ARTIKEL - läs fler artiklar
En cancer orsakad av exponering för pesticider erkänd som yrkesskada i Frankrike.

Frankrike har precis erkänt en cancer på immunsystemet  kallad Non Hodgkins lymfom som en yrkesskada för dem som exponerats för pesticider i sitt yrke. Kontakten kan komma från hantering av pesticider eller inhalation liksom kontakt med växter, ytor, behandlade djur eller hantering av maskiner som använts för sprutning av pesticider. Man hör ofta att vi inte vet varför man får cancer men detta erkännande är ännu ett bevis för vilka skador som orsakas av pesticiderna.

Föreningen Phyto-Victimes i Frankrike har länge jobbat mot myndigheterna och säger att erkännandet av denna cancer som yrkesskada ger otaliga offer en möjlighet att få vård för sin sjukdom liksom ekonomisk ersättning för sin skada. Varje år insjuknar ca 2000 människor i Sverige i Non Hodgkins lymfom , huvudsakligen män och man har länge erkänt ett samband med exponering för kemiska ämnen.

Många andra folksjukdomar har ett samband med pesticider men samhället vidmakthåller sin syn att pesticiderna finns i så låga halter i kroppen att de inte är direkt giftiga. Ett cancerogent ämne kan emellertid starta en reaktion i kroppen i väldigt låg dos (en trigger) och sedan kan cancern växa vidare på grund av andra orsaker. Det finns primära triggers som kan orsaka en cellmutation och sekundära triggers som sedan tar över immunsystemet och gör att tumören växer vidare. Det är summan av allting i den fientliga miljön som gör att cancersjukdomarna ökar i världen.

Tidigare har Parkinsons sjukdom blivit erkänd som yrkesskada i Frankrike 2012. Även här hör man ofta att man inte vet varför man får Parkinsons sjukdom och antalet insjuknade per år är ca 2000 i Sverige.

Yrkesmässig exponering för bekämpningsmedel fördubblar risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Rapporten från Göteborgs universitet visar att det finns ett otvetydigt samband mellan hantering av pesticider och nervsjukdomen Parkinson. Sambandet är så klarlagt att det inte behövs mer forskning på området. Riskerna är ungefär lika stora oavsett vilken typ av bekämpningsmedel som används. Pesticiderna är avsedda att störa och skada cellsystemen i levande organismer. Eftersom hjärnans celler inte omsätts likt i övriga kroppen är de extra känsliga. Om de utsätts för bekämpningsmedel riskerar de att åldras snabbare.

pdf-fil: Epidemologiska orsaker till Parkinsons sjukdom

information:
- Le Monde
- Phyto-Victimes

(inlagt 2015-06-19)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)