ARTIKEL - läs fler artiklar
Hållbarhetsplan för världens främst rankade universitet - men var är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU?

Harvard University i USA är rankat som världens främsta universitet (nummer 1 i World Reputation Rankings 2014).
 
Harvarduniversitetet har arbetat fram en hållbarhetsplan för 2015 till 2020 med den passande rubriken Harvard University Sustainability Plan. Det är ett 40-sidigt dokument med långtgående och detaljerade planer för universitetets hela verksamhet som påbörjades 2001.

Mat. Universitetets restauranger ska utveckla hållbar och hälsosam standard på maten, vilket ska inkludera Green Restaurant Association certification (Gröna Restaurangsammanslutningens certifiering) och detta ska var uppnått av hela universitetet 2020.
 
Green Restaurant Association certification innebär att man ska servera ekologisk mat och dryck samt fisk och skaldjur från hållbart fiske. Man ska arbeta mot att stödja hållbar, ekologisk och lokal familjeproduktion. Mat och dryck ska vara ekologiskt certifierad. Fisk och skaldjur ska vara listade från Blue Ocean Institute eller Monterey Bay Aquarium´s "Gröna" listor, eller från MSC certifierat fiske.
 
Grönområden. Universitetets campus består av ca. 40 ha grönområden (landskap). Målet är att minst 75% av denna yta ska underhållas med ett program för ekologisk skötsel till 2020.
 
Harvarduniversitetets hållbarhetsplan är en handlingsplan för hälsosammare och hållbarare campus som gäller både byggnader och verksamhet. Planen riktar sig mot hela Harvarduniversitetets decentraliserade campus, som en helhetsvision som klargör målsättningar och prioriteringar för hela universitetet. Planen baserar sig på de innovationer och lösningar som utvecklats vid universitetets alla skolor och avdelningar.
 
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, har plats 251-275 i rankningen. Det vore intressant att få se SLU:s hållbarhetsplan. Man kan undra hur den ser ut med tanke på den sista tidens utspel från SLU i odlings-, mat och hållbarhetsfrågan.

information:
- Harvard Magazine

(inlagt 2014-11-26)
läs fler artiklar

Är raffinerade kolhydrater ett gift som ger ohälsa?

(inlagt: 2020-09-28)

Tygkassar och plastpåsar

(inlagt: 2019-05-25)

Vi står inte inför "klimatförändringar" utan en "klimatkris" - "global uppvärmning" är en "global upphettning"

(inlagt: 2019-05-18)
Svensk media om ekomaten

(inlagt: 2016-01-30)
Ska vetenskapen lägga sig i om vi vill äta ekologiskt?

(inlagt: 2015-02-20)
Livsmedelsverket och rester av bekämpningsmedel i livsmedel

(inlagt: 2021-12-16)
Honung

(inlagt: 2021-10-07)
Produktionsparadoxen, jordbruksproduktivitet gynnar ineffektiva livsmedelssystem.

(inlagt: 2019-06-17)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)