ARTIKEL - läs fler artiklar
Lögn och Kärnkraft

Vad är sanning och vad är lögn om el från kärn-, vind-, sol- och vattenkraft? Media liksom politiker ger olika sanningar om elproduktion och elpriser. Vilken elproduktion ger egentligen lägst elpris?

2023-05-22, Sydsvenska dagbladet:
Energipriser - Solel allt viktigare - pressar priset
"El från solen börjar få en allt tydligare effekt på elpriset." står det i ingressen. Men, trodde du att det var svensk solenergi så har du fel. Det är tysk solel som ger överskott och som Sverige importerar - billigt. Energimyndigheten intygar att det produceras mycket solel både i Tyskland och Danmark. Sverige ligger fortfarande efter även om fler solcellsparker planeras och byggs ut. Med tillägg av hög vindkraftproduktion blir t.o.m. elpriset negativt d.v.s. någon, förmodligen elleverantören, får betalt för att ta emot elen.
 
Mindre undangömt, 2023-05-18, i Sydsvenska Dagbladet:
Energipriser - Prognosen: Billigare el i sommar
"Krissignalerna på elmarknaden är borta - åtminstone i nuläget." står det i denna ingress. Enligt en elanalytiker så påverkar nya finländska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 mycket. Finländsk el importeras nu oftare till Mellansverige. Konklusionen, som analytikern gör, är att finländarna nu ofta har den billigaste elen i hela Norden. Man får onekligen intrycket av att denna billiga finländska el beror på den nya skandalkärnreaktorn Olkiluoto 3. Men ack så fel.
 
Svenska YLE rapporterar, 2023-05-17:
Olkiluoto var tvungen att bromsa elproduktionen - elen är för billig
Olkiluoto3  har nu varit i drift några månader efter nära 20 år av sorger och bedrövelser. Men, nu måste man minska produktionen. Är kärnkraftverket trasigt? Nej!
 
Det är helt enkelt så att elen är för billig och kärnkraftproduktionen blir då olönsam. Den kräver betydligt högre elpris för att gå ihop ekonomiskt. Nu hade man behövt reglera vattenkraften så att elpriset hade kunnat höjas, men se det går inte. Vattenkraften går just nu på grund av stora vattenmängder inte att minska.
 
YLE skriver: "I framtiden kan kärnkraftverk tvingas justera produktionen allt oftare. Endast i år har 500 megawatt av ny vindkraft kommit på den finska marknaden, vilket betyder att priserna nu allt oftare kan sjunka till noll eller negativt."
 
Den verkliga konklusionen är:
LÖGN: Finländsk el är inte billig tack vare kärnkraft.
SANNING: Efterhand som vind- och solkraft byggs ut kommer kärnkraft att få svårare med lönsamheten, d.v.s. kärnkraftverk kräver högt elpris.
 
Frågan är vad du, käre elkonsument, kräver: högt eller lågt elpris? Det är bara att välja - vind/sol/vatten mot kärnkraft!

Olof Hellgren och Hans Larsson(inlagt 2023-05-22)
läs fler artiklar

Kommer man att kunna välja bort el från kärnkraft?

(inlagt: 2024-03-22)

Radioaktivt och giftigt avfall från uranbrytningen

(inlagt: 2024-01-24)

Kommer elen att bli billig eller dyr?

(inlagt: 2024-01-16)
Vad kostar el från nybyggda kraftverk?

(inlagt: 2023-03-28)
Media ljuger om kärnkraft

(inlagt: 2023-03-09)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Elen - hur mycket betalar vi tillsammans och till vem?

(inlagt: 2023-02-22)
Elpriset bestäms av olje- och gasbolagen, BP och Shell, som gör enorma vinster

(inlagt: 2023-02-08)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)