via illegal import också i EU. Analysmetoderna är ett stort problem och man använder multimetoder som analyserar flera 100 medel åt gången. Många pesticider går inte att analysera med dessa multimetoder och undviker därför kontroll. Inget livsmedel kontrolleras på mer än 300 medel. Tyskland har analyserat 827 pesticider, dock aldrig mer än 300 i samma livsmedel. Man har hittat rester av 356 pesticider och 141 av dessa har hittats med MRLvärde över gränsvärdet dvs illegala värden. Bara i 35% av proverna har man inte hittat någon pesticid. MRLvärdet överskreds i 4,1 % av proverna. I barnmat har 35 % av proverna rester av bekämpningsmedel.

I 41% av proverna hittar man mer än en pesticid. I 47 olika livsmedel har man hittat 10 pesticider eller fler per prov som mest 42 pesticider i vindruvor. I ytterligare 37 olika livsmedel har man hittat 5 eller fler pesticider. Vi räknar upp en del av de livsmedel som har 10 eller fler pesticidrester för att visa att det är våra vanliga livsmedel. Livsmedel med 10 eller fler pesticidrester: Ris, ananas, aprikoser, päron, bönor, björnbär , jordgubbar, färska örter, grapefrukt, grönsallat, grönkål, gurka, hallon, vinbär, morötter, potatis, rovor, körsbär, selleri, odlad svamp, mandariner, melon, apelsin, paprika, persika, plommon, rosenkål, spenat, krusbär, vindruvor, te, tomat, citron, äpple och russin.

Livsmedel från Tyskland där  mer än 90%  av proverna har bekämpnings-medelsrester är körsbär, linser, jordgubbar och vinbär. Mer än 80% med rester har äpple, sallat, fårkött och björnbär. Livsmedel med mer än 70% av proverna med rester är lever från nöt, odlad svamp, plommon, vin och blåbär. Livsmedel från EU som har hög andel med rester >80% är aprikoser,bananer,päron, mandariner, apelsiner, persikor och vindruvor. Vi har bara tagit med livsmedel där antalet prover varit högt och därför visar siffrorna på situationen för livsmedel som producerats i Tyskland och i övriga EU.

Hela Europas befolkning utsätts alltså dagligen för minst 356 pesticider i en cocktail som finns i våra vanliga livsmedel. En cocktail är alltid giftigare än ett enskilt medel. Många av pesticiderna är cancerogena eller hormonstörande och kan troligen orsaka sjukdomar vid extremt låga doser.

Pesticider kopplas också till många andra folksjukdomar som Alzheimer och Parkinson för att inte tala om effekter på barnens utveckling. EU har inte lyckats komma med en strategi för hormonstörande medel trots att det utlovades redan 2013. Lobbying från industrin är troligen en orsak till att EU inte visar handlingskraft i pesticidfrågan.

De legala gränserna är ett fastställt MRLvärde(Maximum residue level) som inte har mycket att göra med risker för människan. MRL värdet visar det högsta värdet som kan finnas i grödan efter normalt användande och skulle egentligen inte överskridas vid normal användning.

MRLvärdena är ju en riskbedömning för ett enskilt ämne och betyder ingenting när vi har hundratals pesticider i vår mat.

Alla pesticider utvecklar resistens hos insekter, svampar och ogräs. Det innebär att odlarna måste öka dosen av de enskilda medlen och att använda blandningar av de medel som finns på marknaden. Denna upptrappning av användningen i Europa har skett i många år och innebär att man hittar många medel samtidigt i proverna.
Medelhavsländerna som Spanien, Italien och Grekland har subventionerat pesticider till odlarna i många år och ökningen av illegala pesticider är också ett resultat av att odlarna måste använda fler medel och ökade doser. I dessa länder hittar man inte så många pesticidrester på grund av att man inte letar efter så många medel.

Döm själva om ni tycker att EFSAs sammanfattning är korrekt: 97% av analysproverna av livsmedel är fria från pesticider? Resultaten för kontrollen kan istället sammanfattas: Många av våra vanliga livsmedel har nu alltid bekämpningsmedelsrester.

Antalet rester i samma prov ökar oroväckande för många vanliga livsmedel.

Europas befolkning utsätts dagligen för minst 356 pesticider och många folksjukdomar går att härleda till pesticider.

EU:s livsmedel är inte bättre än livsmedel utanför Europa.
Det enda sättet att undvika pesticidrester för dig och dina barn är att äta ekologiska livsmedel.

Studier av pesticidförekomster i urinen visar att många pesticider reduceras efter några veckor med ekologisk mat.

Det är inte längre möjligt att kontrollera förekomsten av pesticidrester i den enorma ström av livsmedel som rör sig över världen.

information:
- EFSA
- Bundesamt Verbrucherschutz Lebensmittelsicherheit

(inlagt 2017-02-16)
läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

(inlagt: 2016-06-22)

Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

(inlagt: 2015-05-28)
Pesticider i ditt dagliga bröd

(inlagt: 2014-11-13)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

(inlagt: 2011-01-26)
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

(inlagt: 2010-12-10)