ARTIKEL - läs fler artiklar
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

Hur stora arealer används för sockerbets- och sockerrörsodling? I världen producerades 277 miljoner ton sockerbetor 2016. Detta innebär ca. 5 miljoner hektar (ha) åkermark bara för sockerbetsodling. 2016 producerades nästan 2 miljarder ton sockerrör i världen, vilket motsvarar ca. 27 miljoner ha. Denna jordbruksmark hade kunnat användas betydligt bättre för vettig och behövlig matproduktion.
 
Protein och fett är nödvändiga näringsämnen i kosten, men det är INTE kolhydrater.
 
Alla raffinerade kolhydrater, och andra kolhydrater som du äter och som inte kroppen förbrukar som energi, omvandlas till triglycerider. Och det mesta som är sockerrikt, och som du äter, används inte. Detta gäller även kolhydrater från "vitt mjöl" i bröd och pasta men även i potatis och ris där så många fibrer som möjligt "tagits bort" och kvar är i stort sätt bara kolhydrater i form av stärkelse.


Triglycerider lagras i kroppens fettceller. Triglyceriderna i fettcellerna bryts ner när behov av energi uppstår, d.v.s. under tider med brist på mat. Då kan energi frigöras ur triglyceriderna. Men, om inga tider med brist på mat uppstår och systematiskt mer kolhydrater än kroppen behöver intas, så lagras mer och mer som fett.
 
Höga triglyceridhalter i blodet påstås kunna bidra till "åderförkalkning", ateroskleros, vilket ökar risken för stroke, hjärtinfarkt och andra hjärtkärlproblem. Men, det bidrar självklart till bukfett (lagringen i fettcellerna) som orsakar övervikt, fetma, högt blodtryck m.m.
 
Men hur sänker jag eller håller jag nere mina triglycerider? Ja, det första är givetvis att avstå från raffinerat socker och produkter innehållande vitt mjöl. Detta innebär främst att avstå från allt som heter sötsaker - godis, kakor, läsk och dylikt. Dessa produkter är inte bara farliga, de är dessutom helt onödiga för kroppen. Det räcker med att äta "normal" mat inkluderande frukt och grönsaker. De kolhydrater kroppen tillgodogörs av "normal" mat räcker mer än väl. Godis, kakor och läsk är gift för våra kroppar.
 
För en hälsosam livsstil uppmanas vi att motionera regelbundet. Regelbunden motion förbrukar förvisso energi, men kan aldrig kompensera för ett för stort intag av sötsaker. Stillasittande har dock, som man därmed förstår, inga goda sidor. Våra kroppar tycks helt enkelt inte vara gjorda för stillasittande. Hur ska vi göra av med vår energi? En undersökning av massajer i Kenya och Tanzania visar att vi västerlänningar skulle behöva gå minst 20 km om dagen för att göra av med tillräcklig energi.
 
Det bästa är dock inte att motionera i tron att vi ska sänka mängden triglycerider i kroppen. Det bästa är att inte lagra triglycerider. Att sluta sätta i sig raffinerade kolhydrater eller raffinerat mjöl är en förutsättning.
 
Det finns dessutom flera nackdelar med sötsaker och raffinerade kolhydrater som faktiskt samverkar. En viktig aspekt på att sätta i sig för mycket av raffinerade kolhydrater är mättnadsaspekten. Alla vet förmodligen att sötsaker inte ger någon långvarig mättnadskänsla. Det går att sätta i sig mycket - för mycket av dessa. Fibrer ger mättnadskänslor. Fiberrik mat som exempelvis fullkornsbröd, fullkornspasta och fullkornsris påstås ge en bättre mättnadskänsla. Alltså borde detta resultera i att vi äter mindre när vi blir mättare av fiberrik mat.
 
Tyvärr tycker alla att sötsaker är gott. Så gott att det är svårt att låta bli. Om detta beror på att raffinerat socker (som sackaros bestående av glykos och fruktos eller enbart glykos eller fruktos) skapar ett beroende som i mycket påminner om andra beroenden, spelar egentligen ingen roll. Det gör bara saken ännu värre.
 
Tyvärr är det sällan som informationen om sötsaker är korrekt. Varför dietister, nutritionister eller andra, i den uppsjö av kostråd, bantningsråd m.m. som finns, undviker att kalla raffinerade kolhydrater, raffinerat mjöl, läsk och sötsaker för vad de är och vad de gör med kroppen är obegripligt. Kroppen har ingen glädje av dessa produkter - de skapar bara problem.
 
Vad är övervikt?
Övervikt orsakas av överskottsintag av "energi" (det som vi kallar kalorier) i förhållande till användande - över en lång tidsperiod. Att konsumera en extra snickers (eller mars eller motsvarande) som tilltugg varje dag kommer att ge en viktökning av ca. 5 kg på ett år och ca. 10 kg på 3 år. Den stora ökningen av övervikt från 1980-talet beror inte på genetiska faktorer utan ökat energiintag (läs i första hand sötsaker och läsk samt produkter tillverkade med raffinerade kolhydrater och raffinerat mjöl) och minskad fysisk aktivitet. Tillgänglighet och låga priser på färdigmat, snacks och godis bidrar givetvis tillsammans med stillasittande livsstil. Självklart underlättar inte en genetisk disposition för övervikt i denna "moderna" livsstil. (Samuel Klein, Johannes A. Romijn, Obesity, in Williams Textbook of Endocrinology (Thirteenth Edition) 1633-1659, 2016).
 
(Tyvärr ägnar sig den vetenskapliga litteraturen om övervikt och fetma i första hand åt sjukdomar men i informationen om sjukdomar kan man förstå problemet med kolhydrater, onödighet, triglycerider och generell övervikt. Och, trots denna inriktning på sjukdomar finns det dock medicinsk, fysiologisk information som är bra och lätt att förstå).

information:
- Triglycerides: Why do they matter?
- The Truth About Triglycerides
- Dietary carbohydrates: role of quality and quantity in chronic disease

(inlagt 2019-05-26)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)
En cancer orsakad av exponering för pesticider erkänd som yrkesskada i Frankrike.

(inlagt: 2015-06-19)