SENASTE ARTIKLAR - läs fler artiklar

När kolistin blir oanvändbart finns ingen antibiotika kvar - det är dags att vi förstår

Vem ska betala priset när den sista utposten antibiotika stupar? Priset blir omöjligt att förstå för ...

(inlagt: 2018-02-08)

Att tänka på om man vill ha nitritfri julskinka

Små barn är speciellt känsliga för nitrat och nitrit skriver Livsmedelsverket. Krav skriver att ...

(inlagt: 2017-12-17)

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

I slutet på oktober 2016 presenterade EFSA resultatet av kontrollen av bekämpningsmedelsrester i livsmedel ...

(inlagt: 2017-02-16)

Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

Dioxin och PCB i maten är inte alls bra. Detta är självklart inte giftfritt. Både konventionella och ...

(inlagt: 2016-10-29)

GMO, Golden Rice och Vitamin A-brist

I media har genetiskt modifierat ris, Golden Rice, framförts som en lösning på näringsbristen ...

(inlagt: 2016-07-08)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

Såväl allmänbefolkning som vissa yrkesarbetande exponeras för kemiska bekämpningsmedel - allmänbefolkning ...

(inlagt: 2016-06-22)

Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

Det industriella lantbruket vilar på tre bärande pelare - konstgödsel, bekämpningsmedel ...

(inlagt: 2016-06-07)

Hur kan industriell kyckling vara så billig?

Ekologisk kyckling tillbringar mycket tid utomhus - det gör inte industriell.
Ekologisk kyckling ...

(inlagt: 2016-05-16)

Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

Det är nu 75 år sedan penicillinet revolutionerade sjukvården i världen. Sedan dess har det blivit en ...

(inlagt: 2016-02-03)