ARTIKEL - läs fler artiklar
Rörelse för framtida generationers rätt och respekt kräver krafttag mot pesticidanvändningen

Pesticider används i enorma kvantiteter av det industriella jordbruket sedan ett halvsekel. Man hittar rester överallt: i vatten, i luften, i dimma och i regn. Pesticiderna finns i vår mat, mer än 50% av frukt och grönsaker från konventionellt jordbruk innehåller rester. Resterna hamnar i våra organismer som innehåller hundratals toxiska molekyler av pesticider.

Dessa pesticider utgör ett stort hälsoproblem inte bara för dem som utnyttjar pesticiderna men också för hela populationen. Effekterna av små kvantiteter av bekämpningsmedel i blandning under långa exponeringstider orsakar många problem för hälsan. Epidemologiska studier visar att personer som exponeras för pesticider har högre risk att utveckla sjukdomar som cancer, missformade genitalier, infertilitetsproblem, neurologiska problem och försvagat immunsystem.Inför denna situation finns bara en lösning: förbjuda alla pesticider som innebär ett potentiellt hot mot mänsklig förgiftning och minska användningen av pesticider genom att brådskande förändra industrijordbruket.

information:
- Mouvement de droit et respect de generations future

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)