ARTIKEL - läs fler artiklar
Ökade vetenskapliga bevis pekar på sambandet mellan cancerepidemin och exponering till vissa kemikalier däribland pesticider.

Pesticider spelar en roll i åtta typer av cancer bla barncancer, bröstcancer, prostatacancer och testikelcancer alla ökar i omfattning. Människor exponeras i arbetet och hemma ( i jordbruk, parker,, trädgårdar) och via mat och dryck. Barn är speciellt sårbara och ofödda barn exponeras via föräldern.Av 94 pesticider som hittades i i mat i UK har 37 identifierats av internationell expertis som misstänkt carcinogena och ytterligare 22 som möjlig orsak till kroniska sjukdomar som cancer och reproduktiva sjukdomar.

En kampanj I Europa Pesticider och cancer vill ha starkare lagar för att skydda de mest utsatta grupperna i samhället som gravida kvinnor, barn och lantarbetare. De vill: ha förbud mot cancerframkallande pesticider 2012 istället för 2018mål för att reducera användningen av pesticider och minimera exponering för kemikalierpesticidfria områden för barn som parker, skolor och idrottsplatserhälsovårdsstrategier och nationella cancerplaner som inkluderar planer att reducera exponeringenDe nya EUreglerna om pesticider har introducerats på grund av risker för hälsoeffekter men tidsplanen för EUdirektivet är för långsam.

information:
- Pesticides and cancer

(inlagt 2011-01-26)
läs fler artiklar

Hur är god hälsa kopplad till marknadsekonomin - och maten?

(inlagt: 2021-01-04)

Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)

Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

(inlagt: 2019-06-23)
Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

(inlagt: 2019-05-26)
Att odla hälsosamt

(inlagt: 2019-03-01)
När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

(inlagt: 2018-02-08)
Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

(inlagt: 2017-12-17)
Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

(inlagt: 2016-10-29)