ARTIKEL - läs fler artiklar
Marknaden för pesticider uppgick till 40.5 miljarder dollar under 2008

De tio ledande kemiföretagen i världen är Syngenta, Bayer, Monsanto, BASF, Dow, DuPont, MAL, Nufarm, Sumitomo och Arysta. Ökningen i försäljning för bekämpningsmedel är den största sedan 1976.

Många av kemiföretagen tjänar idag sina pengar på GMOgrödor efter att de under många år köpt upp utsädesföretag. Monsantos totala försäljning under 2009 är ca 11.7 miljarder dollar varav ca 30% är kemikalier huvudsakligen glyfosat. Marknaden för för alla jordbrukskemikalier pesticider och handelsgödsel är ca 119 miljarder dollar och väntas stiga till 196 miljarder dollar år 2014. Det väntas därmed bli en av de snabbast ökande marknaderna med ca 12%/år.

information:
- Agronews

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Kostar ekologiskt mer än det borde?

(inlagt: 2015-12-04)

Spekulationsjordbruket - en fara för framtiden eller en möjlighet

(inlagt: 2015-01-28)

Är giftfria livsmedel en utopi? eller Varför går det inte att odla lantbruksgrödor utan bekämpningsmedel?

(inlagt: 2011-06-01)
Uniper som tysk statlig ägare av svenska kärnkraftverk

(inlagt: 2023-01-31)
Flygbränsle, sockerbetor och kärnkraft

(inlagt: 2021-12-06)
Biologisk mångfald - en jämlik, miljövänlig och klimatvänlig företagsvärld?

(inlagt: 2021-10-17)
Dödsmaskinerna är i full gång med att förstöra världen

(inlagt: 2019-06-27)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Preem och sanningen om koldioxidutsläpp

(inlagt: 2019-06-18)