ARTIKEL - läs fler artiklar
Kostar ekologiskt mer än det borde?

Ekologisk mat är premiumvara. Premiumvaror måste vara få i förhållande till standardvaror (bas- och lågprissortiment) annars är de inte premiumvaror. Därför får aldrig premiumvarorna bli för många. Premiumvaror ger kunden mervärde. Mervärde betalar man extra för. Är det bonden som får extravärdet eller ger extravärdet mer i vinst till livsmedelshandeln?

På Livsmedelsföreningens website Livsmedel.se står att läsa om "Uppsving för Livsmedelsindustrin, 4 mars 2015":
 
"Den svenska livsmedelsindustrin uppvisar den starkaste försäljningsökningen på över fyra år och det är konsumenternas sug efter lite dyrare livsmedel i premiumsegmentet som driver utvecklingen. Hit hör ekologiska livsmedel, som livsmedelsproducenterna ser som den starkaste konsumenttrenden just nu."
 
"- Konsumenternas ändrade preferenser torde gynna svenska producenter av mat och dryck eftersom andelen svenskt i förhållande till importerade livsmedel är större på premiumhyllorna än i matbutikerna som helhet, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal."
 
"- Ekologiskt är en kategori livsmedel som många förknippar med premium, och ekologiskt toppar också listan över de konsumenttrender som livsmedelsproducenterna anser påverkar deras verksamhet mest just nu, följt av tillväxten av handelns egna varumärken, emv."
 
 
I Livsmedelsföretagens konjunkturbrev, mars 2015, kan man läsa:
 
"En rörelse mot mer premiumprodukter är fördelaktigt rent företagsekonomiskt eftersom de genomsnittligt har en högre förädlingsgrad än produkter inom de andra varu­kategorierna. Det är dessutom betydligt mer lustfyllt att som producent kunna tillverka högklassiga produkter med högklassiga råvaror, snarare än att enbart koncentrera sig på att hålla kostnaderna på ett minimum. Med en större betalningsvilja i konsumentledet sporras livsmedelspro­ducenterna dessutom att i större utsträckning än tidigare satsa på innovation och produktutveckling."
 
Trevligt att höra att ekologiskt utgör högklassiga råvaror. Giftfritt är onekligen högklassigt men borde kanske vara självklart. Vi får bara hoppas att konsumentledet utökas så att fler blir medvetna om att lågpris- och bassortimentet INTE består av högklassiga råvaror och därför aldrig kan ge högklassiga produkter.(inlagt 2015-12-04)
läs fler artiklar

Spekulationsjordbruket - en fara för framtiden eller en möjlighet

(inlagt: 2015-01-28)

Är giftfria livsmedel en utopi? eller Varför går det inte att odla lantbruksgrödor utan bekämpningsmedel?

(inlagt: 2011-06-01)

Marknaden för pesticider uppgick till 40.5 miljarder dollar under 2008

(inlagt: 2011-01-26)
Uniper som tysk statlig ägare av svenska kärnkraftverk

(inlagt: 2023-01-31)
Flygbränsle, sockerbetor och kärnkraft

(inlagt: 2021-12-06)
Biologisk mångfald - en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig företagsvärld?

(inlagt: 2021-10-17)
Dödsmaskinerna är i full gång med att förstöra världen

(inlagt: 2019-06-27)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Preem och sanningen om koldioxidutsläpp

(inlagt: 2019-06-18)