ARTIKEL - läs fler artiklar
EU misslyckades med målet nollutsläpp 2050

Tre länder inom EU motsätter sig utsläppsmålet 0 för 2050. Dessa länder är Polen, Tjeckien och Ungern - tre bidragsländer som får 4 gånger mer från andra EU-länder än vad de bidrar med - men vill ha mer. Utsläppsmålet har ställts upp i Parisavtalet, 2016 - ett till intet bindande avtal - en viljeinriktning om man så vill. Att i EU kunna lägga ett veto mot avgörande beslut för medborgarnas framtid och samtidigt ta emot stora bidrag från dessa medborgare är en skam för EU som inte borde vara möjlig.
 
Man undrar hur det är ställt med den tjeckiske premiärministern Andrej Babis, som kommenterade sitt beslut att inte godta någon plan med: "Varför ska vi besluta 31 år i förväg vad som kommer att hända 2050?"

Ett intressant uttalande i ett logisk och konsekvenstänkande sammanhang. Den logiska kapaciteten anses fullt utvecklad hos de flesta 15-åringar. Men annat, som konsekvenstänkande, är inte färdigutvecklat förrän pannloben växt färdigt i 25-30-årsåldern. I begreppet konsekvenstänkande ligger sådana egenskaper som gott omdöme, utvecklad empati, ansvarsfullt risktagande och beslutsförmåga. Kanske något att tänka på när man väljer sina politiska företrädare och beslutsfattare. Borde kanske finnas någon typ av diagnostiskt verktyg som potentiella politiker skulle genomgå innan de tillåts ställa upp i val? Det finns flera politiker som man undrar över. En del t.o.m. i 70-årsåldern.


Breakdown of Poland´s finances with the EU in 2017:
Total EU spending in Poland: - 11.921 billion
Total Polish contribution to the EU budget: - 3.048 billion
 
Breakdown of Czechia´s finances with the EU in 2017:
Total EU spending in Czechia: - 3.895 billion
Total Czech contribution to the EU budget: - 1.282 billion
 
Breakdown of Hungary´s finances with the EU in 2017: 
Total EU spending in Hungary: - 4.049 billion
Total Hungarian contribution to the EU budget: - 0.821 billion
 
EU:s totala kostnader för dessa länder 2017: 218.5 miljarder Skr
Ländernas totala bidrag till EU:s budget 2017: 56.7 miljarder Skr
Man får alltså nästan 4 gånger mer än man betalar!(inlagt 2019-06-22)
läs fler artiklar

Klimatkrisen i ett nötskal

(inlagt: 2019-11-06)

Dödsmaskinerna är i full gång med att förstöra världen

(inlagt: 2019-06-27)

Preem och sanningen om koldioxidutsläpp

(inlagt: 2019-06-18)
Lögner om koldioxidutsläppen avslöjas i luftens koldioxidhalt

(inlagt: 2019-06-10)
Klimat- och naturkrisen är de två sammanlänkade största mänskliga utmaningarna

(inlagt: 2019-05-24)
Medias ansvar att prioritera information om klimat/natur/hälsokrisen

(inlagt: 2019-07-30)
Giftfritt innebär att hälsa, natur och klimat fungerar

(inlagt: 2019-07-25)
Stäm regeringen!

(inlagt: 2019-07-11)
Producera, köpa, använda = kris - en enkel ekvation?

(inlagt: 2019-05-30)