ARTIKEL - läs fler artiklar
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

Expressens rubrik på förstasidan, 2015-05-27, "Myten om ekomat - har du gått på den?"
"Experten: Besprutat innebär inte att maten är farlig"
 
"Livsmedelsverket: ekologisk mat inte bevisat hälsosammare" lyder rubriken. Anneli Widenfalk, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket anser inte det finns någon vetenskaplig grund för att man av hälsoskäl måste välja ekologiska frukter och grönsaker. Hon tycker det är mycket tråkigt att man väljer en kaka istället för frukt bara för att den ekologiska frukten är slut. (Varför i herrans namn är alternativet en kaka?). Anneli Widenfalk säger att all frukt, d.v.s. inte bara ekologisk innehåller näringsämnen och fibrer. Vilka vänder hon sig till egentligen för att tala om detta faktum?

Livsmedelsverket tycker dock att man ska välja ekologiskt av annat än hälsoskäl. Man kan ju bidra till minska kemikaliespridning i miljön, säger hon. Jaha - och då är det uppenbarligen inte ofarligt och hälsosamt med andra ord! Det kanske inte är så hälsosamt att gifter sprids i miljön? Det kanske inte är så hälsosamt att bekämpningsmedelsrester finns i alla våra vattendrag och vattentäkter?
 
Nu framkommer dock att Livsmedelsverket i Sverige aldrig gjort någon undersökning för att jämföra ekologiskt mot konventionellt. Man hänvisar till en (1) studie från den norska vetenskapskommittén (som ju inte gör några egna undersökningar). Anneli Widenfalk pekar på att norrmännen inte hittade några skillnader - annat än när det gällde en liten skillnad med fler antioxidanter i ekologiskt. Anneli Widenfalk säger dock att man kan tycka att ekologiskt smakar bättre.
 
Anneli Widenfalk vill nedtona resultaten från kontroller av produkter genom att påpeka att endast i hälften av alla prover man tagit fanns bekämpningsmedelsrester men alla var under gränsvärdena. Tyvärr är inte proven särskilt många och inte heller mäts flertalet av alla bekämpningsmedel.
 
Anneli Widenfalk tycker att traditionell odling, d.v.s. konventionell, närmar sig den ekologiska genom de EU-direktiv som finns. EU-direktiven säger att odlare kan välja tåliga arter som inte behöver besprutas så mycket och att man bör minimera användandet av traditionella bekämpningsmedel. Man bör också använda andra metoder. Sådana metoder som ekologisk odling använder.
 
Nu undrar man förstås: handlar artiklarna om någon myt eller är det tvärt om? Eller är det t.o.m. så att rubriken är helt vilseledande?
 
Det märkliga är att allt i artiklarna pekar på behovet av ekologisk produktion, så varför inte skriva detta. Myten som hålls vid liv är myten om det konventionella lantbrukets ofarliga metoder. De är långt ifrån ofarliga. Är de då att betrakta som hälsosamma? Självklart inte! Ekologiskt är den enda hälsosamma lösningen, vad än olika intressenter försöker lura i oss konsumenter. Det finns inga ekofrälsta som äger monopol på sanningen. Lögnen om det bekämpningsmedelsanvändande lantbrukets ofarlighet är en "sanning" vi borde akta oss för - den är en synnerligen farlig lögn.

information:
- Expressen: Myten om ekomat - så nyttig är den egentligen
- Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 1

(inlagt 2015-05-28)
läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

(inlagt: 2017-02-16)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

(inlagt: 2016-06-22)
Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Pesticider i ditt dagliga bröd

(inlagt: 2014-11-13)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

(inlagt: 2011-01-26)
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

(inlagt: 2010-12-10)