ARTIKEL - läs fler artiklar
Tygkassar och plastpåsar

Plastpåsar är tillverkade av fossila råvaror - inte förnybara. Tygpåsar är tillverkade av förnybara råvaror. Här faller plastpåsen redan i första sorteringen. Att plastpåsen sedan ofta hamnar i naturen, på land och i hav, är nästa bortsortering.
 
Kvar är papperspåse och bomullskasse (eller annan härkomst av cellulosamaterial). Papperspåsen är förnybar. Bomullskassen kommer antingen från ekologisk eller industriell odling av bomull. Industriell odling av bomull kräver bekämpningsmedel och handelsgödsel, som skadar naturen, mark och vatten. Så där föll "industribomullen" bort. Vad blev kvar? Jo, papperspåse eller tygkasse från ekologiskt odlad bomull.

Det finns många sätt att framställa påsar eller kassar från cellulosa, d.v.s. både papper, bomull och andra cellulosaråvaror. Kanske kunde man begära att merparten av bomullsodling i världen skulle vara hållbar. Försök drivs i Pakistan där man sänkt vattenförbrukningen med 16% (WWF: Cleaner, greener cotton och Living
Waters
). Hållbara odlingsmetoder måste fortsätta att utvecklas. Det finns inga andra vägar framåt. Den totala bomullsproduktionen konkurrerar med matproduktion. Klädkedjor och andra klädbutiker i västvärlden överöser oss med "shoppingmania" av kläder - vårkollektion, sommarkollektion, höstkollektion, vinterkollektion, special collection, black Friday collection etc. etc. Tygkassar i ekologisk bomull är i detta perspektiv knappast något problem. Däremot allt annat onödigt som tillverkas av bomull och all plastinpackning som vi tvingas fylla våra kassar med där merparten inte går att återvinna och där en stor andel hamnar i naturen - land och hav. Tänk på det innan du lägger din kraft på den avledningsmanöver från de verkligt avgörande problemen som du utsätts för.
 
Råd och Rön får ursäkta men har ni verkligen läst hela rapporten om 144 sidor (feb, 2018)

De danska forskarna bakom rapporten tar inte hänsyn till de allvarliga skador plast "kostar" i marina miljöer. Det är beräknat att 8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år.

I studien påstås att plastpåsen har bättre hållbarhet än tygkassen. Alltså jämför man en plastpåse med två tygkassar. Rapporten bygger på flera subjektiva antaganden och egna tolkningar av  EU-regler.

The Scientific Committee of Assobioplastiche anser att rapporten representerar vilseledande information som gör att länder, regioner och organisationer kan göra felaktiga val med hänsyn till hållbarhet och cirkulär ekonomi (bygger på återvinning, materialåtervinning, energiutvinning och på produktion som är ofarlig för miljön, produkter som är isärtagbara för återvinning, förnyelsebar energi vid produktion och transporter, funktionsinriktad produktion snarare än konsumtionsinriktad m.m.).


(inlagt 2019-05-25)
läs fler artiklar

Är raffinerade kolhydrater ett gift som ger ohälsa?

(inlagt: 2020-09-28)

Vi står inte inför "klimatförändringar" utan en "klimatkris" - "global uppvärmning" är en "global upphettning"

(inlagt: 2019-05-18)

Svensk media om ekomaten

(inlagt: 2016-01-30)
Ska vetenskapen lägga sig i om vi vill äta ekologiskt?

(inlagt: 2015-02-20)
Hållbarhetsplan för världens främst rankade universitet - men var är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU?

(inlagt: 2014-11-26)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)