SENASTE ARTIKLAR - läs fler artiklar

Stäm regeringen!


Dödsmaskinerna är i full gång med att förstöra världen


I en bättre värld har alla råd med fungerande mediciner och att vara friska

Läkemedelsindustrin är inte besjälad av generositet eller mänsklig omtanke. I takt med västliga levnadsvanor och en globaliserad värld ...

(inlagt: 2019-06-23)

EU misslyckades med målet nollutsläpp 2050

Tre länder inom EU motsätter sig utsläppsmålet ...

(inlagt: 2019-06-22)

Preem och sanningen om koldioxidutsläpp


Produktionsparadoxen, jordbruksproduktivitet gynnar ineffektiva livsmedelssystem.

Den allmänna policyn för livsmedel har varit att öka produktiviteten och att liberalisera marknaden för globaliserad handel. Detta fokus har lett till enorm tillväxt av jordbruksprodukter med mer tillgängliga ...

(inlagt: 2019-06-17)

Lögner om koldioxidutsläppen avslöjas i luftens koldioxidhalt

Utsläppen av koldioxid i världen har inte minskat eller stått stilla sedan 1980-talet - de har bara ökat!
 
Ibland får vi höra att koldioxidutsläppen ...

(inlagt: 2019-06-10)

Producera, köpa, använda = kris - en enkel ekvation?


Är raffinerat socker och raffinerat mjöl gift?

Hur stora arealer används för sockerbets- och sockerrörsodling? I världen producerades 277 miljoner ton sockerbetor 2016. Detta innebär ca. 5 miljoner hektar (ha) åkermark bara ...

(inlagt: 2019-05-26)