SENASTE ARTIKLAR - läs fler artiklar

Ekologisk kost minskar risken för cancer

Fastän ekologisk kost innehåller mindre pesticidrester än konventionell mat så är det få studier som har undersökt  sambandet mellan ekologisk kost och cancer. I ...

(inlagt: 2018-10-28)

Faktavändare mot faktaanvändare

Hur gör intensivjordbrukets försvarare för att få all sanning på sin sida? Jo, alla andra alternativ förkastas och omöjliggörs, men hur? Jo, strategin är att göra det med ett enda svärdshugg - det är enkelt och därför bör det fungera tänker man. För ändamålet ...

(inlagt: 2018-02-23)

När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

Vem ska betala priset när den sista utposten antibiotika stupar? Priset blir omöjligt att förstå för vår värld som är så vana vid antibiotika. ...

(inlagt: 2018-02-08)

Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

Små barn är speciellt känsliga för nitrat och nitrit skriver Livsmedelsverket. Krav skriver att Processat kött, som korv eller leverpastej, ökar risken för cancer i bukspottkörteln. Forskarna pekar på tillsatsen av nitrit som en ...

(inlagt: 2017-12-17)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

I slutet på oktober 2016 presenterade EFSA resultatet av kontrollen av bekämpningsmedelsrester i livsmedel under 2014. Sammanfattningen lyder: ...

(inlagt: 2017-02-16)

Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

Dioxin och PCB i maten är inte alls bra. Detta är självklart inte giftfritt. Både konventionella och ekologiska äggproducenter måste givetvis arbeta för att äggen inte ska innehålla dioxin och PCB. Dioxin och PCB ska inte vara detekterbart ...

(inlagt: 2016-10-29)

GMO, Golden Rice och Vitamin A-brist

I media har genetiskt modifierat ris, Golden Rice, framförts som en lösning på näringsbristen Vitamin A i världen - men är det så? Eller är det bara cynisk propaganda för att rättfärdiga de stora, globala kemiföretagens GM-grödor?
 
Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att 250 miljoner barn ...

(inlagt: 2016-07-08)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

Såväl allmänbefolkning som vissa yrkesarbetande exponeras för kemiska bekämpningsmedel - allmänbefolkning främst genom födan och då särskilt färska frukter och grönsaker.
 
Analys av exponeringsbiomarkörer ...

(inlagt: 2016-06-22)

Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

Det industriella lantbruket vilar på tre bärande pelare - konstgödsel, bekämpningsmedel och antibiotika. Utan dessa 3 "ingredienser" kan inte det industriella lantbruket fungera. Men vad är det för fel ...

(inlagt: 2016-06-07)