ARTIKEL - läs fler artiklar
Lögner om koldioxidutsläppen avslöjas i luftens koldioxidhalt

Utsläppen av koldioxid i världen har inte minskat eller stått stilla sedan 1980-talet - de har bara ökat!
 
Ibland får vi höra att koldioxidutsläppen har minskat eller stått stilla. Politiker och statliga myndigheter redovisar olika siffror. Teknik presenteras som lovar att utsläppen ska minskas. Men likt kärnkraftsdebattens undvikande om långtidslagringens lösning på förvaring av utbränt kärnbränsle, så finns ingen teknik på plats som gör någon skillnad. Industrin och politikerna presenterar lösningar men kommer dessa lösningar att göra skillnad?
 
Vad som i motsats till utsläppen inte ljuger är mätningarna av koldioxidhalten i atmosfären. Den ökar! Och den ökar inte linjärt. Den ökar exponentiellt, vilket betyder att den ökar som ränta på ränta, vilket är högst alarmerande. Och - det betyder alltså att utsläppen ökar mer och mer. Innan halten kan gå ner, måste den stanna av och så ser det inte ut. Det finns inte heller några fördröjningseffekter att skylla på. Det är bara att titta på kurvorna över året. När växtligheten startar på våren i de nordliga områdena, går halten ner, för då "fångar" växterna in koldioxid och "bygger" ny vävnad. På vinterhalvåret går koldioxidhalten upp när växterna "går i vila".

Koldioxidhalten mäts på 225 observationsplatser i 50 länder (men varför har inte Sverige någon observationsplats för koldioxidmätningar?). Tyvärr har många mätningar inte startats förrän under 1990-talet, vilket gör mer detaljerade analyser svåra. Men en sak har alla gemensamt. Koldioxidhalten ökar - på alla platser. Högst är den i arktiska områden som Barrow, Alaska (klicka submit) Men, den varierar kraftigt - under vinterhalvåret är den högst eftersom växtligheten har gått i vila och lägst är den under sommarhalvåret när växtligheten är aktiv. Men för varje år ökar koldioxidhalten med högre och högre hastighet.
 
President Trump of USA har beskrivit USA:s klimat som bland det renaste som finns. Men! Efter Kina släpper USA ut mest koldioxid i världen. Elektricitet produceras med hjälp av kol och eftersom USA har bland världens största kolfyndigheter så ser amerikanen framtiden an med tillförsikt - det finns ju hur mycket kol som helst. USA utvinner idag gas och olja med hjälp av fracking, spräckning, vilket innebär att stora landområden förorenas - stora mängder vatten används och förorenas - metan läcker ut - områdena blir obeboeliga. Tack vare den globala krisens upphettning som gör att isarna i arktiska områden smälter, är det nu möjligt att borra efter olja i dessa områden vilken USA planerar. Detta är som alla förstår ett sätt att utnyttja och förvärra klimatkrisen i världen. President Trump ljuger alltså, men hur många politiker gör inte det? De håller brandtal och skriver under avtal men vad händer sen? Näringslivet lovar att tekniskt lösa alla problem med koldioxidutsläpp men vad händer?
 
Det finns ingen som direkt kan koppla koldioxidhalt till temperaturhöjning. Däremot är det för alla uppenbart att isarna smälter inte bara i arktiska områden utan i stort sett överallt där det finns glaciärer. De flesta förstår nog att det är ett tecken på att temperaturen på jorden ökar.
 
Det som borde visas av meteorologerna på TV är jetströmmarna i atmosfären vilka orsakar vårt väder. Dessa "vandrar" runt jorden över varma kontinenter och över kalla oceaner i östlig oregelbunden bana. De nordliga jetströmmarna påverkas av kall luft från nordpolen i norr och varm luft från ekvatorn medan de sydliga påverkas av kall luft från sydpolen och varm luft från ekvatorn. Ju varmare polerna blir ju längre ner mot ekvatorn sträcker sig jetströmmarna efterhand som skillnaderna mellan nord respektive syd och ekvatorn jämnas ut. Detta är den utveckling vi ser där varmare och varmare luft från ekvatorn förs norr- respektive söderut. Men vad driver vad? Och hur kommer dessa jetströmmar att förändras? Uppenbarligen ingen som vet!

Hur kommer temperaturer, regn, havsströmmar, stormar, monsuner, tromber och orkaner att förändras? Det enda vi vet med säkerhet är det som redan sker - förändring. Isar och glaciärer smälter givetvis därför att temperaturen stiger. Utsläppen av koldioxid och andra s.k. växthusgaser stiger tyvärr i allt ökande omfattning och det är vi människor som orsakar utsläppen.

(Figuren längst upp är hämtad från noaa - klicka figur längst upp till höger på noaa-sidan!)


(inlagt 2019-06-10)
läs fler artiklar

Verkligheten bakom kärnkraften och fyra riksdagspartier

(inlagt: 2019-12-20)

Statsminister Löfvens svenska träflagga som en symbol för klimatomställningen

(inlagt: 2019-12-15)

Nyamko Sabuni! Glöm kärnkraft - tänk framåt

(inlagt: 2019-12-13)
Den nya europeiska gröna given - European Green Deal

(inlagt: 2019-12-11)
Ebba Busch Thor och farmors jacka

(inlagt: 2019-12-10)
Jonas Sjöstedt - tänk om och kolbiten

(inlagt: 2019-12-08)
Jimmie Åkesson har ingen klimatpolitik - det är ju en så komplex fråga

(inlagt: 2019-12-03)
Vem läser IPCC:s rapporter - Miljöpartister?

(inlagt: 2019-11-28)
Ulf Kristersson åker tåg - när det är realistiskt och han slipper huttra

(inlagt: 2019-11-28)