ARTIKEL - läs fler artiklar
Ett kemiskt monster i bananparadiset

Martinique och Guadeloupe i Franska Västindien lever på bananexport bl.a. 270 000 ton årligen till Europa. Under åren 1973-1993 användes en insekticid, klordekon, för att bekämpa en vivel på bananerna. Klordekon är ett hormonstörande ämne, ett nervgift som klassades som möjligt cancerogent redan 1979. Klordekon är stabilt i miljön med en uppskattad överlevnad på 70 år och bioackumuleras i fisk och människor. Öarna upplever nu en ekologisk katastrof där frukt, grönsaker och fisk inte längre kan konsumeras.

Klordekon hittades först i dricksvattnet 1999 och sedan i lokal mat som sötpotatis och kassava. Efter det att upplagringen i jorden varit känd länge visar sig nu skadorna i havet där fiske först förbjudits 500 meter från stranden och nu utvidgas till 900 meter. Giftet förs ut i havet med vattendragen och lagras i slammet. Vid varje storm frigörs giftet igen och görs tillgängligt för livet i havet. Efterhand har räkor, languster och fisk visat sig vara olämpliga för konsumtion och nu visar sig alla födoämnen vara kontaminerade även kött, kyckling och med speciellt höga koncentrationer i ägg. Giftet finns också i bröstmjölken. Effekterna på befolkningens hälsa har studerats sedan 2002. Prostatacancer har visat sig vanligt bland bananarbetarna och risken ökar med kronisk exponering. Barn som exponeras i livmodern har bl.a. en försenad utveckling av psykomotorik och en reducering av förmågan i synminnet. Vid 18 månaders ålder påvisades en försening i finmotoriken hos pojkarna.

Artac (Förening för terapeutisk forskning mot cancer) har studerat cancerepidemin på Martinique och Guadeloupe sedan 2000. Martinique har en av de högsta förekomsterna av de hormonrelaterade cancertyperna prostatacancer och bröstcancer. Förekomsten stiger också exponentiellt sedan 1985 och är högre än i Frankrike. Efter att ha studerat möjliga orsaker till den höga cancerförekomsten blir slutsatsen att den intensiva användningen av carcinogena pesticider är nyckelfaktorn till den höga cancerförekomsten.

Det har tagit tid för myndigheterna i Frankrike att reagera. De första rapporterna om påverkan av pesticider på vilda djur kom 1980. Slutligen har man betalat för forskning och analyser på lokal mat. Paris har också beslutat om hjälp till fiskarna men det har ännu inte betalats ut. En forskare säger att: Katastrofen  är kanske inte i samma skala som Fukushima kärnkraftsolycka, men det är jämförbart i sin komplexitet. Det är inte den sort av kriser som du kan kontrollera och lösa och sedan gå vidare. Nej, krisen kommer att finnas kvar.

information:
- The Guardian
- Artac

(inlagt 2014-11-15)
läs fler artiklar

Ska vi sluta äta Nutella?

(inlagt: 2015-06-18)

Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)

Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)
Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)
Svensk media om ekomaten

(inlagt: 2016-01-30)
STÖD världens viktigaste utmaning - vår existens - naturen

(inlagt: 2015-06-21)
Mjölkbönder, grisbönder och nötköttsbönder vill "modernisera" djurhållningen

(inlagt: 2015-02-18)