ARTIKEL - läs fler artiklar
Pesticidmonster

Ett monster är en fiktiv varelse och kan beskriva egenskaper som grymhet, ondska eller inhuman styrka. Monster kan också betyda stor och elak och förknippas med skräck och hopplöshet. Pesticidmonster  kan vara det osynliga, överallt närvarande och överallt penetrerande och bioackumulerande pesticidresterna i jord, vatten, växter och i allt levande. Pesticidmonster kan också vara själva pesticiden eller företaget som säljer pesticider eller de pesticidresistenta varelser som skapas efter användning av pesticider tex monsterinsekter och monsterogräs. Pesticidmonster är således ett passande namn för det osynliga hotet från bekämpningsmedel på människors hälsa och miljö.

Katastrofen i franska Västindien, där pesticiden klordekon i bananodlingarna hotar hälsa och miljö, har kallats ett kemiskt monster. Trots att pesticiden förbjöds 1992 finns rester i grönsaker, frukt, dricksvatten, fisk och kött. Öarna har bland de största pesticidinducerade cancerförekomsterna i världen.

Pesticidföretaget Monsanto har beskrivits som ett monster på grund av sina många produkter vilka förgiftat världen som Agent Orange i Vietnamkriget, PCB, aspartam, mjölkhormon, glyfosat och GMOgrödor. Agent Orange innehöll en herbicid 2,4D förorenad med dioxin och dödade en halv miljon vietnameser, skadade tre miljoner och orsakade en halv miljon missbildade barn. PCB är en kemikalie som inte bryts ner och nu finns i allt levande på jorden. Aspartam, ett konstgjort sötningsmedel, har sålts trots att man känt till dess giftighet.

Monsanto har alltid förnekat negativa fakta om sina produkter trots att man mycket väl känt till dem. På grund av detta har man kallats världens mest onda företag.
Monsterinsekter är de skadedjur som är immuna mot alla insekticider. GMOgrödor skapades för att lösa problemen med resistenta insekter och Bt-grödor tillverkar själva ett gift från bakterien Bacillus thuringiensis. Insekterna har emellertid klarat av även detta gift och det finns nu skadedjur som är resistenta mot BT-grödor.

GMO grödor, Roundup Ready, som är resistenta mot herbicider och tål hur mycket Glyfosat som helst gör att ogräsen snabbt blir resistenta mot glyfosat s.k. super weeds. Mer än 20 allvarliga ogräs är resistenta mot glyfosat och det värsta är Palmer amarant, ett monsterogräs som blir över 2 meter högt och vars stjälkar blir så kraftiga att de skadar jordbruksmaskinerna.

För att klara av monsterogräsen måste  man skapa GMOgrödor som är resistenta mot en blandning av herbicider som kan ta död på monsterogräsen. Som pesticidmonster har den nya herbiciden Duo beskrivits, en blandning av glyfosat och 2,4 D mot glyfosatresistenta ogräs. 2,4D ingick i Agent Orange och har förbjudits sedan länge i Sverige.

information:
- the center for media and democracy´s prwatch
- Waking times
- Los Angeles Times
- Lloyd Kahn

(inlagt 2014-12-22)
läs fler artiklar

Regeringen återinför skatt på handelsgödsel

(inlagt: 2014-10-15)

Alliansregeringens propositioner om växtskyddsmedel: intetsägande och utan konkreta förändringar

(inlagt: 2014-01-24)

Giftet i samhället

(inlagt: 2023-04-20)
Valfläsk - det här lovade de fyra regeringspartierna före valet om elkrisen

(inlagt: 2023-03-03)
Utvecklingen av vindkraft i Sverige

(inlagt: 2023-02-02)
Ringhals 4 - gammal och ny kärnkraft - några aspekter att tänka på

(inlagt: 2023-01-30)
Elexporten från Sverige till Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen

(inlagt: 2023-01-27)
Hur definierar man en svensk riksdagspolitiker?

(inlagt: 2023-01-22)
En avreglerad elmarknad med marknadskrafterna satta ur spel - en bluffmarknad

(inlagt: 2023-01-21)