ARTIKEL - läs fler artiklar
Hormonstörande effekter vanliga bland bekämpningsmedlen

Hormonstörande medel sk endocrine disruptors är vanliga bland bekämpningsmedlen. Det innebär att medlen påverkar djur och människor i doser som är en tusendel av giftighetsdosen. Fenomenet beskrevs först i boken Our stolen future.

Vetenskapliga trender i kunskapen om hormonstörande medel

1. Exponering förekommer överallt. Alla människor har blivit exponerade. Ingen baby har fötts de senaste tre decennierna utan att exponeras i livmodern. Varje person har flera hundra nya substanser i kroppen, substanser som inte fanns före 1900.

2.  Laboratorieexperiment visar att exponering har effekter i doser som är mycket lägre än vad som varit möjligt i traditionell toxikologi. Känsligheten i de naturliga hormonerna för påverkan av hormonstörande medel tvingar till många förändringarna i lagarna eftersom det nuvarande systemet inte räcker till.

3. Många fler hormonsystem och kanske alla kemiska signalsystem är känsliga för hormonstörande medel. Studiet av hormonstörande medel började med ämnen som störde östrogen. Nu har vetenskapen påvisat att hormonstörande medel påverkar alla hormonsystem. Detta inkluderar andra sexuella steroider som testosteron och progesteron liksom tyroider och retinoider.

4. Många fler ämnen är idag kända som starka hormonstörare. Detta inkluderar pesticider som används idag och kemikalier som används i vanliga produkter. Den största överraskningen är att vissa plaster visar hormonstörande effekter.

5. Hälsoeffekter på människan inkluderar nu påverkan på vuxna individer av fosterexponering. Detta betyder att studier för att påvisa exponering av vuxna individer och hälsoeffekter inte innefattar den mest potentiella länken mellan hormonstörande medel och hälsa. Vi behöver studier av risken vid exponering i fosterstadiet. För bröstcancer finns det inga studier för fosterexponering och exponering under puberteten.

6. Epidemiologiska studier på människa för att påvisa hormonstörande effekter blir på grund av detta extremt svårt även om laboratoriedata på djur visar troliga risker för människa. Därför bör försiktighetsprincipen tillämpas.

information:
- -Our stolen future
- länk

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)