ARTIKEL - läs fler artiklar
Skulle du doppa ditt husdjur i nervgift?

Visste du att, i Storbritannien, doppar man sina får i ett bad med nervgift för att döda loppor och andra parasiter?
 
Visste du att många fårbönder har fått kroniska nervskador av att behandla sina djur?
 
Hur fåren mår är det dock ingen som vet. Parasiterna dör i alla fall.

Gifterna man använder är synnerligen farliga nervgifter som tas upp genom huden.
 
I Storbritannien har över 500 fårfarmare fått funktionsnedsättande hälsoproblem efter att ha behandlat sina djur i bad med nervgift - en obligatorisk åtgärd på uppmaning av regeringen. Trots att regeringen redan 1992 visste att behandlingen, även i låga doser, innebar en allvarlig hälsorisk kritiserade man de bönder som vägrade använda metoden med bekämpningsmedel.

Likt bekämpningsmedelsindustrin vägrar Storbritanniens lantbruksminister att erkänna sambandet mellan nervgiftanvändningen och böndernas hälsoproblem. Man hävdar att en av regeringen tillsatt giftkommitté bestående av "oberoende" rådgivare inte funnit någon koppling mellan lågdosexponering och kronisk ohälsa. Detta påstående låter alltför bekant. Det märkliga är att ALLA symtom tyder på att nervsystemet skadats. Att det skulle vara nervgift som orsakat hälsoproblemen borde vara uppenbart - vad skulle det annars vara eftersom det drabbat så många under så lika omständigheter? Det nervgift man behandlat fåren med, organofosfatbaserade bekämpningsmedel, tas upp direkt genom huden. Att små doser, genom upprepade behandlingar, skulle ge en summaeffekt, som kan resultera i att viktiga enzym i nervsystemet blockeras, borde inte vara förvånande.
 
Man kan också fråga sig: Vad skulle det vara i fårskötsel som skulle ge nervskador och varför drabbas inte alla fårfarmare i världen av nervskador?
 
Hanteringen med att doppa får i bekämpningsmedel har även visat sig förorena mark och vatten. Nervgiftet i de använda bekämpningsmedlen är synnerligen giftigt för vattenlevande djur och kan också spridas till dricksvatten.
 
Organofosfater används inte bara i bekämpningsmedel, utan inom många andra områden, från mjukgörare i plast till nervgaser (nervgaser som är bland det allra giftigaste som syntetiserats av människan).

I USA och Kanada har man funnit en tydlig koppling mellan ADHD och exponering för nedbrytningsprodukter från bekämpningsmedel baserade på organofosfater - samma typ av medel som används av fårfarmare.
 
Vad lär man sig av denna historia? Man kan kanske fråga sig om det går att lita på myndigheter, företag och vissa forskare, som påstår att alla bekämpningsmedel är ofarliga för människors hälsa och även ofarligt för djur och växter i vår miljö? Hälsoproblem erkänns sällan trots att en uteslutningsmetod ofta visar att det inte går att hitta andra orsaker än bekämpningsmedel. Man kan också undra - Hur många går omkring med svårtydda, mindre allvarliga symtom, som orsakats av bekämpningsmedelsrester? En sak är dock säker - bekämpningsmedel är gift och insekticider är nervgifter. Ofarligt? Ofarligt att upprepade gånger utsättas för låga doser av nervgift?

information:
- fårfarmares hälsoproblem efter fårdopp i nervgift
- minister avvisar koppling mellan nervgift och hälsoproblem
- ADHD och rester av organofosfatpesticider i urinen

(inlagt 2015-06-12)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)