ARTIKEL - läs fler artiklar
Konventionellt lantbruk har två i det närmaste övermäktiga problem

Konventionellt lantbruk har två stora problem som måste lösas. (1) Antibiotikaanvändningen i konventionell djurhållning medför antibiotikaresistenta bakterier som hotar att göra många vanliga sjukdomar dödliga. (2) Användningen av kemiska bekämpningsmedel i konventionellt lantbruk hotar vår hälsa och vår miljö. Ekologiskt lantbruk kämpar, oftast i hård motvind, för att lösa dessa problem. Hur ska konventionell lantbruk lösa dessa problem? När konventionellt lantbruk har blivit ekologiskt är dessa problem nästan lösta! Kemiska bekämpningsmedel måste förbjudas men framför allt måste all antibiotika till djur förbjudas.

Det pågår en ständig debatt om fördelar och nackdelar med konventionellt och ekologiskt lantbruk. Ibland blossar debatten upp och blir intensivare. Under andra perioder tystnar debatten för andra krigföringar.
 
Men vad är det som är det egentliga problemet?
 
Ett stort problem är givetvis att mycket av informationen om lantbruksmetoder är osanna eller osakliga. När argumenten tryter brukar lögnen och osakligheten ta över och det gör den sannerligen. Tyvärr underblåses osakligheten av MEDIA, som förmodligen har olika agenda beroende på var man står politiskt och intressemässigt. Tro inte att ex. SVT står för public service i denna fråga. Saklighet får ofta stå tillbaka för glättighet. Medvetet eller omedvetet  undanhållande av viktig information är också vilseledande.
 
Det konventionella lantbruket har två stora problem att lösa innan något annat bör diskuteras.
 
Konventionell djurhållning, som den bedrivs idag världen över, är en del i att antibiotika riskerar att bli värdelöst. De må vara billigare - mycket billigare - att föda upp en stor mängd djur på liten yta och proppa i dem antibiotika. Köttet blir billigast så. Med antibiotika växter djuren snabbare och sjukdomar kan hållas i schack.
 
Att hålla djur friska, som på kort tid ska producera mycket kött och dessutom vara på så liten yta som möjligt, går inte utan antibiotika. Antibiotika är dessutom tillväxtbefrämjande. Köttproduktion världen över bygger på kraftiga antibiotikadoser i djuren. Ingen ska tro att användning av antibiotika i världen kommer att gå ner av sig självt, när det finns så mycket pengar att tjäna. Det finns många länder, i såväl Europa och som i övriga världen, där pengar är det enda som styr - inte samvete och ansvar. Exempelvis gick 80% av all antibiotika, såld i USA 2009, till användning i djurhållning - 13 100 000 kg antibiotika. Hur är det exempelvis i Asien (främst Kina/Indien) som producerar 131 000 000 000 kg kött, Europa (Tyskland/Frankrike) 58 500 000 000 kg, Nordamerika (USA) 47 200 000 000 kg och Sydamerika (Brasilien/Argentina) 39 900 000 000 kg? 2013 producerades 308 500 000 000 kg kött i världen d.v.s. 44 kg per människa i världen och det är inte många som får ta del av detta kött!
 
Det enda som hjälper mot överanvändningen av antibiotika, är förbud mot antibiotikaanvändning för djur, men det krävs också omfattande kontroller och export/importförbud. I värsta fall måste ansvaret läggas över på oss konsumenter, när de politiska makthavarna inte vågar stöta sig med mäktiga lobbygrupper. Så, köp inte kött från opålitliga producenter! Men hur ska vi då handla? Tja, ekologiskt producerat kött är nog det mest pålitliga.
 
Rekommendationerna i västliga länder för att minska riskerna för en hälsokatastrof, är i stort sätt vad ekologisk djurhållning föreskriver. Dyrare kött? Självklart, men hur ska vi bedöma  priset för att en vanligt förkylning som leder till lunginflammation också betyder döden? Hur många vill tillbaka till den medicinska mörka tidsåldern? Många mindre och omfattande operationer kommer att bli förenade med livsfara. Många rapporter beskriver en förödande framtid om inget görs snabbt. Det är en framtid som inte ligger längre bort än 2020.
 
Konventionell växtodling, som den bedrivs idag världen över, sprider stora mängder kemiska bekämpningsmedel över sina grödor - fungicider, insekticider, herbicider och stråförkortningsmedel. Det finns tillräckligt med övertygande belägg för att vi riskerar vår hälsa när maten och miljön förorenas med kemiska bekämpningsmedel. Alla borde vara medvetna om det hot dessa föroreningar innebär.
 
Det är inte ointressant att miljön skadas av bekämpningsmedel - pollinerare dör av insekticider och befrämjande mikroorganismer dör av fungicider. Det är inte ointressant att vår hälsa utsätts för risker av bekämpningsmedel - många allvarliga sjukdomstillstånd kan kopplas till kemiska bekämpningsmedel. Det är inte ointressant att resistenta skadegörare utvecklas i bekämpningsmedlens spår - det tvingar fram kraftfullare kemiska bekämpningsmedel i en ond cirkel.
 
Men, det är ointressant om ekologisk odling skulle ge lägre skördar. Det är också  ointressant om den ekologiska maten är något dyrare. Det som är intressant är att vi och våra barn inte riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar.
 
Det finns en handlingsplan som tagits fram för att minska användningen av bekämpningsmedel - integrerat växtskydd. Detta är ett fegt sätt att tillåta obegränsade mängder bekämpningsmedel men ändå nämna allt det som karaktäriserar ekologisk växtodling. Om nu ändå ekologisk växtodling är målet varför inte erkänna detta?

information:
- WHO: Antimicrobial resistance - Global report and surveillance 2014
- WHO: bildspel till rapporten 2014
- Nature: MRSA - Farming up trouble
- Nature: Manure fertilizer increases antibiotic resistance
- BBC Analysis: Antibiotic apocalypse
- BloombergBusinessweek om köttproduktionen i världen

(inlagt 2015-01-05)
läs fler artiklar

Faktavändare mot faktaanvändare

(inlagt: 2018-02-23)

Maten vi äter - produktion, hälsa och miljö

(inlagt: 2015-06-25)

Det konventionella lantbruket är på väg att krascha

(inlagt: 2014-11-25)
Lösningen på världens livsmedelsproblem är inte intensivare lantbruk

(inlagt: 2011-03-13)
Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

(inlagt: 2019-02-26)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

(inlagt: 2016-06-07)
Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

(inlagt: 2016-02-03)
Svensk media om ekomaten

(inlagt: 2016-01-30)