ARTIKEL - läs fler artiklar
Nästan 60% av konventionell mat innehåller bekämpningsmedel - resultat från EU:analys  2007

I frukt och grönsaker hittades 354 olika pesticider. I spannmål hittade 72 olika pesticider. I frukt och grönsaker innehöll 57 % av proverna bekämpningsmedel, 40.9% innehöll mer än 1 bekämpningsmedel. Av de tyska proverna hade 2.7% olagligt höga värden, från andra EUstater hade 5.0% för höga värden och av importerat hade 9.5% för höga värden.

Mer än 1000 pesticider används som växtskyddsprodukter och kan orsaka rester i mat. Inom EU var 450 pesticider godkända för användning. Analysmetoderna som används kan potentiellt tillsammans analysera 870 olika pesticider. Tyskland analyserar mest i hela EU och kan analysera 727 pesticider. Som en följd av detta hittades också flest pesticider i Tyskland, 289 olika. Det land som använder mest bekämpningsmedel i hela Europa är Italien , man analyserade bara 316 olika och hittade följaktligen bara 126 olika. Varje prov anlyseras emellertid inte på alla pesticider. I genomsnitt analyserades för 218 pesticider. Antalet analyserade pesticider har ökat från i medeltal 126 analyserade 1997 till 218 under 2007. I frukt och grönsaker hittades 354 olika pesticider. I spannmål hittades 72 olika pesticider. Tyskland är det land som är mest seriöst vad det gäller pesticidanalyser och eftersom proverna delas upp på nationella, övriga EUstater och import från andra länder kan man betrakta siffrorna som de mest tillförlitliga inom EU. Ett krav borde vara att man analyserar alla pesticider. Detta är för dyrt och därför kan man inte försvara livsmedelsäkerheten.Tyskland analyserade över 17000 prover av de 77000 som analyserades i EU. I frukt och grönsaker innehöll 57 % av proverna bekämpningsmedel, 40.9% innehöll mer än 1 bekämpningsmedel. Av de tyska proverna hade 2.7% olagligt höga värden, från andra EUstater hade 5.0% för höga värden och av importerat hade 9.5% för höga värden.För att dölja situationen analyseras färre sample tex Sverige har minskat från 7000 analyser till 1500, analyseras inte alla pesticider vilket ju innebär att man inte kan uttala sig om rester eller man använder icke-ackrediterade laboratorier tex Italien, Spanien, Grekland och Portugal, länder som alla använder mycket bekämpningsmedel.

information:
- EFSA
- Bundesamt Lebensmittelsicherheit

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

(inlagt: 2018-10-28)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

(inlagt: 2017-02-16)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

(inlagt: 2016-06-22)
Giftfritt dricksvatten - finns det?

(inlagt: 2015-08-03)
Expressen och Myten om ekologisk mat - artikel 2

(inlagt: 2015-05-28)
Pesticider i ditt dagliga bröd

(inlagt: 2014-11-13)
Giftiga frukter - nio av tio frukter innehåller bekämpningsmedel

(inlagt: 2014-04-29)
Hur gör jag för att minska intaget av pesticider i frukt och grönsaker?

(inlagt: 2013-12-05)
Förbjudet bekämpningsmedel i sju av åtta apelsinjuicer

(inlagt: 2010-12-10)