SENASTE ARTIKLAR - läs fler artiklar

EUs kontroll av bekämpnings-medelsrester i livsmedel undermålig.

I slutet på oktober 2016 presenterade EFSA resultatet av kontrollen av bekämpningsmedelsrester i liv ...

(inlagt: 2017-02-16)

Ekologiska ägg, Livsmedelsverket och Svenska Dagbladet

Dioxin och PCB i maten är inte alls bra. Detta är självklart inte giftfritt. Både konventionella och ...

(inlagt: 2016-10-29)

GMO, Golden Rice och Vitamin A-brist

I media har genetiskt modifierat ris, Golden Rice, framförts som en lösning på näringsbristen ...

(inlagt: 2016-07-08)

Bekämpningsmedels-industrin stämmer COOP för marknadsföring av eko-mat

Såväl allmänbefolkning som vissa yrkesarbetande exponeras för kemiska bekämpningsmedel - allmänbefol ...

(inlagt: 2016-06-22)

Det industriella lantbrukets smutsiga pelare

Det industriella lantbruket vilar på tre bärande pelare - konstgödsel, bekämpnin ...

(inlagt: 2016-06-07)

Hur kan industriell kyckling vara så billig?

Ekologisk kyckling tillbringar mycket tid utomhus - det gör inte industriell.
Ekologisk kyckling ...

(inlagt: 2016-05-16)

Dödshotet från det konventionella intensivjordbruket - antibiotikaresistens

Det är nu 75 år sedan penicillinet revolutionerade sjukvården i världen. Sedan dess har det blivit e ...

(inlagt: 2016-02-03)

Hormonstörande pesticider dyrt för Europa

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Fos ...

(inlagt: 2016-01-30)

Svensk media om ekomaten

Svenska tidningar och radio meddelar, 2016-01-29, att ekomat minsann inte är nyttigare än konvention ...

(inlagt: 2016-01-30)