ARTIKEL - läs fler artiklar
Vad är neonikotenoider?

På mindre än 20 år har neonikotinoider blivit de mest använda insekticiderna med en världsmarknadsandel på 25%.

För pollinerare i jordbrukslandskapet har detta medfört en katastrof.

Dessa pesticider efterliknar acetylkolintransmittorerna och är höggradigt giftiga för insekter. Deras systemiska verkningssätt i växten medför att de finns i pollen och nektar. Deras stora användning, persistens i  jord och vatten och potential för att tas upp av efterföljande grödor och vilda växter gör att neonikotinoider är biologiskt tillgängliga i subletala koncentrationer för pollinerare under en stor del av året.

Detta resulterar i att man ofta hittar neonikotenoider i bikupor. Neonikotenoider resulterar i en rad besvärliga subletala effekter i bikupor och humlebon vilka påverkar samhället genom påverkan på födoinhämtning, larvutveckling, minne och inlärning, skador på centrala nervsystemet, mottaglighet för sjukdomar, hygien i kupan osv.

Neonikotinoider visar en giftighet som förstärks av andra jordbrukskemikalier och förstärker synergistiskt infektioner som Nosema vilka tillsammans kan orsaka sammanbrot av samhället - Colony collapse disorder. Troligen påverkar de alla pollinerare på samma sätt. Produktionen av neonikotenoider ökar ständigt. Om uthålligheten på pollinatörenas ekosystem skall upprätthållas måste neonikotenoiderna förbjudas.

pdf-fil: neonikotinoider

information:
- Environmental sustainability

(inlagt 2013-12-08)
läs fler artiklar

Över hela världen dör bina i alarmerande takt - nu vidtar USA åtgärder

(inlagt: 2015-06-05)

När nektar och pollinering blir en dödsfälla för bina

(inlagt: 2015-06-02)

Pesticider och honungsbin - state of the science

(inlagt: 2013-12-16)
Granbarkborre, insekticider och Parkinson

(inlagt: 2020-01-22)
Insekter eller elefanter eller människa - vilka försvinner först?

(inlagt: 2019-11-27)
Illegala pesticider

(inlagt: 2016-01-10)
Glyfosat en ofarlig herbicid?

(inlagt: 2016-01-01)
Bekämpningsmedel, miljö, hälsa eller barn - vad ska bort?

(inlagt: 2015-07-04)
En cancer orsakad av exponering för pesticider erkänd som yrkesskada i Frankrike.

(inlagt: 2015-06-19)