SENASTE ARTIKLAR - läs fler artiklar

Klimat- och naturkrisen är de två sammanlänkade största mänskliga utmaningarna

Det enkla skälet till att klimat- och naturkrisen hänger samman är att de är orsakade av människans aktiviteter.

Vi kan inte ...

(inlagt: 2019-05-24)

Vi står inte inför "klimatförändringar" utan en "klimatkris" - "global uppvärmning" är en "global upphettning"

Det är inte längre en fråga om klimatförändring. Det är en fråga om katastrof för mänskligheten. En direkt existentiell fara vi står inför.

Terminologin måste beskriva vad som verkligen sker - och de som innehar makten d.v.s. näringsliv ...

(inlagt: 2019-05-18)

Att odla hälsosamt

Att odla hälsosamt har blivit ett intressant debattämne - dels för klimatet och dels för livsmedelsförsörjningen.

Livsmedelsförsörjningen borde vara ett enkelt uppdrag. Alla på jorden ska ha tillräckligt med hälsosam mat. Det tycks de flesta vara överens om. Men hur den ska produceras finns det delade meningar om. Ska ...

(inlagt: 2019-03-01)

Global ekologisk katastrof hotar när insekter dör ut

Mer än 40 procent av världens insektsarter är på tillbakagång och en tredjedel är redan hotade. Utvecklingen vad gäller insekterna går åtta gånger fortare ...

(inlagt: 2019-02-26)

Ekologisk kost minskar risken för cancer

Fastän ekologisk kost innehåller mindre pesticidrester än konventionell mat så är det få studier som har undersökt  sambandet mellan ekologisk kost och cancer. I ...

(inlagt: 2018-10-28)

Faktavändare mot faktaanvändare

Hur gör intensivjordbrukets försvarare för att få all sanning på sin sida? Jo, alla andra alternativ förkastas och omöjliggörs, men hur? Jo, strategin är att göra det med ett enda svärdshugg - det är enkelt och därför bör det fungera tänker man. För ändamålet ...

(inlagt: 2018-02-23)

När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

Vem ska betala priset när den sista utposten antibiotika stupar? Priset blir omöjligt att förstå för vår värld som är så vana vid antibiotika. ...

(inlagt: 2018-02-08)

Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

Små barn är speciellt känsliga för nitrat och nitrit skriver Livsmedelsverket. Krav skriver att Processat kött, som korv eller leverpastej, ökar risken för cancer i bukspottkörteln. Forskarna pekar på tillsatsen av nitrit som en ...

(inlagt: 2017-12-17)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

I slutet på oktober 2016 presenterade EFSA resultatet av kontrollen av bekämpningsmedelsrester i livsmedel under 2014. Sammanfattningen lyder: ...

(inlagt: 2017-02-16)